Možete li ukratko predstaviti djelatnost HEP ESCO-a ?

HEP ESCO je tvrtka koja pruža energetske usluge tako da identificira, razvija i vodi projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji su integrirani u građevine i čije se investicije vračaju iz ušteda. Od drugih tvrtki koje pružaju slične konzultantske usluge razlikujemo se po tome što te projekte i financiramo, te tako preuzimamo i tehnički i financijski rizik provedbe ovih projekata. Pored projekata energetske učinkovitosti razvijamo još neke energetske usluge koje upotpunjuju projekte energetske učinkovitosti, a integralni su dio gospodarenja energijom. To ukratko opisuje našu osnovnu djelatnost. U jedanaestoj godini rada društva možemo se pohvaliti s više od 60 provedenih projekata na više od 90 objekata, u zgradama, sustavima javne rasvjete i industriji. Mi smo prva ESCO tvrtka u Hrvatskoj, a razvoj projekata energetske učinkovitosti započeli smo u trenutku kad je rijetko tko pitao koliko se može uštedjeti već se uglavnom gledalo na povećanje nekih standarda i zamjenu dotrajale opreme. U javnom sektoru to su uglavnom bili projekti zamjene kotlovnica na lož ulje kotlovnicama na plin, projekti ugradnje termostatskih ventila i energetski učinkovite rasvjete. Tipični projekti u industriji bili su vezani za iskorištenje otpadne topline u sustavima hlađenja, povećanje učinkovitosti elektromotornih pogona i zamjeni industrijske rasvjete. Sudjelovali smo i u financiranju projekata na ovojnici zgrade, u slučajevima u kojima su korisnici dobili subvenciju za one mjere čiji rok povrata investicije najčešće premašuje naš uobičajeni rok od maksimalno osam godina za ESCO projekte koje sami financiramo. Počeli smo i s provedbom projekata obnovljivih izvora energije, koji su neodvojivi od projekata energetske učinkovitosti u građevinama. Radili smo na instalaciji solarnih toplinskih kolektora u hotelima i mesnoj industriji, kao npr. mesnoj industriji Medven u Krašiću te hotelu Adria u Biogradu na Moru. Na krovovima HEP-ovih zgrada na devet lokacija radili smo na instalaciji fotonaponskih kolektora, ukupne snage 204 kW. Naši projekti odnose se i na gradnju kotlovnica na biomasu, te kogeneracijskih postrojenja kojom se iskorištava sječka za proizvodnju toplinske i električne energije.

HEP ESCO je tvrtka u sastavu HEP grupe. Kakva je uloga HEP ESCO-a unutar HEP grupe?

Osnovna djelatnost HEP-ovih tvrtki je proizvodnja i prodaja električne i toplinske energije te plina krajnjim kupcima. Mi tu uslugu dopunjujemo tako da pomažemo kupcima HEP grupe da prepoznaju i ostvare određene uštede, bilo kroz projekte koje provodimo uvođenjem konkretnih mjera energetske učinkovitosti, bilo uvođenjem sustavnog pristupa gospodarenju energijom. To je ujedno i obveza HEP-a prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, prema kojem svaki opskrbljivač mora pružiti i energetske usluge. Intenzivnu suradnju imamo s HEP Opskrbom s kojom zajednički nastupamo prema kupcima.

Kakve energetske usluge HEP ESCO pruža građanima?

Građanima dajemo informacije o mjerama energetske učinkovitosti. Ne možemo doći do svih kupaca obilaskom obiteljskih kuća i stambenih zgrada pa se stoga uglavnom bavimo velikim kupcima koji mogu ostvariti veće uštede provedbom projekata energetske učinkovitosti. Tarifnim kupcima pružamo informacije o mjerama energetske učinkovitosti preko naše web stranice i u neposrednom telefonskom kontaktu a na raspolaganju je i informativni centar u Varaždinu. Nemamo previše upita, ali oni koji nam se obrate mogu računati da ćemo im izaći u susret. Upravo pripremamo dodatne funkcionalnosti na našoj web stranici koje će dopuniti ovu uslugu.

Što je ESCO projekt?

Najjednostavnije objašnjenje bi glasilo da se ESCO projekt financira iz postignutih ušteda. Dakle, smisao projekta je razvoj projekta s primjenom mjera energetske učinkovitosti, investicija u njih, njihova provedba te otplata investicije iz ušteda koje se postignu. ESCO tvrtka i financijski i tehnički provodi projekt i na sebe preuzima rizike njegove uspješnosti. Naš odnos s klijentom je dugoročan i mi ne smijemo pogriješiti, jer imamo obvezu kako prema klijentu tako i sami prema sebi, ostvariti uštede koje smo se potpisom ugovora obvezali ostvariti, da bi klijent bio zadovoljan i da bi naša investicija bila otplaćena. ESCO projekt je kompleksan i zahtijeva multidisciplinarni pristup jer obuhvaća ne samo tehnička znanja, već i pravna, računovodstvena i financijska znanja, kako na strani ESCO tvrtke tako i na strani klijenta, zbog čega dogovori s klijentima od prvog sastanka pa do potpisa ugovora traju od tri do 12 mjeseci. Ugovore potpisujemo na pet do osam godina. Klijenti iz privatnog sektora s kojima smo radili na razvoju projekata vraćaju nam se, što je pokazatelj da su zadovoljni suradnjom i ostvarenim uštedama. Primjerice, za hotel Adria u Biogradu na Moru napravili smo projekt ugradnje toplinskih solarnih kolektora i rekuperaciju topline s rashladnika. Kada smo dovršili taj projekt napravili smo fotonaponsku elektranu. Radili smo na zamjeni industrijske rasvjete u Elki, što smo dovršili te upravo krenuli u drugu fazu, a razvijamo i treći projekt. Oko 80% naših investicija bilo je u javnom sektoru, a ostatak u privatnom sektoru. Sada sve više radimo u privatnom sektoru. Tvrtke su zainteresirane i ljudi nam vjeruju.

HEP ESCO ima 10 godina iskustva i realiziranih više od 60 projekata na više od 90 objekata. Je li ESCO model u Hrvatskoj održiv, odnosno koji su rizici projekta na tržištu?

ESCO model je održiv, ima veliki potencijal iako je nakon prvih deset godina i dalje u povojima. Tek prije koju godinu počinje se u Hrvatskoj javljati konkurencija, što je jako dobro, no kako naše tržište još nije dovoljno upoznato s ESCO konceptom te potencijalnim i stvarnim koristima takvih projekata, ovo se tržište relativno sporo razvija. Samim tim što se mijenja svijest o energetskoj učinkovitosti mijenja se i svijest o tome da takve projekte treba provoditi čime se bar jedna barijera postupno uklanja. Ljudi nam se obraćaju jer su zainteresirani za dio financiranja koje mi možemo preuzeti. S našom investicijom njihovim se tvrtkama oslobađa investicija za njihovu temeljnu djelatnost, odnosno proizvodni proces. Novi modeli koje razvijamo, naročito oni kod kojih ostvarenu uštedu dijelimo s klijentom iznimno su zanimljivi tržištu. Kad je riječ o našem kreditnom potencijalu, treba reći da iza nas stoji HEP. Kreditni potencijal nije neograničen i ovisi o mogućnostima HEP grupe koja određuje koliko novaca je na raspolaganju za određeno programsko razdoblje.

Radili ste puno za javni sektor, a sada radite više s privatnim. Gospodarska kriza traje već šest godina, imate li problema s naplatom?

Da, u nekim slučajevima je bilo problema, nekih odgađanja, no može se ipak reći da u našem slučaju naplata u javnom sektoru ide dosta glatko. Kada je riječ o privatnom sektoru treba reći da HEP ESCO prije ulaska u ugovorni odnos provjerava klijenta i ne ide u ugovorne odnose duže od pet do osam godina maksimalno zbog rizika povrata investicije. Takva je praksa ESCO tvrtki i u inozemstvu. Za sada imamo dobra iskustva.

Razvili ste i neke nove energetske usluge za hrvatsko tržište. Koje i možete li nam ih malo opisati?

Provedba projekata energetske učinkovitosti može se raditi sama za sebe, no savjetujemo svim svojim klijentima da počnu sustavno gospodariti energijom. Tek sada taj pojam dolazi do svijesti privatnog sektora. Javni sektor je u Hrvatskoj taj proces počeo prvi i postigao značajne rezultate kako kroz projekte UNDP-a tako i kroz značajno uključivanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uvođenjem sustava gospodarenja energijom klijent prati potrošnju energije i lakše može identificirati koji projekti energetske učinkovitosti bi mu se prije isplatili. Analiza potrošnje je dobar alat za promjene u upravljanju potrošnjom, jer postoje određene mjere koje ne iziskuju investiciju već promjenu ponašanja. Za energetsku učinkovitost unutar tvrtke netko treba biti zadužen, ta osoba također mora biti adekvatno educirana te imati određene alate. To je jedan od razloga zbog kojeg smo razvili računalni program koji se zove ESCO Monitor. Ovaj program omogućava da se svi energenti koji se troše u nekoj tvrtki ili industriji mogu pratiti, bilo daljinski bilo ručnim unosom. On također omogućuje da se u organizacijama na frekventnim mjestima instalira ekran u prostorima u kojima prolazi veći broj zaposlenika, na kojem se mogu predočiti razni zanimljivi i važni podaci, od potrošnje energije u kilovatsatima, izračunu koliko je to kuna po zaposlenom, do konkretnih savjeta kako i što u tom danu ili sezoni zaposlenik može učiniti kako bi pozitivno utjecao na potrošnju. Svrha je da se zaposleni osvijeste da su oni ti koji su odgovorni za potrošnju energije.

Zašto je to bitno?

Postojanje kvalitetnih podataka može motivirati sve zaposlene na promjene ponašanja kojima se mogu ostvariti uštede od pet do deset posto. Program ESCO Monitor je testiran, devet HEP-ovih zgrada spojeno je na njega i već imamo zainteresiranih klijenata koji će ga instalirati. Nama je bitno da s klijentom s kojim ulazimo u ugovorni odnos zajedno pratimo potrošnju energije, kako bi se verificirale uštede, a ovo je alat koji nam u tome pomaže. Postoji međunarodni standard za gospodarenje energijom ISO 50001, koji u Hrvatskoj nije uvelo puno tvrtki, ali se o njemu sve više govori. Učinci primjene tog standarda brzo su vidljivi u svakoj tvrtki koja ga je uvela, a to su uglavnom tvrtke u vlasništvu stranih kompanija, koje su njegovom uspješnom primjenom ostvarile od šest do 37% ušteda.HEP ESCO također ima značajno iskustvo u međunarodnoj suradnji i provedbi međunarodnih projekata te znanja potreba za administrativnu i financijsku pripremu i izvještavanje takvih projekata. Trenutno smo partneri na tri EU projekta koji upotpunjuju naše aktivnosti i daju nam dodatna znanja i iskustva iz područja energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom.

Razvijate i usluge edukacije koja je dio standarda ISO 50001...

Da, to je projekt koji je komplementaran ESCO projektu i ESCO Monitoru, a njime dobivamo educiranog klijenta s kojim je lakše kako identificirati tako i provesti projekt i verificirati njegove rezultate. Tvrtka koja želi sustavno raditi na energetskoj učinkovitosti mora imati i osobu koja je za to zadužena. To je energetski menadžer koji mora biti stručan, a mi organiziramo tečajeve iz energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Riječ je o tečajevima namijenjenim za usavršavanje posebnih znanja u području energetike za visokokvalificirane stručnjake, inženjere strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva i arhitekture.

To su tečajevi Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju (CMVP) i Certificirani stručnjak za upotrebu RETScreen (CRU).Tečaj Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju pokriva sve metode koje se primjenjuju za mjerenje i verifikaciju kod projekata energetske učinkovitosti i uključuje verziju Međunarodnog protokola za mjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP). RETScreen je svjetski poznat i učinkovit softverski alat za analizu projekata energetske učinkovitosti i OIE, a stručnjacima omogućuje brzu identifikaciju i ocjenu potencijala različitih energetskih projekata. Njegova upotreba znatno smanjuje troškove tijekom procedure studija provedivosti i tehničke obrade energetskih projekata. Te tečajeve radimo u suradnji s kanadskom kućom Ekonoler i međunarodne organizacije za vrednovanje učinkovitosti (EVO). Naši predavači su certificirani treneri, a dobiveni certifikat vrijedi svuda u svijetu. S održavanjem tečajeva smo tek počeli, a do sada je oba tečaja završilo tridesetak ljudi. U pripremi su jesenski termini za oba tečaja koji će se provoditi krajem rujna i početkom listopada. U suradnji s Hrvatskim mjeriteljskim društvom uskoro će se pokrenuti i organizacija tečajeva za provedbu norme ISO 50001, a razvijamo i posebno 'krojenu' edukaciju po mjeri specifičnih potreba pojedinih tvrtki.

Kako komentirate činjenicu da hrvatski program energetske obnove zgrada u državnom vlasništvu nije zaživio?

Apsolutno podržavamo sve aktivnosti i provedbu projekata energetske učinkovitosti u javnom sektoru. Program koji je napravljen trebao bi to i ostvariti jer je usklađen s europskom direktivom, a javni sektor treba biti predvodnik u mjerama energetske učinkovitosti da bi potakao građane i privatni sektor. Međutim, treba razlikovati energetsku učinkovitost od ESCO modela ugovaranja projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti. Vrlo često se ta dva termina miješaju ili poistovjećuju. ESCO model je samo jedan od načina kako realizirati projekt energetske učinkovitosti. Vrlo je složen, zahtjevan u pripremi i realizaciji te osiguranju financijskih sredstava, dugoročan u smislu odnosa klijent - ESCO tvrtka, koja uz sve to preuzima niz rizika kako tehničkih tako i financijskih. S naše strane postoje određeni rizici koji nisu riješeni, a mi ih kao javna tvrtka ne možemo preuzeti, te zbog toga nažalost nismo još uvijek u mogućnosti konkurirati na natječajima za javni sektor. Mislimo da je to razlog zbog kojeg se ni privatni sektor nije značajnije uključio.

Kako bi država trebala poduprijeti ESCO tržište i što trenutno čini na tom planu?

Država je do sada jako puno napravila u promociji energetske učinkovitosti, prije svega donošenjem zakonodavnog okvira koji je bitna pretpostavka i direktna podrška razvoju tržišta energetske učinkovitosti. Doneseno je nekoliko Programa a činjenica da se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost aktivno uključio sa sufinanciranjem je jako dobra i pozitivna jer je povrat investicije pri cjelovitoj obnovi zgrada od 15-20 godina predugačak. Pokrećući Programe energetske učinkovitosti država je napravila velik korak za ovo tržište ali još nedostaju rješenja za njegovu realizaciju odnosno uklanjanje barijera kako bi se ESCO model mogao masovnije primjenjivati kako za mjere energetske učinkovitosti u zgradama, tako i u sustavima javne rasvjete. Vjerujemo da bi radnom timu koji uključuje sva relevantna ministarstva, agencije i Fond bilo dobro pridodati sve ESCO tvrtke u Hrvatskoj koje bi svojim znanjima i iskustvom u praktičnoj primjeni i ugovaranju projekata mogle doprinijeti uspostavi odgovarajućih ESCO modela provedbe, kojih u praksi ima više.