Elisa rotora vjetroturbine općenito spada među strojarske sklopove izložene najvećim opterećenjima koja se uopće mogu zateći. Gotovo ne postoje uređaji ili oprema izložena težim radnim uvjetima koji uključuju izuzetna naprezanja i ekstremna opterećenja. Čak i najmanji nedostatak može imati izuzetno razorne posljedice i rezultirati visokim troškovima popravaka, dugim zastojima u radu ili čak zamjenom cijele elise.

Novi smjerovi u energetici i pritisak da se proizvodi što više energije iz obnovljivih izvora predstavljaju velike izazove proizvođačima vjetroenergetske opreme. Jedan od glavnih prioriteta u vjetroenergetici je maksimalno povećanje stupnja iskoristivosti tako da se ubrza proces proizvodnje kako bi se snizili troškovi i ostvario brz povrat uloženog. Ali, to nije jedini izazov: kako bi se optimirala proizvodnja električne energije, elise postaju sve dulje.

U današnje vrijeme, ako se želi stvoriti dodatna vrijednost u proizvodnji, mora se imati podrška i suradnja partnera izvan vlastitog sustava: dobavljača, savjetnika, izvođača. Stoga su svakoj tvrtki potrebni partneri koji razumiju njezino poslovanje i proizvode, koji su spremni razvijati nove tehnike proizvodnje te koji su, zajedno s njome, spremni optimirati njezine procese i osiguravati sistemska rješenja po mjeri.


Ilustracija 1 - Razvoj tržišta obnovljivih izvora energije postavlja nove izazove
pred proizvođače vjetroenergetske opreme

Jedna od tvrtki koja na globalnoj razini na taj način doprinosi stvaranju dugotrajne vrijednosti je Henkel, svjetski predvodnik na tržištu ljepila, brtvila i sredstava za obradu površina. Primjer takvog pristupa i partnerske suradnje proizvođača i dobavljača, koja pomiče granice tehnološke izvrsnosti, može se pronaći na primjeru suradnje Henkela s tvrtkom Enercon, vodećim svjetskim proizvođačem vjetroenergetske opreme i pionirom u vjetroenergetici.


Ilustracija 2 - Ispitivanje elise vjetroelektrane

Henkelovo rješenje za unaprjeđenje Enerconovog tehnološkog procesa došlo je u obliku novorazvijenog poliuretanskog ljepila Macroplast UK 1340. Jedna od glavnih prednosti koje nudi Macroplast UK 1340 je veća brzina stvrdnjavanja. Opsežna ispitivanja su pokazala da se mogu ostvariti značajne uštede na vremenu lijepljenja i obrade laganih školjki elisa, ali i temperaturi u fazi stvrdnjavanja. Niža temperatura pri stvrdnjavanju također ima pozitivan utjecaj na smanjenje potrošnje energije, uz smanjen rizik od pucanja zbog velikog toplinskog opterećenja. I sve to bez utjecaja na ispune od termoosjetljive pjene.

Dugotrajno ispitivanje u trajanju nekoliko mjeseci, provedeno je u Institutu Fraunhofer, u Odjelu za energiju vjetra i tehnologije energetskih sustava (Fraunhofer - IWES) u Bremerhavenu. Enerconova elisa rotora, zalijepljena Macroplastom UK 1340, bila je izložena opterećenjima kojima bi u prirodnim uvjetima bila izložena u razdoblju 20 godina. Lijepljeni spojevi čak 40 m duge elise položili su statička i dinamička ispitivanja koja specificira IEC 61400-23 i kojima je utvrđeno dopušteno opterećenje i ponašanje elise pri umoru. Specificirani ispitni kriteriji za certificiranje vjetroelektrana ispunjeni su bez ikakvih poteškoća. Također, i Enerconove vlastite specifikacije su zadovoljene u tom ispitivanju elise.

Macroplast UK 1340 ispunjava i sve ključne parametre koje specificira Germanischer Lloyd (GL) i prvo je PUR ljepilo koje je dobilo odobrenje GL-a. Zahtjevi GL-a, kada se radi o ljepilima, u prvom redu se odnose na smičnu čvrstoću, otpornost na starenje, puzanje i temperaturnu točku koja se naziva staklištem.


Ilustracija 3 - Simulacija 'stoljetne oluje', ispitivanja u kojem se simuliraju stvarni radni uvjeti elise vjetroelektrane