Kako nakon prvoga provedenog razdoblja u PSP-u ocjenjujete stanje koje ste zatekli?

PSP je likvidna, financijski potpuno stabilna tvrtka koja podmiruje sve svoje obveze i nema niti jedno kreditno zaduženje. Sve svoje prihode ostvaruje na temelju tarife za skladištenje plina koja se nije mijenjala još od srpnja 2009. godine. Ipak, zahvaljujući kontinuiranoj optimalizaciji poslovnih procesa i smanjenju svih troškova poslovanja koji nisu u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti, tvrtka PSP uspješno posluje, a sva financijska sredstva kojima raspolaže namijenjena su investiranju u projekte koji su iznimno važni za energetsku budućnost Republike Hrvatske.
O kvaliteti i uspješnosti tvrtke Podzemno skladište plina (PSP) možda ponajviše govori podatak da je samo u 2012. godini dobitnik dvaju vrlo vrijednih priznanja: Zlatne bilance koju dodjeljuje FINA te Indeksa DOP-a za svoje društveno odgovorno poslovanje. Naravno, svi su ti uspjesi ostvareni ponajprije zahvaljujući njezinim zaposlenicima: vrsnim i marljivim stručnjacima rudarsko-geološko-naftne, ali i ostalih struka, koji intenzivno rade na pouzdanom i učinkovitom upravljanju postojećim podzemnim skladištem plina, izvršavanju ugovornih obveza, ali i na razvoju budućega skladišnog sustava Republike Hrvatske kao jamstva veće sigurnosti i fleksibilnosti cijeloga plinskog sustava naše zemlje.
Naime, tvrtka PSP (Podzemno skladište plina) d.o.o. najmlađi je energetski subjekt plinskoga gospodarstva Republike Hrvatske, zadužen za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina. Nakon što ju je početkom 2009. godine od INE d.d. otkupio operator plinskoga transportnog sustava, državna tvrtka Plinacro d.o.o., Republika Hrvatska stekla je 100%-tni vlasnički udio u tvrtki PSP koja upravlja zasad jedinim hrvatskim podzemnim skladištem plina u Okolima. Prelaskom u vlasništvo Plinacra, tvrtka Podzemno skladište plina (PSP) d.o.o. već je u prvoj godini svoga poslovanja izuzetno brzo i uspješno završila radove na rekonstrukciji podzemnih i nadzemnih postrojenja podzemnog skladišta plina Okoli, čime je kapacitet povlačenja plina iz skladišta povećan s tadašnjih 240.000 m3/h na vršnih 270.000 m3/h.
Pa ipak, unatoč svim pozitivnim pokazateljima, neke se stvari nisu micale s mrtve točke. Naime, iako je ranijim planovima tvrtke PSP d.o.o. izgradnja vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju trebala biti završena krajem 2013. godine, zbog neshvatljivog ponašanja resornog Ministarstva bivše Vlade danas smo još ovdje gdje jesmo, to jest na početku. Isto tako, unutar samog PSP-a stupanj dovršenosti pripremne dokumentacije (projektiranje, rješavanje imovinskopravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola) za realizaciju našeg investicijskog ciklusa, trebao je biti puno viši od zatečenog stanja tako da je i na tom planu izgubljeno dragocjeno vrijeme. Očito je da se nešto moralo promijeniti i upravo stoga sretni smo što nadležna tijela nove, koalicijske Vlade RH, a ponajprije resorno Ministarstvo gospodarstva pružaju punu potporu novom vodstvu i razvojnim planovima tvrtke PSP.

Što smatrate prioritetima u daljnjem radu, koje promjene mislite provesti i kakvi su Vam planovi?

Tvrtka PSP d.o.o. već intenzivno provodi svoj investicijski ciklus od gotovo 180 milijuna kuna. Veći dio naših ulaganja usmjeren je u dogradnju postojećega podzemnog skladišta plina u Okolima radi dodatnog povećanja kapaciteta, sigurnosti i pouzdanosti njegova rada te smanjenja negativnih utjecaja na okoliš.
Istodobno, u skladu s našim Planom razvoja skladišnog sustava ove su godine počeli i pripremni radovi na izgradnji novoga, vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju, što je i najvažnija investicijska aktivnost tvrtke PSP ove godine čije je ostvarenje postavljeno na strateški najvišu razinu tvrtke. Tako do kraja ove i početkom sljedeće godine u troškove pripremnih radova na izgradnji vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju planiramo uložiti oko 56 milijuna kuna. Naime, u prvoj fazi realizacije ovog projekta potrebno je, uz dodatne istraživačke radove, investirati i u tehnološki proces eksploatacije plina u postojećem nalazištu.

Da bi se mogla provesti učinkovitija realizacija gradnje novih skladišta potrebna je promjena zakonskih okvira... Što je nužno učiniti i kada smatrate da će do promjena doći?

U iščekivanju smo novog Zakona o rudarstvu, odnosno Zakona o ugljikovodicima koji bi uskoro trebao biti donesen i time razriješiti mnoge ranije, vrlo neobično definirane odredbe zbog kojih je PSP i doveden u sadašnju situaciju. Naime, osnovni preduvjet realizacije naših razvojnih projekata jest prilagodba zakonske regulative. Pritom ponajprije mislim na ishođenje koncesije za eksploataciju (skladištenje plina) u Grubišnom Polju, kao i rješavanje problema složenih koncesija kojima bi se omogućila izgradnja sezonsko-strateškoga skladišta plina.
Tvrtka Podzemno skladište plina (PSP) d.o.o. je nacionalni operator skladišnog sustava Republike Hrvatske, a što znači da je prema Zakonu o energiji i Zakonu o tržištu plina zadužena za uspješno i kvalitetno ispunjenje obveza svoje osnovne djelatnosti skladištenja plina, ali i za razvoj modernijeg i učinkovitijeg sustava podzemnih skladišta plina te skladišnog poslovanja kao jamstva sigurnosti i pouzdanosti opskrbe potrošača.
Svi dobro znamo da će se tek izgradnjom novoga vršnog skladišta plina, kao i sezonsko-strateških skladišnih kapaciteta dugoročno povećati sigurnost i fleksibilnost opskrbe Republike Hrvatske prirodnim plinom. Realizacija tog projekta sastavni je dio PSP-ovog Plana razvoja sustava skladišta plina, ali i Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. S obzirom da je riječ o višegodišnjem projektu strateške ili bolje rečeno nacionalne važnosti, tvrtka PSP d.o.o. trebala bi biti jedini mogući investitor izgradnje budućih podzemnih skladišta plina na hrvatskom teritoriju. Stoga se nadam i vjerujem da će nam nadležna državna tijela pružiti punu potporu koja je nužan preduvjet ostvarenju tog cilja.

Shodno tim okolnostima kako procjenjujete mogućnosti izgradnje novih skladišnih kapaciteta i u kojim rokovima?

Realizacija projekta izgradnje vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvaća dodatne istražne radove te izgradnju objekata i postrojenja za crpljenje plina koji se prirodno akumulirao u geološkoj strukturi predviđenoj za skladištenje plina, a koje je potrebno izvršiti kako bi se potvrdila postojeća i dobila eventualna nova saznanja o tom plinskom ležištu te u njemu oslobodio prostor za uskladištenje plina. U drugoj se fazi planiraju graditi objekti i postrojenja za skladištenje plina (kompresornica, nove bušotine, sustav za upravljanje i dr. ). Dio ulaznih podataka za projektiranje druge faze vezan je za realizaciju prethodne faze tako da će se točna vrijednost investicije znati tek nakon završetka prve faze. Trenutačno su ukupna ulaganja procijenjena na 250 milijuna kuna.
Za realizaciju ovog projekta potrebne su 4 godine od trenutka dobivanja koncesije za eksploataciju tako da vjerujem da ćemo, uz potporu resornog Ministarstva gospodarstva, u ovom mandatu doista i dovršiti ono što je Hrvatskoj potrebno i na što čeka već dugi niz godina, a ujedno i opravdati povjerenje koje mi je Vlada Republike Hrvatske ukazala predloživši moje imenovanje na čelo PSP-a.

Kako vidite stanje u plinskom gospodarstvu RH... Vaše sugestije i procjene...

S obzirom da sam tek odnedavno aktivni sudionik plinskoga gospodarstva Republike Hrvatske, ne bi bilo primjereno da dijelim savjete ili pokude ljudima koji se tom strukom bave već godinama. Međutim, isto tako mislim da nije nužno biti „stručnjak plinskoga gospodarstva“ pa da ti zdrav razum govori kako je naša zemlja odavno trebala svojim potrošačima osigurati sigurnu i pouzdanu, a ponajprije neovisnu opskrbu prirodnim plinom, što je temelj i osnovni preduvjet razvoja hrvatskoga gospodarstva i općeg boljitka naših građana. S obzirom da je Republika Hrvatska imala sve preduvjete (geostratešku poziciju, prirodne resurse, stručne, tehničke pa i financijske kapacitete) za ostvarenje tog cilja, pretpostavljam da su u pitanju bili neki tuđi interesi ili nedostatak političke volje. Ili i jedno i drugo.
Naime, upravo su vlastita podzemna skladišta plina jamstvo sigurnosti i neovisnosti opskrbe naših potrošača pa sam i te kako svjestan goleme odgovornosti koju imam kao direktor tvrtke PSP koja je operator sustava skladišta plina. Posebice imajući u vidu važnost razvojnih planova naše tvrtke i četverogodišnji investicijski ciklus od gotovo 450 milijuna kuna koji smo već pokrenuli. Svojim ulaganjima u dogradnju postojećeg skladišta u Okolima i izgradnju novoga podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju, tvrtka PSP će u najskorijem razdoblju osigurati veću sigurnost i fleksibilnost plinskog sustava Republike Hrvatske. Time će se, unatoč očekivanom rastu potrošnje i prirodnom padu domaće proizvodnje plina u budućnosti, osigurati preduvjeti da se u cijelosti mogu zadovoljiti potrebe svih potrošača. A budući da će, nadamo se, sve radove izvoditi stručne i renomirane hrvatske tvrtke, i na taj ćemo način pridonijeti pokretanju gospodarskog oporavka naše zemlje. Također, realizacija ovog projekta donijet će nova radna mjesta, a ujedno će i lokalna zajednica – grad Grubišno Polje i Bjelovarsko-bilogorska županija imati dobrobit od izgradnje skladišta plina kroz prihode ostvarene od rudne rente.
Stoga sam, kao početnik u plinskom biznisu, mišljenja da će već i vrlo skora izgradnja vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju – za plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske značiti puno više od svega dosad učinjenoga.