Radni medij za proces apsorpcije u apsorpcijskim klima-uređajima Broad je otopina litij-bromida i vode što ih čini ekološki prihvatljivima u proizvodnji rashladne, odnosno toplinske energije i pripremi potrošne tople vode. Konstrukcija uređaja ovisi o više čimbenika kao što su, npr. raspoloživi energent, mjesto i prostor za montažu, funkcija, kapacitet itd, a dijele se u pet skupina (il. 1):

 • uređaji tipa BCT
 • uređaji tipa tipa BYZ, u paketnoj izvedbi
 • uređaji tipa DFA, s izravnim izgaranjem primarnog energenta
 • uređaji tipa IFA, pokretani toplinskom energijom preuzetom iz vanjskog izvora (para, topla voda i ispušni plinovi)
 • kombinacija uređaja tipa DFA i IFA.

Ilustracija 1 - Osnovne skupine apsorpcijskih klima-uređaja Broad

OSNOVNE ZNAČAJKE POJEDINIH IZVEDBI

Apsorpcijski klima-uređaji tipa BCT imaju rashladne i toplinske učine 23, 70 i 115 kW, dok učini za pripremu PTV-a iznose 7 i 39 kW. U paketnoj su izvedbi što znači da kućište objedinjuje rashladni toranj i komplet cirkulacijskih crpki te su jednostavni za transport i montažu izvan objekta. U njihove osnovne prednosti ubraja se sljedeće:

 • široka primjena (klimatizacija prostora, priprema PTV-a, trigeneracija)
 • mogućnost korištenja ekoloških i alternativnih izvora energije
 • primjena istog energenta za hlađenje, grijanje i pripremu PTV-a
 • značajno smanjena potreba za električnom energijom
 • mogućnost klimatizacije prostora kod neisplativog i/ili nemogućeg povećanja snage elektroenergetskog priključka
 • mogućnost brze i jednostavne montaže na vanjskom prostoru zahvaljujući paketnoj izvedbi s rashladnim tornjem
 • izbjegavanje projektiranja i izvođenja plinske kotlovnice
 • visok stupanj autonomije zahvaljujući daljinskom upravljanju i kontroli rada s jednog mjesta
 • mogućnost povezivanja više jedinica raznih učina u energetsku cjelinu
 • mogućnost optimiranja potrebne energije i potrošnje energenta pomoću 'inteligentnog' sustava upravljanja
 • niska razina buke u radu
 • jeftino i jednostavno održavanje i dug vijek trajanja.

Apsorpcijski klima-uređaji tipa BYZ, u paketnoj izvedbi, imaju rashladne učine 233 i 582 kW, toplinske učine 179 i 449 kW te učine za pripremu PTV-a 80 i 200 kW.
Apsorpcijski klima-uređaji tipa DFA, s izravnim izgaranjem primarnog energenta, imaju rashladne učine u rasponu 233 - 11 630 kW, toplinske učine u rasponu 179 - 8967 kW i učine za pripremu PTV-a u rasponu 80 - 1600 kW.
Apsorpcijski klima-uređaji tipa IFA, pokretani toplinskom energijom preuzetom iz vanjskog izvora (para, topla voda i ispušni plinovi) imaju rashladne učine u rasponu 233 - 11 630 kW i toplinske učine u rasponu 153 - 7671 kW.
Kombinacijom apsorpcijskih klima uređaja tipa DFA i IFA postiže se multienergetski apsorpcijski uređaj koji istovremeno koristi toplinsku energiju preuzetu iz vanjskog izvora i onu proizvedenu izgaranjem prirodnog plina pomoću plamenika u uređaju. Rashladni učini se kreću u rasponu 233 - 11 630 kW, toplinski učini u rasponu 179 - 8967 kW, a učini za pripremu PTV-a u rasponu 80 - 1600 kW.

PRIMJENA U TRIGENERACIJSKIM POSTROJENJIMA

Kombiniranjem kogeneracijskog postrojenja s apsorpcijskim uređajem se, pored korištenja električne i toplinske, omogućava i korištenje rashladne energije, odnosno trigeneracija. Time se, pored veće funkcionalnosti, postiže i veća ekonomičnost postrojenja. Konceptom trigeneracije moguće je dostići ukupnu iskoristivost primarnog energenta od 75% do 80%. Takva postrojenja koriste se tamo gdje se traži veća pouzdanost napajanja električnom energijom kao što su, npr. bolnice, domovi umirovljenika, rekreacijski centri s bazenima, hoteli, trgovački centri, kampusi i razna industrijska postrojenja.
Tvrtka Broad ima značajne reference iz raznih oblika primjene apsorpcijskih uređaja u sklopu trigeneracijskih postrojenja. Nekoliko je osnovnih funkcionalnih oblika takvih trigeneracija (il. 2).


Ilustracija 2 - Osnovni funkcionalni oblici trigeneracija s apsorpcijskim klima-uređajima Broad

VAŽNIJE REFERENCE SUSTAVA TRIGENERACIJE

Upravna zgrada tvrtke Beijing Gas

U upravnoj zgradi plinske tvrtke Beijing Gas u Pekingu (il. 3) u Kini plinski motor-generator proizvodi električnu energiju (1,2 MW), a apsorpcijski uređaj koristi toplinu ispušnih plinova i vode za hlađenje i grijanje. Plinski plamenik na apsorpcijskom uređaju uključuje se prema potrebi u funkciju hlađenja i grijanja, kada nema dovoljno toplinske energije iz motor-generatora.
Rashladni učin apsorpcijskog uređaja iznosi 3,5 MW (dvije jedinice), a kao primarni energenti koriste se ispušni plin, topla voda i prirodni plin.
Energetska učinkovitost iznosi 104% (hlađenje i električna energija), odnosno 84% (grijanje i električna energija), godišnje uštede na energiji 250 000 dolara, vrijeme povrata investicije 3,7 godina, a smanjenje emisije ugljičnog dioksida 2000 t godišnje.


Ilustracija 3 - Upravna zgrada tvrtke Beijing Gas

Neboder China World Trade Center III

U neboderu China World Trade Center III, također u Pekingu, ugrađen je parni turbo-generator koji koristi visokotlačnu paru za proizvodnju električne energije koja se isporučuje u javnu mrežu. Niskotlačnu paru koja izlazi iz generatora koristi apsorpcijski uređaj za hlađenje.Rashladni učin apsorpcijskog uređaja iznosi 11,63 MW (dvije jedinice), a kao primarni energent koristi se para. Faktor hlađenja (COP) iznosi 141%, godišnje uštede na energiji 338 000 dolara, vrijeme povrata investicije 3,7 godina, a smanjenje emisije CO2 9100 t godišnje.

Daljinsko hlađenje u Göteborgu

U Göteborgu u Švedskoj termoelektrana proizvodi električnu energiju koja se isporučuje u javnu mrežu, a toplu vodu iz tog procesa koriste apsorpcijski uređaji za daljinsko hlađenje.Rashladni učin apsorpcijskog uređaja iznosi 12 MW (tri jedinice), a kao primarni energent koristi se topla voda. Faktor hlađenja (COP) iznosi 78%, godišnje uštede na energiji 630 000 dolara, vrijeme povrata investicije 2,1 godina, a smanjenje emisije CO2 10 000 t godišnje.

Vojna baza Fort Bragg

U vojnoj bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini u SAD-u generator snage 5,2 MW proizvodi električnu energiju za potrebe baze, a viškovi se isporučuju u javnu mrežu. Toplinu ispušnih plinova koriste apsorpcijski uređaji za hlađenje i grijanje. Rashladni učin apsorpcijskog uređaja iznosi 3,5 MW (tri jedinice), a kao primarni energent koriste se ispušni plinovi. Energetska učinkovitost iznosi 113% (hlađenje i električna energija), odnosno 35% (električna energija), godišnje uštede na energiji 270 000 dolara, vrijeme povrata investicije četiri godine, a smanjenje emisije CO2 2500 t godišnje.

Zračna luka Barajas u Madridu

U zračnoj luci Barajas u Madridu u Španjolskoj generatori snage 33 MW proizvode električnu energiju za potrebe objekata zračne luke. Otpadna toplina iz generatora pretvara se u toplu vodu koju koriste apsorpcijski rashladni uređaji za hlađenje i grijanje. Rashladni učin apsorpcijskog uređaja iznosi 20 MW (šest jedinica), a kao primarni energent koristi se topla voda. Energetska učinkovitost iznosi 80% (hlađenje i električna energija), odnosno 41% (električna energija), godišnje uštede na energiji 2,15 milijuna eura, vrijeme povrata investicije jednu godinu, a smanjenje emisije CO2 17 500 t godišnje.

Kompleks Forum Barcelona

Anaerobnim raspadom otpada nastaje bioplin koji služi za pokretanje parnog kotla i proizvodnju visokotlačne pare koja pokreće parne turbo-generatore. Električna energija koju generatori proizvode isporučuje se u javnu mrežu, a niskotlačnu paru koja izlazi iz turbina koriste apsorpcijski uređaji za hlađenje cijelog kompleksa Foruma Barcelona u Barceloni u Španjolskoj. Umjesto uobičajenih rashladnih tornjeva, za hlađenje vode apsorpcijskih uređaja koristi se morska voda. Rashladni učin apsorpcijskog uređaja iznosi 10 MW (dvije jedinice), a kao primarni energent koristi se para. Faktor hlađenja (COP) iznosi 1,22.

Podrobnije informacije i osnovne tehničke karakteristike s ostalim referencama o apsorpcijskim klima-uređajima Broad mogu se vidjeti na: www.afaja.hr