Poštovani gosp. Mužević, možete li pojasniti koja je uloga i nadležnost Odjela toplinske tehnike Junkers u hrvatskoj podružnici Boscha?

Preuzimanjem tvrtke Buderus nastala je nova organizacijska jedinica unutar korporacije Bosch, nazvana BBT Thermotechnik koja je nedavno preimenovana u Bosch Thermotechnik.Polovicom 2007. godine BBT Hrvatska preuzeo je odgovornost i organizaciju poslovanja za Bosch Thermotechnik za cjelokupnu regiju. Odjel Junkers obuhvaća prodajnu i poslijeprodajnu tehničku podršku, marketing i vođenje proizvoda (Product Management) te ukupno zapošljava 11 djelatnika. Za Buderus je trenutačno zadužena jedna osoba, pri čemu je zadržan dosadašnji način veleprodaje pa ovlaštene trgovačke kuće neposredno uvoze Buderusove proizvode. Osoba zadužena za Buderus ima zadatak koordinacije i usmjeravanja prodajne i tehničke podrške iz centrale u Njemačkoj te aktivnosti i komunikacije između ovlaštenih prodajnih i servisnih tvrtki u Hrvatskoj i BiH te centrale.

Kako su riješeni odnosi centrale i dosadašnja dva najveća distributera Buderusa u Hrvatskoj: Termocommerca i Fero-terma?

Način poslovanja, kao što je spomenuto, ostaje isti. Dodatna je novost u odnosu na dosadašnji način poslovanja marketinška podrška koja, osim uobičajenih reklamnih aktivnosti, ima za cilj uvođenje prepoznatljivog korporativnog dizajna, prijevod, prilagodbu i izgled dokumentacije te izradu internetskih stranica. Buderus dobiva podršku na hrvatskom i bosanskohercegovačkom tržištu i u smislu prezentacija koje će ga dodatno približiti stručnoj i korisničkoj javnosti.

Hoće li s novom organizacijom doći do promjena kod trgovaca, instalatera i servisera koji su do sada poslovali s jednom markom, ali ne i s drugom?

Imajući za cilj najbolju prodajnu i uslužnu ponudu na tržištu, nastojimo uskladiti našu s poslovnom politikom naših sadašnjih i budućih poslovnih partnera. Stoga su i odluke o kanalima i načinu distribucije proizvoda i usluga podređene zajedničkim ciljevima.Nova organizacija znatno će poboljšati mogućnosti školovanja, protok informacija i stručne literature, pristup svim dijelovima tržišta s usmjerenim i jednoznačno namijenjenim aktivnostima.

Možete li ukratko opisati servisnu mrežu? Koliko imate ovlaštenih servisera i kako su organizirani, kako se školuju, osposobljavaju i sl?

Trenutno na području Hrvatske rade 104 tvrtke koje su ovlašteni ugovorni servisni partneri Junkersa, a na području Bosne i Hercegovine osam tvrtki. Pojedine tvrtke predstavljaju nositelje regionalnih skladišnih zaliha rezervnih dijelova kako bi povećali logističku uslugu i brzinu servisne usluge.Servisna služba tvrtke Junkers temelji se na Konceptu tehničke podrške, pisanom materijalu koji određuje sve organizacijske i radne značajke servisne mreže. On sadrži nekoliko osnovnih cjelina koje smisleno obuhvaćaju djelokrug rada servisnog partnera i zahtjeve proizvođača. Prvi dio se bavi servisnim partnerom i predstavlja preduvjete postupka za ostvarenje, održanje i gubitak statusa ovlaštenog partnera. Sljedeća se cjelina bavi strukturom servisne mreže, obrađujući strategijske i razvojne teme. Poseban smo naglasak stavili na školovanje servisnih partnera, ali i cjelokupne stručne populacije na području grijanja i srodnih grana. Sustav školovanja u Školskom centru Junkers obuhvaća stručna servisna i školovanja budućih servisnih partnera, instalatera, projektanata i relevantnih građevinskih djelatnika, trgovaca i prodajnih promotora, stručnjaka na području dimnjačarstva te školovanja u suradnji s plinodistributerskim i zakonodavnim institucijama te stručnim školama.

Kako se nabavljaju rezervni dijelovi i koliko je prosječno potrebno čekati na njih?

Skladišna zaliha rezervnih dijelova izračunava se prema nekoliko statističkih mjerljivih pokazatelja. Obuhvaća rezervne dijelove namijenjene zamjeni u jamstvenom roku i redovnoj prodaji. Prati se količina skladišne zalihe, vremenska pokrivenost, promet prodaje i zamjene, minimalna količina svakog pojedinog dijela i logistika kroz zasebne pokazatelje.Nabava rezervnih dijelova ostvaruje se dostavom jamstvenog zapisnika u slučaju zamjene rezervnog dijela u jamstvenom roku ili narudžbom rezervnih dijelova u prodaji. Posebna usluga koju je Junkers još prije nekoliko godina stavio na raspolaganje svojim kupcima jest TECCOM - mogućnost neposredne on-line narudžbe. Nadalje, Junkers ima besplatnu dostavu rezervnih dijelova i besplatnu hitnu dostavu u roku 24 h.Daljnja ponuda s ciljem poboljšanja usluge logistike rezervnih dijelova jest dodatno mjesto nabave, sa zaposlenicima koji će biti na usluzi ovlaštenim serviserima. Tržište BiH-a, s obzirom na udaljenosti i dodatne carinske okolnosti, obrađuje se iz servisnog centra u Sarajevu koji predstavlja središnju logističku i informacijsku sabirnicu. Ovlaštene servisne tvrtke ostvaruju komunikaciju i podršku preko Servisnog centra ili, u određenim slučajevima, neposredno.

Poznato je da se opseg prodaje na europskom tržištu opreme za grijanje prošle godine značajno smanjio. Kakvo je Vaše mišljenje o tome?

Još je teško govoriti o konačnim rezultatima, s obzirom da nisu u potpunosti obrađeni i objavljeni. Europsko tržište tijekom godine suočilo se s poteškoćama i posljedičnim padom prodaje, osim rijetkih iznimaka. Najveći gubitak prometa osjetio se u Njemačkoj, gdje je prodajni udio najveći. Međutim, značajno je istaknuti da su nam, usprkos padu prodaje u određenom broju zemalja, tržišni udjeli porasli što je omogućilo proširenje osnove daljnjeg rasta. Porast prometa, međutim, zabilježen je upravo u zemljama Istočne Europe, posebice na velikim tržištima kao što su Rumunjska i Poljska. Značajan porast prometa zabilježila je i Rusija.

Kakvo je stanje na hrvatskom i tržištima zemalja u okruženju?

Na hrvatskom smo tržištu zadržali tržišni udio te i dalje zauzimamo drugo mjesto, dok smo na tržištima Bosne i Hercegovine te Srbije preuzeli vodeću poziciju. Na ostalim tržištima regije, a to su Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Albanija, pokrenuto je poslovanje i trenutno je teško dati procjene tržišnih udjela zbog nedostatka podataka. No, novi poslovni partneri pokazuju potencijal koji će, vjerujemo, u skorije vrijeme ostvariti zacrtane ciljeve. Međutim, moram s ponosom istaknuti činjenicu da smo na vodećoj poziciji promatrajući nove tehnologije, prvenstveno kondenzacijske uređaje.

Sigurno se možete pohvaliti brojnim novostima?

Junkers i Buderus uveli su i ove godine mnoštvo novina. Razvoj ovih uređaja i prateće opreme te njihovo pojavljivanje potaknuli su zahtjevi tržišta. Trendovi i standardi zapadnoeuropskih zemalja s vremenskim se odmakom pojavljuju i na našem tržištu te tim zahtjevima treba ne samo odgovoriti, nego ih i preduhitriti, odnosno ponuditi tržištu mogućnosti kojih nije ni svjesno. Prvenstveno bih izdvojio novosti iz našeg programa kondenzacije, solarnog i programa toplinskih pumpi. Kondenzacijski uređaji svojim djelotvornim iskorištenjem energenata predstavljaju standard današnjeg grijanja i potrebu današnjeg kupca, a s ekološkog stanovišta i ugroženog planeta. Junkers u svojem kondenzacijskom programu nudi izuzetno široku ponudu prema tehničkim značajkama, ali i opremljenosti regulacijom i instalacijskim priborom što neposredno utječe na investiciju.

Kako gledate na budućnost tehnike grijanje?

Bosch Thermotechnik postavlja ciljeve koji su u skladu s potrebama tržišta, ali i standardima koji omogućuju korištenje svih prednosti tehnike i tehnologije u skladu s odgovornošću prema čovjeku i planetu. Stoga je neupitno da se uvijek vidimo na vodećem mjestu u svim pogledima djelatnosti. Ponudom sustavnih rješenja koja obuhvaćaju sve mogućnosti primjene poznate i tehnike u razvoju, uz inovacijsku tradiciju, poslovnu pouzdanost i financijsku stabilnost, prepoznati smo kao poželjan poslovni partner, ali i vizionar budućnosti. Posebice smo usredotočeni na obnovljive izvore energije koji su postali neupitnim i sve većim dijelom tehnike grijanja budućnosti.

Pred nama je 7. plinarski forum, a valja se podsjetiti da su Bosch, odnosno Junkers do sada bili prisutni na svakom plinarskom forumu. Možete li najaviti na čemu će tijekom Vašeg predstavljanja na ovogodišnjem Plinarskom forumu biti naglasak?

Povećan broj nesretnih slučajeva uzrokovanih trovanjem dimnim plinovima u povratu iz neispravnih dimnjaka znatnije je potaknuo raspravu o ovoj, već duže vrijeme otvorenoj temi. Stari i trošni dimnjaci, mahom u starim zgradama zagrebačkog šireg centra, postali su zbog svojih tehničkih značajki i stanja nedostatni za ispunjenje zahtjeva za odvod dimnih plinova iz današnjih uređaja za grijanje. Posebice je tome doprinijela činjenica da je centralno grijanje s plinskim uređajima postalo standard današnjeg gradskog stanovnika te je svaka zgrada dobila veći broj stanara sa zahtjevima za priključivanjem plinskih uređaja na postojeće dimnjake. Jasno je da već preduvjet priključka velike snage (radi se o zbroju snaga pojedinih uređaja na jednom dimovodu) prelazi tehničke mogućnosti starih dimnjaka. Rješenja ovog zahtjevnog problema u realnim financijskim okvirima svedena su na vrlo malen broj mogućnosti. Junkers je kao odgovor ponudio sanaciju dimnjaka, uz uvjet primjene kondenzacijskih uređaja posebno pripremljenih za ovaj način rada čime je omogućen priključak većeg broja uređaja na isti dimovodni sustav. Time Junkers, kao prvi proizvođač u svijetu, nudi jedinstvenu mogućnost za iskorištenje prednosti višestrukog priključka na jedan dimovodni sustav, sjedinjujući nekoliko novih tehničkih rješenja. Kondenzacijska tehnika, kao trend razvijenih zemalja za moderno iskorištenje energije, te mogućnost istovremenog rada nekoliko uređaja priključenih na isti dimovodni sustav samo su neke od najočitijih tehničkih, ekonomskih i ekoloških prednosti koje ćemo svakako predstaviti.