Poštovana Mag. Panis, možete li nam reći u kojoj su trenutačno fazi radovi na plinofikaciji Dalmacije?

EVN Croatia plin plinsku mrežu u Zadarskoj županiji gradi u fazama kako bi uspostavili distribuciju i opskrbu na području Zadra, Biograda i Benkovca. Prva faza radova je gotova i trenutačno raspolažemo s 20 km srednjotlačnog i visokotlačnog plinovoda i odorizacijskom stanicom za koje smo prošli tehnički pregled i ishodili uporabnu dozvolu. Naše su plinske cijevi već napunjene i spremni smo za isporuku plina prvim potrošačima u Dalmaciji. Radove na plinovodu u Biogradu na Moru započeli smo u veljači i provodit ćemo ih u nekoliko faza kako ne bismo ometali turističku sezonu i promet, a trebali bi biti okončani krajem listopada.
Za izgradnju plinovoda u Benkovcu ishodili smo lokacijsku dozvolu. Nadležnim gradskim tijelima nedavno smo dostavili zahtjev za potvrdu glavnog projekta i očekujemo da ćemo je ishoditi u naredna dva tjedna, nakon čega ćemo odmah početi s radovima. Pripreme za početak radova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u punom su jeku. Tako smo nedavno završili postupak javne nabave za odabir projektantske kuće i možemo započeti s projektiranjem glavne mreže. Najkasnije na jesen trebali bi početi radovi, ovisno o trajanju postupaka za ishođenje potrebnih dozvola. Trenutačno radimo na ishođenju dozvola za Dugopolje, ali i za druge lokacije u okviru koncesijskog područja Splitsko-dalmatinske županije. Ujedno, otvorili smo i novi Centar za korisnike u Splitu.
U Šibensko-kninskoj županiji ispitujemo tržišni potencijal, u završnoj smo fazi projektiranja mreže, a zatim ćemo u svibnju nadležnim tijelima dostaviti potrebnu dokumentaciju i zatražiti potrebne dozvole. S radovima planiramo započeti na jesen, s izuzetkom Knina u kojem se trenutačno provodi komunalni projekt sufinanciran sredstvima Europske unije. To znači da ćemo u ovoj županiji, ako ishodimo dozvole početi s radovima i ranije nego što smo planirali.

Možete li objasniti svoju poslovnu strategiju?

S ukupnom investicijom od oko 750 milijuna kuna EVN Croatia plin je jedan od najvažnijih stranih ulagača u Hrvatskoj. U narednih pet godina želimo izgraditi osnovnu plinsku mrežu jer njome možemo opskrbiti većinu potencijalnih korisnika. Nakon toga, proširit ćemo mrežu, ovisno o potražnji i ekonomskoj isplativosti.
Na području Zadra u prvoj fazi izgradnje mreže i polaganja plinskih cijevi investirali smo oko 70 milijuna kuna, dok će ukupna investicija u Zadarskoj županiji iznositi oko 160 milijuna kuna. U Šibensko-kninskoj županiji izgradit ćemo mrežu u vrijednosti oko 200 milijuna kuna, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji uložit ćemo oko 400 milijuna kuna.

Kako vaši potencijalni kupci reagiraju na mogućnosti koje nudite?

U ovom trenutku potpisali smo više od 270 pisama namjere. Naši budući korisnici su upoznati s prednostima plina jer se neki već hlade na ukapljeni naftni plin. Osim za hlađenje, plin iz plinovoda se može koristiti za grijanje, zagrijavanje tople vode, kuhanje itd. Konkretne prednosti i uštede ovisit će o individualnim navikama potrošača, kao i cijeni plina koju određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija i Vlada, ali može se reći da je cijena plina povoljnija u odnosu na cijenu drugih energenata. Do sada smo dobili mnoštvo upita vezano uz tehničke i financijske aspekte korištenja prirodnog plina. U centrima za korisnike u Zadru i Splitu naši prodajni stručnjaci pružaju detaljne informacije o uvjetima priključenja i cijenama, a svaki je pojedinačni upit specifičan jer ovisi o tome koje gorivo potencijalni korisnik trenutačno koristi, veličini stana, kuće ili poslovnog prostora, kapacitetu priključka itd.
Nije tajna da svakog kupca moramo uvjeriti u prednosti korištenja plina u odnosu na druga goriva.
Kako bismo prelazak na plin učinili što atraktivnijim, pripremili smo i povoljne financijske pakete za pojedine korisnike. Izuzetno nam je drago što su kućanstva pokazala značajan interes za priključak na plinsku mrežu. Naša internetska stranica www.evn.hr osnovni je izvor informacija za potencijalne korisnike jer oni moraju poduzeti određene korake kako bi se priključili na plinsku mrežu. Potpisivanje pisma namjere prvi je korak, nakon čega je potrebno angažirati ovlaštenog inženjera strojarstva koji će pripremiti projekt, a na kraju korisnik mora zatražiti energetsku suglasnost koju izdaje EVN Croatia plin.

Hrvatska energetska regulatorna agencija vam je upravo odobrila tarifu za distribuciju i opskrbu plinom, koja iznosi 3,12 HRK/m3, odnosno 3,90 HRK/m3 s porezom na dodanu vrijednost , što je na razini tarife koju ima Plinara iz Pule. Zanima nas koliko ste zadovoljni s dobivenim tarifama?

Ovo je prvi put da je i EVN Croatia plin dobio tarifu i tek moramo ostvariti važan cilj, a to je da nastavimo s pregovorima za novu tarifu koja će nam omogućiti isplativost poslovanja i ulaganja. Za to smo odredili i razdoblje do kraja godine i u tom roku svakako želimo razriješiti ovaj problem. Naime, uz zahtjev za određivanjem tarife početkom ove godine, priložili smo i naš prijedlog za izmjenu metodologije određivanja tarife. Međutim, iako na ovaj prijedlog nismo dobili odgovor, dojam koji nosimo sa sastanaka s HERA-om i Ministarstvom gospodarstva je da postoji snažna volja da se naš prijedlog usvoji. Stoga smo u ovom trenutku još uvijek pozitivni i vjerujemo da ćemo naći rješenje koje će zadovoljiti naše vlasnike.

Poznato je da EVN Croatia plin ima mnogo problema u plinofikaciji na lokalnoj i državnoj razini. Možete li objasniti o čemu se radi?

Kao greenfield-ulagač susrećemo s mnogim izazovima u realizaciji, ali svjesni smo da je ovo jedinstven projekt u okviru sadašnjeg zakonodavnog okvira i priprema Hrvatske za skoro članstvo u Europskoj uniji i bilo je realno za očekivati da će prvo ulaganje u gradnju nove plinske infrastrukture u okviru trenutačno važećeg zakonodavnog okvira imati određenih teškoća.
Ishođenje potrebnih dozvola jedan je od najvećih izazova jer pri pokretanju postupka nemamo jasnu sliku i smjernice nadležnih tijela što možemo očekivati i koliko će postupak trajati. Utoliko nemamo jasne upute o sadržaju i opsegu potrebne dokumentacije, a sastanci potrebni za dodatna pojašnjenja postupak čine sporim i nedovoljno učinkovitim, iako se trudimo uspostaviti fer i blisku suradnju s nadležnim tijelima kako bismo proveli svoje terminske planove.
Unatoč svemu, do sada smo uspjeli izgraditi 20 km plinovoda. Plinske cijevi su napunjene, prošli tjedan je Vlada i nama odredila tarifu za distribuciju i opskrbu i sve je spremno za skori početak opskrbe.
Ono što je još uvijek otvoreno je činjenica da se ulaganje u izgradnju potpuno nove infrastrukture ne revalorizira u tarifi za distribuciju. Naime, u samim počecima izgradnje nove plinske mreže možemo računati s malim brojem ili gotovo nijednim korisnikom. Uloga je energetskog regulatora iznalaženje takve metodologije koja će omogućiti donošenje atraktivne tarife za korisnike u početnom razdoblju.

Zaključujemo da je glavni problem na koji opetovano upozoravate trenutačno važeća legislativa koja uređuje tržište plina. Mislite li da su nužne promjene u tarifnom sustavu i u podzakonskim propisima?

Hrvatska sljedeće godine postaje članica Europske unije i to zahtijeva određene promjene u energetskim propisima. Treći paket energetskih propisa samo je djelomično ugrađen u hrvatske zakonske i podzakonske akte. Jedna od ključnih obveza je potpuna sigurnost opskrbe koju je moguće postići izgradnjom transportne i distributivne plinske mreže u cijeloj zemlji. Kako bi se ispunila ova obaveza, Hrvatska mora osigurati razdvajanje djelatnosti distribucije od opskrbe i tarife kojima bi se trebali pokriti dodatni troškovi, posebno za izgradnju nove plinske mreže ili za značajno proširenje već postojeće.
Pokrivanje dodatnih troškova, međutim, još nije riješeno na odgovarajući način jer trenutačno važeća metodologija ne omogućuje pokrivanje troškova i odgovarajući povrat uloženog kapitala. Drugim riječima, tarifne stavke i postupak definiranja tarifa nedovoljno su sveobuhvatni da bi to omogućili. Svjesni smo da ovakve izmjene iziskuju određeno razdoblje, ali vjerujemo da je upravo sada pravi trenutak kada bi se o ovome trebalo povesti računa. Ulaganja u plinsku mrežu ne samo što povećavaju sigurnost opskrbe, već i smanjuju rizike za život i zdravlje građana. To je i osnovni razlog zašto bi ih trebalo poticati.

Koji je Vaš prijedlog za rješavanje tog problema?

Do raskoraka dolazi jer ulagači svoje izračune temelje na duljem razdoblju, dok energetski regulator razmišlja u okvirima pojedinačnog regulacijskog razdoblja. Zato bi u određivanju odgovarajuće tarife kojom bi se pokrili nastali troškovi najbolje bilo produljiti trenutačno jednogodišnje regulacijsko razdoblje na deset godina, jer se ulaganje u plinsku infrastrukturu mora sagledavati kao poticaj. To nužno ne moraju biti financijske pogodnosti koje daje država, ali bi se on svakako trebao ogledati u 'regulatornoj bilanci'. Riječ je, zapravo, o svojevrsnom mehanizmu u okviru kojeg u određenom razdoblju fiksirate određenu tarifu. Razlika između odobrene tarife i stvarnih troškova bit će prebačena u naredno razdoblje i iskorištena kako se smanjuje intenzitet ulaganja. Ovo ujedno čini priključak na plinsku mrežu atraktivnim za potrošače jer oni mogu izračunati svoje troškove u okviru stabilnog tarifnog okvira. U narednim godinama, kako se intenzitet ulaganja i troškovi smanjuju, tarifa bi više - manje trebala biti ista, jer bi se distributeru trebao omogućiti odgovarajući povrat ulaganja.