energetika-net / Galerije slika / Konferencija o financiranju pripreme projekata OIE-a

Slideshow | Galerija | Popis galerija

Konferencija o financiranju pripreme projekata OIE-a

12. prosinac 2007. Zgrada MINGORP-a, Zagreb

1 Mala_1

10 Mala_10

11 Mala_11

12 Mala_12

13 Mala_13

14 Mala_14

15 Mala_15

16 Mala_16

17 Mala_17

18 Mala_18

19 Mala_19

2 Mala_2

20 Mala_20

21 Mala_21

22 Mala_22

23 Mala_23

24 Mala_24

3 Mala_3

4 Mala_4

5 Mala_5

6 Mala_6

7 Mala_7

8 Mala_8

9 Mala_9