Gornja kaskada s R 134a, 240 kW, -10 °C/+45 °C

Primjena ekoloških rješenja u rashladnoj tehnici sveprisutan je trend u Europi, a sve više i u Hrvatskoj. Sve više korisnika okreće se ekološkim rješenjima kako bi se na vrijeme pripremili na nadolazeće promjene na tržištu prema 'F-Gas Regulativi'. Ugljični dioksid kao radna tvar predstavlja ekološko i izrazito učinkovito rješenje. Provedena istraživanja, iskustva i nova tehnička rješenja u posljednjih petnaestak godina pokazuju da je ugljični dioksid učinkovita i ekološki prihvatljiva radna tvar za primjenu u rashladnim sustavima. Zamjenom postojećih konvencionalnih radnih tvari (hidrofluorougljika, HFC) otvara se mogućnost njegove široke primjene u rashladnoj tehnici. Gledano s tehničke strane, rashladni sustavi s CO2 više nemaju nepremostive tehničke probleme kao što je, npr. radni tlak viši od 100 bar u ljetnom razdoblju, kada se temperature vanjskog zraka približavaju vrijednosti +40 °C. Kada se uzme u obzir da ima veliku specifičnu gustoću, veći volumetrički stupanj iskorištenja u odnosu na postojeće radne tvari i bolja svojstva u prijenosu topline, slijedi zaključak da je CO2 spreman za široku upotrebu u tehnici hlađenja. Dodatni argument tome je da se on u usporedbi s HFC-ovima može razmjerno jeftino proizvesti, neotrovan je i nezapaljiv. Može se koristiti u industriji, procesnom hlađenju, prodaji i distribuciji hrane (eng. food retail) ili u bilo kojoj drugoj grani komercijalnog hlađenja, a najveći skok u njegovoj primjeni dogodit će se u području prodaje i distribucije hrane (trgovine i supermarketi).

Jedna od većih mesoprerađivačkih tvrtki u Hrvatskoj, PPK - Karlovačka mesna industrija, u lipnju ove godine počela je s korištenjem svoje prve rashladne instalacije s CO2 kao radnom tvari. Projektiranje, isporuku, montažu i puštanje u pogon rashladnog postrojenja povjerila je MB Frigo Grupi, svojem dugogodišnjem partneru u području tehnike hlađenja i klimatizacije. Taj je projekt s kaskadnim sustavima s CO2 i R 134a kao radnim tvarima jedan od najvećih takvih izvedenih u Hrvatskoj. Napravljena su dva kaskadna rashladna sustava s CO2 u potkritičnom području rada. Prvi rashladni sustav namijenjen je za hlađenje visokoregalnih skladišta i ima ukupni rashladni učin 170 kW pri -30 / -5 °C (temperatura isparavanja i kondenzacije). Ukupna površina skladišta iznosi oko 1500 m2. Gornja kaskada (R 134a) izvedena je s četiri poluhermetička vijčana kompresora, a donja (CO2) s četiri poluhermetička klipna kompresora. U svakoj od kaskada po jedan kompresor ima ugrađen frekvencijski pretvarač kako bi se izbjegle skokovite promjene tlaka u sustavu. Isparivači su stropne izvedbe za direktnu ekspanziju (DX) CO2 s ugrađenim cijevnim registrom za odleđivanje toplim glikolom kade odvoda kondenzata i isparivačkog bloka. Drugi rashladni sustav namijenjen je za hlađenje tunela za zamrzavanje visećeg mesa. Njegov ukupni rashladni učin je 52 kW pri -40 / -5 °C. Sastoji se od dva poluhermetička klipna kompresora u donjoj kaskadi (CO2) i tri poluhermetička klipna kompresora u gornjoj kaskadi (R 134a). Također, po jedan kompresor ima ugrađen frekvencijski pretvarač.


Donja kaskada s CO2 , 170 kW, -30 °C/-5 °C

Osim CO2, posebnost ta dva sustava je odleđivanje svih isparivača s toplim glikolom. Za zagrijavanje glikola koristi se otpadna toplina kondenzacije iz gornjih kaskada, čime je ljestvica energetske učinkovitosti podignuta na još viši stupanj. Oba sustava su povezana na zajedničku instalaciju pripreme toplog glikola, a proces odleđivanja vođen je iz jednog mjesta, usklađen je i potpuno automatiziran. Cjelokupan rashladni proces vodi se preko sustava Danfoss AdapKool, uz daljinsku kontrolu. Zbog opasnosti od propuštanja CO2, u komorama i strojarnici instalirani su osjetnici koji preko zvučno-svjetlosnog alarma upozoravaju na povećanu prisutnost CO2 i moguću opasnost za ljude u zatvorenim prostorima. Strojarnica je opremljena sustavom ventilacije koji se dodatno pojačava uključivanjem odsisnih ventilatora u donjoj zoni s aktivacijom alarma za CO2 u strojarnici. MB Frigo Grupa - izvođenje projekata hlađenja MB Frigo Grupa je ostvarila niz projekata, u kojima je sudjelovala kao tehnička podrška projektantima pri odabiru i razradi tehničkih rješenja ili potpuno samostalno s vlastitim rješenjima do potpunog ostvarenja projekta. Stručna osposobljenost, iskustvo, istraživanje i razvoj vlastite proizvodnje čine tvrtku vrlo poželjnim partnerom u ostvarivanju novih projekata u tehnici hlađenja. Snažan i stručan servisni tim osigurava tehničku i servisnu poslijeprodajnu podršku, uz kvalitetnu uslugu održavanja za vrijeme i nakon isteka jamstvenog roka.


Priprema toplog glikola za odleđivanje