Individualna podstanica za grijanje i pripremu potrošne tople vode u dvocijevnim sustavima grijanja posebno je razvijena za zamjenu starih tipova plinskih bojlera. Raspored priključaka za toplu i hladnu vodu te polazni i povratni vod sekundarnog kruga grijanja prilagođeni su postojećoj instalaciji i mogu se iskoristiti uz minimalne preinake. Preporuka je da se priključci primarne strane grijanja izvedu kroz postojeći dimnjak koji se ugradnjom tog tipa podstanica više neće koristiti za odvod dimnih plinova.


Zašto zamjena starih plinskih bojlera?

S godinama korištenja plinskih bojlera dolazi do onečišćenja dimnjaka zbog strujanja dimnih plinova, što predstavlja potencijalnu opasnost. Do opasnosti dolazi zbog nepotpunog izgaranja goriva, što dovodi do nastajanja ugljičnog monoksida, vrlo otrovnog plina bez boje i mirisa koji može uzrokovati smrt!

Učinkovitost, energija, okoliš, troškovi, sigurnost i održavanje…

Uz to, još je nekoliko je glavnih razloga za primjenu individualnih toplinskih podstanica:

  • najviša razina učinkovitosti zbog centralnog izvora topline
  • nema izvora plamena u stanu (plinskog bojlera)
  • nema mogućnosti za propuštanje plina u stanu
  • nema opasnosti od trovanja ugljičnim monoksidom
  • nema buke jer je ITPS bešuman
  • procijenjeni rok trajanja je 20 godina
  • korištenjem ITPS-a moguće uštede u odnosu na plinski kotao iznose do 30%.

Pravilno mjerenje i naplata potrošnje toplinske energije korištenjem mjerila toplinske energije

U svakoj individualnoj toplinskoj podstanici se nalazi mjerilo toplinske energije (popularno nazvano kalorimetrom) koje mjeri točnu potrošnju energije.
Danfossov kalorimetar je kompaktno mjerilo toplinske energije koje, koristeći ultrazvučnu tehnologiju, mjeri potrošnju energije i omogućava pravilnu naplatu u skladu s izmjerenim vrijednostima.

Način rada individualne toplinske podstanice

Individualna toplinska podstanica predstavlja kompletnu jedinicu za individualni prijenos toplinske energije za grijanje kuće ili stana te toplinske energije za pripremu potrošne tople vode prema protočnom načelu.
Kao izvor toplinske energije može se koristiti bilo koji dostupni izvor (plin, loživo ulje, daljinsko grijanje), a moguća je i integracija s obnovljivim izvorima (Sunčeva energija, biomasa i dizalice topline). Individualna toplinska podstanica je opremljena svim potrebnim komponentama za pravilan rad. Unutar ITPS-a se nalazi visokoučinkoviti izmjenjivač topline za trenutačnu pripremu PTV-a. Temperatura PTV-a se regulira pomoću naprednog Danfossovog regulacijskog ventila kako bi se ostvarila optimalna temperatura. Za hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja zadužen je regulator diferencijalnog tlaka koji se nalazi unutar ITPS-a i koji omogućava optimalan rad termostatskih radijatorskih ventila, a time i uštede na energiji.

Potrebni radovi za spajanje ITPS-a

Kao jedna od mogućnosti za spajanje ITPS-a razvodom s izvorom topline je i iskorištavanje postojećeg dimnjaka. Potrebno je od izvora topline dovesti polaznu i povratnu cijev vodova ogrjevnog medija do svake individualne toplinske podstanice te dovesti hladnu vodu (iz vodovoda) zbog pripreme PTV-a. Izvor topline može se smjestiti i na krovu zgrade.

Umjesto zaključka

Dakle, ako želite udobnost, pouzdanost, najviše za uloženi novac i energetsku učinkovitost, jedini odgovor je:
'Danfoss - individualne toplinske podstanice ITPS s centralnim izvorom topline'.