Higijenska kutija TECEflex termički odvaja cirkulacijski vod za toplu vodu od priključka fitinga i tako na pouzdan način sprječava prijenos topline preko fitinga na stranu hladne vode. Izrađena je od prethodno proizvedenih komponenata i sprječava zagrijavanje hladne vode na više od dopuštenih 25 °C.


Uz primjenu higijenske kutije hladna voda ostaje hladna 

Pri razvoju higijenske kutije TECE je ispitivao instalacijske varijante u kojima su cirkulacijski vodovi položeni iznad priključka za slavinu na fiksnoj udaljenosti. Pri tome se opskrba toplom vodom ostvaruje preko kratkog voda, okomito prema dolje. Taj je vod izveden kako bi se osigurala stabilna slojevitost, a rezultat je termičko odvajanje cijevi za toplu vodu i priključka za slavinu. Stoga u slavini više ne dolazi do prijenosa topline. U prošlosti su cirkulacijski vodovi često vodili sve do slavine kako bi se izbjegla stagnacija vode u kratkim vodovima. Međutim, to je dovodilo do nedopuštenog zagrijavanja slavine i hladne vode.

Dugačak razgranati vod smanjit će izmjenu topline, ali postoji rizik od stagnacije vode. Zbog toga higijenska kutija TECEflex pruža jednostavno i učinkovito rješenje.


Termički odvojena strana hladne vode

Higijenska kutija koja je spremna za priključivanje te koju je TECE proizveo kao rezultat optimiranja procesa nudi praktično rješenje tog problema. Ona cijev za toplu vodu vodi iznad zidne ploče za toplu vodu. U tom kratkom, okomito položenom spojnom komadu između zidne ploče i cirkulacijskog voda stvara se stabilna termička slojevitost, a rezultat je termičko odvajanje cijevi za toplu vodu i priključka za slavinu. Time se sprječava nedopušteno zagrijavanje hladne vode, a instalater više nema reklamacija.

Izolirana higijenska kutija TECE spremna je za montažu i dostupna je zasebno kao priključak tople vode, kao ugradbena jedinica s dvostrukom zidniom pločom za priključak hladne vode i kao sanitarni modul za sustav suhe gradnje TECEprofil.


Prednosti za projektante i izvođače radova

Nekoliko je prednosti koja ona pruža za dizajnere i izvođače radova:
• automatski su zadovoljeni propisi za pitku vodu - hladna voda ostaje hladna
• predgotovljene komponente osiguravaju učinkovitu montažu te pouzdan i siguran rad
• izolacijsko kućište olakšava priključivanje na izolaciju cijevi
• velika kompatibilnost pomoću različitih cijevnih adaptera
• projektantima i izvođačima radova nudi zaštitu od skupih reklamacija.