KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. (KONČAR - Institut) je kuća s dugogodišnjim iskustvom u ispitivanju i certificiranju proizvoda elektrotehnike i strojarstva. Dobivanjem notifikacije od Europske komisije za nekoliko važnih direktiva koje propisuju CE označavanje proizvoda, KONČAR – Institut, po opsegu notifikacija, svrstao se u red najvećih notificiranih certifikacijskih tijela u Europi.

Notificirana tijela (Notified Body - NB) zadužena su ocjenjivati sukladnost proizvoda sa zahtjevima europskih direktiva i normi, prije njihovog stavljanja na tržište Europske unije. Postupak se uobičajeno sastoji od pripreme tipa proizvoda koji predstavlja uzorak za daljnju proizvodnju te formiranja propisane Tehničke mape. Tip proizvoda ispituje se na opremljenim ispitnim mjestima kako bi se potvrdilo jesu li propisani zahtjevi zaista zadovoljeni. Na kraju, proizvođač EU Izjavom o sukladnosti potvrđuje da proizvod zadovoljava sve propisne zahtjeve. Sukladni proizvodi, proizvedeni prema harmoniziranim normama na koje upućuju direktive "Novog pristupa", moraju se označiti CE znakom sukladnosti.

Za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti odgovoran je proizvođač proizvoda. On može sve ili dio postupaka povjeriti NB tijelima koja, nakon provedene ocjene, izdaju Certifikate o sukladnosti. Certifikati vrijede na čitavom tržištu Europske unije, u zemljama s kojima EU ima potpisane sporazume o međusobnom priznavanju certifikata i u onima koje priznaju EU certifikate.

Europska komisija notificirala je KONČAR - Institut kao NB tijelo pod brojem NB 2494 za direktive:
 • Niskonaponska oprema - LVD (Low voltage Directive 2006/95/EC)
 • Radio i telekomunikacijska terminalna oprema - RTTE (Radio and telecommunications terminal equipment Directive 99/5/EC)
 • Elektromagnetska kompatibilnost - EMC (Electromagnetic compatibility Directive 2004/108/EC)
 • Strojevi - MD (Machinery Directive 2006/42/EC)
 • Plinski aparati – GAD (Appliances burning gaseous fuels Directive 2009/142/EC)
 • Posude od tlakom – PED, Zavarivanje (Pressure equipment Directive 97/23/EC)
 • Osobna zaštitna oprema – PPE (Personal protective equipment Directive 89/686/EEC).

Direktive LVD, RTTE i EMC odnose se isključivo na elektrotehničke proizvode, dok su pod direktivama MD, GAD, PED i PPE uglavnom proizvodi iz područja strojarstva. Dio proizvoda na koje upućuju navedene direktive primjenjuje se i u graditeljstvu i u drugim djelatnostima.

KONČAR - Institut je također akreditirano certifikacijsko tijelo za proizvode i postupke koji nisu obuhvaćeni europskim direktivama, kao što su:
 • visokonaponska oprema
 • niskonaponski i visokonaponski spojni pribor
 • antikorozivna zaštita – AKZ
 • zaštita kućištem – IP.

KONČAR – Institut opremljen je i za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda prema zahtjevima na buku i vibracije, te ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih proizvoda.

Akreditirane certifikacijske sheme KONČAR - Instituta omogućuju ocjenjivanje sukladnosti i certificiranje proizvoda koji su namijenjeni i tržištima izvan Europske unije, a koji su izrađeni prema međunarodnim ISO ili IEC normama ili prema specifikacijama samih proizvođača.

Zbog širokog opsega akreditacije i ovlaštenja, dugogodišnjeg iskustva u ispitivanju i certificiranju proizvoda, raspoloživosti vlastitih laboratorija i visoke kompetentnosti iskusnih ocjenitelja, KONČAR – Institut pruža korisnicima mogućnost da na jednom mjestu provedu sve potrebne postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda:
 • utvrđivanje direktiva i normi koje se odnose na proizvod
 • utvrđivanje tipa proizvoda i modela koji pripadaju tipu
 • kompletiranje propisane Tehničke mape (Technical file)
 • ispitivanje tipa proizvoda u akreditiranim laboratorijima
 • ispitivanje tipa proizvoda u laboratoriju proizvođača uz nazočnost eksperata KONČAR - Instituta
 • ocjenu sukladnosti tipa proizvoda sa zahtjevima pripadnih direktiva i normi
 • dobivanje certifikata za tržište Europske unije (CE certifikat)
 • dobivanje certifikata za tržište Srbije
 • dobivanje certifikata o sukladnosti prema zahtjevima ISO i IEC normi
 • dobivanje certifikata o sukladnosti prema specifikaciji proizvođača,
 • izrada koncepta Izjave o sukladnosti (Declaration of conformity)
 • pomoć u označavanju proizvoda propisanim CE znakom za tržište EU.

KONČAR - Institut omogućuje vlasnicima certifikata dobivanje svih potrebnih informacija o promjenama zakonske regulative i zahtjeva normi, kao i mogućnost nadzora sukladnosti proizvoda tijekom proizvodnje sa certificiranim tipom proizvoda.