Mikrogeneracijska jedinica Cleanergy je namijenjena za istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije za stambene i poslovne zgrade, hotele, domove te razne turističke i industrijske objekte. Radi se o ekonomičnom i stoga za primjenu vrlo privlačnom rješenju koje koristi Stirlingov motor i kombinira funkcije plinskog kotla, bojlera i kućne elektrane. Pri tome se, uz proizvodnju topline za sustav grijanja i pripreme potrošne tople vode, istodobno proizvodi električna energija. Primjenom tako proizvedene električne energije za pokrivanje vlastitih potreba omogućava se zamjetno snižavanje troškova za kupnju električne energije iz javne elektroenergetske mreže. Pri tome bi za postizanje maksimalnih ušteda najbolje bilo jedinicu uključivati u vrijeme najvećih potreba za električnom energijom i odmah trošiti cjelokupnu proizvodnju.

Električna snaga mikrogeneracijske jedinice iznosi do 9 kW. Ukupna proizvodnja električne energije i iznos ušteda pri tome ovise o mnogim čimbenicima, među kojima su, npr. energetske značajke zgrade (toplinski gubici), vrste potrošača električne energije i ukupan broj kućanstava u zgradi. Izvanredni rezultati postižu se u zgradama u kojima je potreban cjelogodišnji rad mikrokogeneracijske jedinice i gdje postoje velike potrebe za toplinom za grijanje i pripremu potrošne tople vode, ali i za strujom za pogon razne opreme. U tu skupinu pripadaju hoteli, bolnice, rehabilitacijski centri, akvaparkovi, pogoni prehrambene industrije, pekare, praonice i niz drugih pogona koji radom mikrogeneracijske jedinice mogu uštedjeti do 100 000 kuna godišnje na režijama.


Ilustracija 1 - Mikrokogeneracijska jedinica Cleanergy

Ilustracija 2 - Shema mikrokogeneracijske jedinice u presjeku

Osnovne prednosti

U osnovne prednosti mikrokogeneracijske jedinice Cleanergy ubrajaju se veliki toplinski učin (u rasponu 8 - 26 kW) i električna snaga (u rasponu 2 - 9 kW) te velika ukupna vršna učinkovitost (92 - 96%), dok električna učinkovitost iznosi oko 25%. Uz to, tu su i veoma dugi servisni intervali (oko 6000 h) i dug ukupni vijek trajanja (čak 25 godina!).

Isto tako, valja istaknuti i vrlo male emisije čime se smanjuju lokalna onečišćenja od dimnih plinova, ali i kompaktne dimenzije (1280 × 700 × 980 mm), odnosno prostorna nezahtjevnost. To zapravo znači da se uređaj može postaviti u bilo kakvu za to predviđenu prostoriju (strojarnicu, kotlovnicu i sl).
Dakako, vrijedi spomenuti i primjenu kvalitetnih materijala pri izradi i preciznu tehničku obradu te male vibracije i razinu buke pri radu što jamči veoma tihi pogon.
Kao gorivo može se koristiti prirodni ili ukapljeni naftni ili pak bioplin, pri čemu se postavljaju niski zahtjevi za kvalitetom goriva, a ugrađeni plamenik (Flox) osigurava visoku učinkovitost izgaranja. Također je ugrađen napredan sustav regulacije električne snage i toplinskog učina. Uz to, ostvareno je vrlo praktično upravljanje, dok su troškovi održavanja minimalni.


Ilustracija 3 - Visokoučinkoviti plamenik osigurava veliku učinkovitost i male emisije dimnih plinova

Stirlingov motor

Mikrogeneracijska jedinica Cleanergy za proizvodnju električne i toplinske energije koristi dvocilindarski Stirlingov motor V161 s vanjskim izgaranjem, koji u usporedbi sa standardnim klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem uzrokuje zamjetno manje emisije dimnih plinova i zahvaljujući kojemu je buka uređaja pri radu svedena na minimum.
Načelo rada Stirlingovog motora se osniva na zagrijavanju i ekspanziji radnog plina i iskorištavanju razlike tlaka za postizanje rotacijskog gibanja. Jedinstveni radni ciklus Stirlingovog motora je zatvoren i izgaranje se ne odvija u cilindrima, čime su dijelovi motora kvalitetno zaštićeni od onečišćenja produktima izgaranja, što višestruko produljuje vijek trajanja i servisne intervale u usporedbi s konvencionalnim motorima.
Za izgaranje goriva koristi se visokoučinski plamenik koji je opremljen naprednom bezplamenskom oksidacijom čime se osigurava velika učinkovitost izgaranja i istovremeno značajno smanjuju emisije ugljičnog dioksida (manje od 50 mg/m3) i dušičnih oksida (manje od 80 mg/m3).

Prihvatljiva cijena

Ukupna maloprodajna cijena koju preporučuje proizvođač na hrvatskom tržištu iznosi 278 000 kuna (bez uključenog poreza na dodanu vrijednost). Taj iznos uključuje samu mikrogeneracijsku jedinicu Cleanergy, brojilo proizvedene električne energije i upravljačku jedinicu sa softverom, ali i projektnu i inženjersku uslugu, dostavu, instalaciju i montažu, puštanje u pogon i edukaciju za rad s uređajem te preduvjete za dobivanje potrebnih dozvola.
Jamstveni rok pri tome za kućanstva iznosi 24 mjeseca, dok se za tvrtke dogovara prema uvjetima dobavljača.
Više o svemu tome može se pogledati na stranicama: www.stirlingenergy.hr.