Popularizacijom obnovljivih izvora energije došlo je i do njihovog tehničkog napretka uz kontinuiran pad cijena na tržištu. Cilj vukovarske gradske toplinarske tvrtke (ali i dimnjačarskog koncesionara i tvrtke za upravljanje zgradama) Tehnostan bio je iskoristiti tu činjenicu i transformirati jednu klasičnu u kotlovnicu četvrte generacije koja bi maksimalno koristila potencijal obnovljivih izvora. 

Kao idealna kotlovnica poslužila je ona u Borovu naselju s ukupnim proizvodnim kapacitetom toplinske energije od 10 GW h, od čega čak 4 GW h za pripremu potrošne tople vode. U idejnom projektu razvoja željelo se diverzificirati proizvodnju toplinske energije investicijom u:
• polje solarnih kolektora kojim bi se zagrijavao PTV u ljetnim mjesecima i time Sunčevom energijom zamijenila potrošnja prirodnog plina kao energenta
• sunčanu elektranu za omogućavanje pogona pumpi i elektronike
• dvije dizalice topline: voda - voda i glikol - voda.


Prva faza - 2019. godine

Taj kompleksni zadatak započeo je prvom fazom i početkom 2019. godine, sukladno izrađenom glavnom projektu, krenulo se s preinakama u samoj kotlovnici. Pri tome je ugrađen pločasti izmjenjivač topline, izvedeni su radovi na unutarnjim instalacijama i izgrađena je prva faza solarnog polja. Tada je ugrađeno ukupno 160 solarnih kolektora tipa Weishaupt WTS-F2, čime je završena prva faza izgradnje solarnog polja koje bi u konačnici trebalo imati čak 556 kolektora. Istodobno, time je ostvarena prva hrvatska solarna toplana, rješenje koje je danas vrlo često u toplinarskim sustavima razvijenih zemalja na sjeveru Europe kao što su Danska ili Njemačka.

Unatoč obustavi svih aktivnosti zbog pandemije uzrokovane koronavirusom, radovi na proširenju solarnog polja su nastavljeni i ove godine, ali s kašnjenjem od dva mjeseca. Tako je početkom lipnja dovršena i druga faza izgradnje polja i postavljeno je dodatnih 160 kolektora, čime su još više sniženi troškovi za nabavu prirodnog plina kao glavnog energenta. Pogled na postrojenje iz ptičje perspektive

Odlični rezultati

Očekivani godišnji prinos solarnog polja iznosi oko 900 MW h što znači uštede na plinu od čak 230 000 kuna, što će omogućiti dodatno zadržavanje cijena toplinske energije u vukovarskom toplinarskom sustavu koje nisu podizane od 2014. godine. 


Prinos solarnog polja u sezoni 2019./2020.

Iz grafikona prinosa solarnog polja u proteklih 12 mjeseci jasno se vidi da je 476 MW h toplinske energije proizvedene u polju ušlo u toplinarski sustav u Borovu naselju. No, ta investicija ima i pozitivan učinak na okoliš i zdravlje ljudi jer su ekvivalentne emisije ugljičnog dioksida u okoliš (u odnosu na slučaj kada bi sva ta toplina bila proizvedena iz prirodnog plina) smanjene za 210 t godišnje.  


Detalji izvođenja radova na solarnom polju

Isto tako, važno je napomenuti i da su gotovo sve radove (osim puštanja u pogon i tlačne probe) odradili djelatnici Tehnostana, čime su značajno sniženi troškove investicije, a sami djelatnici su primjereno nagrađeni. Uz to, cijeli sustav nadzire se i upravlja SCADA-om, a prikaz svih parametara, osim na računalu u kotlovnici, omogućen je i na mobilnim uređajima kotlovničara.Pogled na ekrane upravljačkih računala

Nova sunčana elektrana

Nastavljajući se na projekt solarne toplane, na krov dosadašnjeg skladišta kotlovnice u Borovom naselju postavljena je već četvrta Tehnostanova sunčana elektrana (snage 12 kW) pa sada ukupna snaga sunčanih elektrana tvrtke doseže 110 kW. U dvorištu kotlovnice već se od ranije nalaze dvije sunčane elektrane, snaga 50 i 12 kW koje imaju dvojaku funkciju. Prvenstveno one proizvode električnu energiju za potrebe kotlovnice i solarnog polja, dok se viškovi prodaju u mrežu HEP Operatora distribucijskog sustava. Povrh toga, nova je elektrana koncipirana tako da u slučaju nestanka električne energije u mreži spriječi pregrijavanje solarnog medija i stagnaciju solarnog toplinskog sustava.

Kada se sada analiziraju godišnji podaci Tehnostana, obnovljivi izvori energije čine 8% ukupne proizvodnje toplinske energije i gotovo 20% proizvodnje električne energije pa se s pravom može zaključiti da dolazi razdoblje ekspanzije obnovljivih izvora u obiteljskim kućama, stambenim zgradama i industriji. Isto tako, zahvaljujući solarnoj toplani ukupnog učina 0,52 MW i spomenutim sunčanim elektranama Vukovar je zauzeo značajno mjesto u regiji kada je riječ o iskorištavanju Sunčeve energije.