energetika-net / Galerije slika / Konferencija o financiranju pripreme projekata OIE-a

Slideshow | Galerija | Popis galerija

Konferencija o financiranju pripreme projekata OIE-a

12. prosinac 2007. Zgrada MINGORP-a, Zagreb