U Hrvatskoj trenutačno postoji samo jedno podzemno skladište plina koje se nalazi u mjestu Okoli, 50 km jugoistočno od Zagreba. U njemu se može uskladištiti 550 milijuna m3 prirodnog plina, ali zbog karakteristika iscrpljenih plinskih ležišta u koje se plin utiskuje, izlazni kapaciteti skladišta naglo opadaju nakon što se iz njega povuče 1/2 volumena. Zbog tih karakteristika postojeće skladište nema sposobnost pokrivanja vršnih potrošnji, tzv. pikova koji se javljaju tijekom iznimno hladnih zimskih razdoblja. Skladište u Okolima izgrađeno je prije 26 godina i sve do kraja 2008. poslovalo je unutar INA-e. Danas njime upravlja tvrtka Podzemno skladište plina (PSP), najmlađi energetski subjekt u hrvatskom plinskom gospodarstvu, koja je kao nacionalni operator skladišnog sustava zadužena za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina.

Ulaganja u visini 150 mil. kuna

Svjesno činjenice da su upravo podzemna skladišta plina jamstvo sigurnosti i fleksibilnosti opskrbe potrošača, a energetska sigurnost i neovisnost temelj toliko nužnomu gospodarskom razvoju Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva odlučilo je pružiti punu potporu novom vodstvu tvrtke PSP koje namjerava u što kraćem roku pokrenuti investicijske aktivnosti koje će samo tijekom ove godine iznositi oko 150 mil. kuna!
Glavne odrednice novoga razvojnog plana temelje se na dodatnom povećanju kapaciteta, sigurnosti i pouzdanosti rada postojećeg skladišta plina u Okolima, uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te na gradnji novih skladišnih kapaciteta radi povećanja sigurnosti i fleksibilnosti opskrbe Hrvatske prirodnim plinom. Razvoj sustava skladišta plina planira se realizirati u tri faze:
• dogradnja postojećega podzemnog skladišta plina u Okolima
• gradnja vršnoga skladišta u Grubišnom Polju
• gradnja novoga sezonskog podzemnog skladišta plina.
Prva faza razvoja skladišnog sustava već je u tijeku pa su u protekle tri godine stručnjaci PSP-a proveli djelomičnu rekonstrukciju i dogradnju skladišta Okoli, čime su povećali njegove izlazne kapacitete za 15 - 25% (ovisno o tlaku, odnosno količini plina u skladištu). Tako su i maksimalni izlazni kapaciteti skladišta povećani s 240 000 na 280 000 m3/h.
Istodobno, primjenom najsuvremenijih metoda izrađen je i trodimenzionalni model ležišta u kojima se plin skladišti (il. 1). Time je otvoren prostor za dodatno bušenje novih i tzv. re-entry bušotina (nove bušotine koje se buše iz postojećih bušotinskih kanala mjernih ili neaktivnih, ali i postojećih radnih bušotina malog protočnog kapaciteta), što će rezultirati dodatnim, znatnim povećanjem izlaznih kapaciteta PSP Okoli upravo u fazi kada je skladište poluprazno do prazno.


Ilustracija 1 - Distribucija zasićenja vodom (plavo) i plinom (crveno) u 3D modelu ležišta PSP Okoli

Istražni radovi u Grubišnom Polju

No, najvažnija investicijska aktivnost tvrtke PSP ove godine svakako su dodatni istražni radovi u Grubišnom Polju, kojima je cilj prikupiti dodatne geološke podatke nužne za projektiranje i izgradnju novog vršnog skladišta plina. Skladište će imati mali volumen, ali veliki izlazni kapacitet, što će omogućiti pokrivanje vršnih potrošnji i dodatno optimirati rad postojećeg skladišta plina u Okolima te povećati fleksibilnost i sigurnost opskrbe Hrvatske plinom (il. 2).
Projekt gradnje će se realizirati u dvije faze. Najprije će se izgraditi objekti i postrojenja za crpljenje prirodnog plina kako bi se u djelomično iscrpljenom plinskom ležištu oslobodio prostor za skladištenje i potvrdila saznanja o geološkoj strukturi i rezervama plina, dok će se u drugoj fazi graditi objekti i postrojenja za skladištenje plina (kompresornica, nove bušotine i dr).


Ilustracija 2 - Shema uloge vršnog skladišta plina Grubišno Polje

Zaključak

Ulaganjem od 150 mil. kuna do kraja ove godine, od čega većinu u dogradnju PSP Okoli, tvrtka PSP osigurat će veću stabilnost hrvatskog plinskog sustava do izgradnje novog skladišta plina te doprinijeti pokretanju gospodarskog oporavka Hrvatske.

Više o svemu može se pogledati i na stranici: www.psp.hr.