I ova godina počela je vrlo intenzivno i zanimljivo na tržištu prirodnog plina i omogućila ulazak novih igrača na tržište, uvela promjene u obračunu transporta te još niz promjena koje će značajnije utjecati na tržište i njegove sudionike, poput trgovanja na virtualnoj točki. Koliko god su te promjene utjecale ili će utjecati na tržište, još više su utjecale na pripremu svih sudionika i na njihove djelatnike.

Sudionici koji u svojem radu koriste informacijske sustave za podršku svojim poslovnim procesima, poput Končarevih rješenja za transport i opskrbu prirodnim plinom, lakše i jednostavnije su proveli pripremu za sve izmjene i spremno dočekuju nove izazove.


Arhitektura - raspored modula

Končareva informatička rješenja za podršku poslovnih procesa na tržištu prirodnog plina usklađena su s važećim hrvatskim zakonima i propisima (Zakonom o tržištu plina, Mrežnim pravilima, Pravilnikom o organizaciji tržišta itd) te europskim direktivama i uredbama (2009/73/EZ, 715/2009, 994/2010 itd) te u potpunosti obavljaju svoju funkciju na tržištu, ali i dodatne funkcije upravljanja podacima i resursima kod krajnjeg korisnika. Projektirana su u skladu s paradigmom usluga orijentirane arhitekture (eng. SOA, service oriented architecture), što uključuje usklađivanje informatičkog sustava i poslovanja na svim razinama te maksimalno iskorištenje postojećih informatičkih resursa. Svako rješenje je modularno osmišljeno, svi moduli su potpuno integrirani, kao i sva proširenja koja će nastati prilagodbom (samo neki od primijenjenih modula su upravljanje topologijom plinskih objekata, upravljanje matičnim podacima, prognoza potrošnje plina, nominacije, rezervacije transportnih kapaciteta, ugovaranje transportnih količina, izvještavanje, administracija). Rješenja su razvijena za rad u distribuiranoj konfiguraciji poslužitelj - klijent te podržavaju višekorisnički rad, odnosno konkurentan rad većeg broja korisnika sustava (više od stotinu). Osnovne prednosti rješenja su visoka pouzdanost i performanse te fleksibilnost i skalabilnost.


Prikaz dijagrama temperature na određenoj lokaciji...

... i dijagrama prognoze potrošnje po bilančnoj skupini

Velika prednost Končarevih rješenja je mogućnost povezivanja s ostalim postojećim i novim informacijskim sustavima u okolici korištenjem tzv. aplikacijskih adaptera kao što je, npr. povezivanje sa SCADA-sustavom, sustavom očitanja brojila, bazom kupaca, geografskim infromacijskim sustavom (GIS) i sl.

Končar svakako planira i daljnji razvoj i usklađivanje svojeg sustava sa svim novonastalim promjenama, kako bi svim svojim klijentima omogućio učinkovito djelovanje na tržištu prirodnog plina. Cilj je da sustav koristi što više sudionika na tržištu u Hrvatskoj, ali i u drugim članicama Europske unije, pošto sve dijele jednake zakonske osnove, što bi povećalo mogućnosti i brzinu elektroničke razmjene podataka i znatno ubrzalo poslovne procese rezervacije kapaciteta, nominiranja, alociranja i izvještavanja.

U skoroj budućnosti u planu je i razvoj rješenja 'na oblaku', kako bi sve ranije spomenuto bilo dostupno i s manjim ulaganjima, a uz punu funkcionalnost.