Razdjelnik topline je uređaj koji na osnovi ukupne potrošnje toplinske energije koju su ostvarili svi stanari ili korisnici prostora u nekoj zgradi dijeli potrošnju s obzirom na očitane udjele svakog stana, a rezultat takvog načina obračuna je poštena raspodjela troškova za toplinsku energiju. Zapravo, može se reći da je to jedino moguće rješenje za obračun troškova za toplinsku energiju u zgradama u kojima postoji vertikalni razvod sustava centralnog grijanja.

Tko su proizvođači razdjelnika?

Veći broj dobrih i renomiranih zapadnoeuropskih tvrtki su proizvođači razdjelnika topline pa se automatski postavlja pitanje koga izabrati? Pri tome se preporučuje odabrati samo one koji imaju kvalitetnu servisnu podršku na području cijele Hrvatske i čiji pristup nije monopolistički (tzv. otvoreni sustav).

Što je to otvoreni sustav?

Otvoreni sustav je kada krajnji korisnik toplinske energije (stambena zgrada) u svakom trenutku može promijeniti davatelja usluga očitavanja razdjelnika, odnosno odabrati neku drugu tvrtku koja se bavi tom djelatnošću.

Kako odabrati tvrtku za ugradnju razdjelnika?

Velik broj tvrtki u Hrvatskoj poznaju tehniku i kvalitetno izvode ugradnju razdjelnika, ali bi sve one trebale ponuditi cjelovito rješenje sustava, što osim ugradnje razdjelnika i radijatorskih termostatskih ventila, podrazumijeva i ugradnju sustava za uravnotežavanje, čime se u cijeloj instalaciji sustava grijanja osiguravaju odgovarajuće vrijednosti diferencijalnog tlaka i protoka, ali i ugradnju dobro dimenzionirane frekvencijski regulirane cirkulacijske crpke i poštivanje projektne dokumentacije.
Kako je većini tvrtki primarni posao očitavanje razdjelnika, mnogi ne ulaze u dubinu strojarske problematike zašto se, kako se i što se u cijeloj zgradi događa nakon ugradnje termostatskih ventila.

Koje su posljedice ugradnje termostatskih radijatorskih ventila u cijeloj zgradi?

Nakon ugradnje termostatskih ventila u sustav grijanja neke zgrade, njegova hidraulička svojstva bit će narušena, a posljedice toga su:

  • šumovi u radijatorima
  • šumovi u cijevima
  • neprogrijanost radijatora
  • nerealan obračun potrošnje topline za grijanje.

Kako spriječiti poteškoće?

Nekoliko je načina kako se svi ti spomenuti problemi mogu spriječiti, a među najprikladnijima su:

  • odabir izvođača za ugradnju razdjelnika koji nudi cjelovito rješenje
  • odabir izvođača koji cjelovito rješenje nudi unutar svoje tvrtke ili posao samo djelomično upotpunjava partnerima (kooperantima), a nikako onoga za kojeg cijeli posao obavljaju samo kooperanti
  • odabir samo kvalitetnih materijala i renomiranih proizvođača opreme, a nikako najjeftinijih materijala.

Za sve one kojima je potrebna pomoć pri optimiranju rješenja, tvrtka Plinoservis Kuzman iz Zagreba, koja je na hrvatskom tržištu prisutna već 26 godina, od čega 12 godina ima certifikat ISO 9001, a godinu manje i certifikat ISO 14001, sa svojim timom može ponuditi cjelovito rješenje termotehnike u zgradarstvu. Naime, djelatnosti tvrtke su projektiranje i izrada sustava centralnog grijanja, tehničko ispitivanje i analiza sustava grijanja, dobava, ugradnja i održavanje razdjelnika topline, vodomjera i kondenzacijskih kotlova, izrada tehničkih rjesenja i sanacija dimovodnih sustava, obračun potrošnje toplinske energije za grijanje i potrošnje vode.
Stručnom i pouzdanom timu Plinoservisa Kuzman osnovno je kvalitetno izvođenje radova, ali to da se, nakon što je prihvaćeno cjelovito rješenje, svim stanarima osigura odgovarajuća količina energije u svaki radijator.

Dobavljač razdjelnika topline i mjerila toplinske energije je tvrtka Siemens, kvalitetom već odavno dokazana na hrvatskom tržištu, dok se tzv. strojarski dio, odnosno termostatski radijatorski ventili, uređaji za reguliranje diferencijalnog tlaka i protoka dobavljaju od renomiranog njemačkog proizvođača Heimeier.
Pri izvođenju radova djelatnici obučeni i certificirani za projektiranje i montažu sustava grijanja i postavljanje razdjelnike na višim zgradama obvezno koriste uređaje za automatsko reguliranje diferencijalnog tlaka i protoka po vertikalama, a na nižim stambenim zgradama ugrađuju termostatske ventile s već ugrađenim regulatorima diferencijalnog tlaka i protoka.
U cjelovita rješenja koja nudi Plinoservis Kuzman također se ubraja i daljinsko očitavanje razdjelnika, obrada podataka i njihova dostava toplinarskim tvrtkama (distributerima toplinske energije i plina).

NAJČEŠĆA PITANJA STANARA NAKON UGRADNJE RAZDJELNIKA

Plinoservis Kuzman u samo u 2015. godini je proveo 'termostatizaciju' u više od 13 200 stanova, o čemu može podijeliti iskustva, odnosno pružiti odgovore na brojna pitanja u vezi s ugradnjom termostatskih ventila i razdjelnika topline. Neka od njih su sljedeća.

Zašto radijator uopće ne grije, a radijatorski termostatski ventil je na položaju '3'?

Ti korisnici nikada nisu imali termostatski ventil u stanu i kada im se objasni da na broju '3' radijatorski termostatski ventil održava temperaturu u prostoriji od 20 °C, a u stanu je temperatura 20 °C ili više, normalno je da radijator više nema potrebe za odavanjem topline pa je termostatski ventil zatvorio dovod ogrjevnog medija (tople vode) u radijator.

Zašto dolazi do šumova u ventilima?

Bez obzira na kvalitetno hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja, šumovi u ventilima se pojavljuju sve dok u instalaciji ima zraka.

Odakle zrak u instalaciji?

Prirodna pojava je da se iz omekšane vode kojom je napunjena instalacija sustava centralnog grijanja izlučuju kisik, dušik i ostali plinovi, što je smetnja ispravnom funkcioniranju sustava. No, taj zrak tada treba odvesti iz instalacije, odnosno odzračiti je. Pri tome vrijedi da što je dio instalacije za odzračivanje kvalitetniji, to će odzračivanje biti brže i sustav će prije početi nesmetano funkcionirati. Najčešće nepravilnosti dijelova za odzračivanje su začepljene cijevi za ozdračivanje i neispravni odzračni ventili pa bi ih pri 'termostatizaciji' svakako valjalo provjeriti i dovesti u ispravno stanje.

Odakle 'kuckanje' u vertikalama?

Ujutro, kod početka rada sustava grijanja i navečer, kod prestanka njegovog rada dolazi do rastezanja materijala instalacije, što je uzrok tog 'kuckanja'. To se danas događa i kroz cijeli dan tijekom toplijih dana, kada se vertikale ponekad i u potpunosti mogu ohladiti jer nema veće potrebe za toplinom u zgradi pa, kada prvi od stanara u vertikali, uključi grijanje, instalacije se naglo počne zagrijavati i dolazi do rastezanja materijala. Uz to, razlog mogu biti i dotrajali kompenzatori koji više nisu u funkciji.

Koja je cijena jednog impulsa?

Cijena jednog impulsa nije egzaktna vrijednost, sve dok ne protekne tekući mjesec i očita ukupna potrošnja toplinske energije u zgradi (na mjerilu toplinske energije) te podijeli sa svim impulsima koji su očitani na svim razdjelnicima u toj zgradi.

Što je to varijabilni, a što fiksni dio obračuna?

Fiksni dio ili paušal je odredio zakonodavac, a o njegovom iznosu odlučuje se većinom glasova stanara (suvlasnika). Dozvoljeni raspon pri tome iznosi 10 - 50%, dok preostali dio čini varijabilni dio, odnosno očitanje na razdjelnicima. Primjerice, struka pri tome preporučuje da fiksni dio bude 30%, a varijabilni 70%. Fiksni dio je uveden kako bi se u obzir uveli svi gubici na horizontalnom i vertikalnom razvodu sustavu grijanja, potrošnja za grijanje stubišta i zajedničkih prostorija, ali i povećana potrošnja zbog loših ili nikakvih toplinskih izolacija između stropnih i pregradnih konstrukcija stanova.

Kako pratiti potrošnju toplinske energije?

Plinoservis Kuzman, osim što nudi cjelovito rješenje za cjelokupan 'strojarski dio' sustava grijanja neke zgrade, svojim korisnicima na svojem internetskom portalu www.razdjelnici-kuzman.hr nudi aplikaciju kojom se svaki korisnik personaliziranom šifrom može logirati i na taj način pratiti potrošnju toplinske energije u svojem stanu i vidjeti podatak o potrošnji cijele zgrade, prosječnu potrošnju po m2 u zgradi, udio s kojim sudjeluje u potrošnji cijele zgrade i udio kojim se vidi je li njegova potrošnja veća ili manja od prosjeka zgrade.
Osim te aplikacije, korisnicima se nudi i ispisano stanje potrošnje svakog stana koje svi mogu pronaći na oglasnoj ploči zgrade.
Uz to, treba reći da su korisnici usluga Plinoservisa Kuzman samo u prošloj godini, na osnovi suradnje, ostvarili povrat sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 7 milijuna kuna!

Ugradnja vodomjera: da ili ne?

Konačno, vrijedi napomenuti da u sklopu 'termostatizacije' Plinoservis Kuzman nudi i mogućnost ugradnje vodomjera, za što trenutačno još ne postoji zakonska obveza, ali postoji velik interes građana. Tako bez većih administrativnih problema pojedinac (stanar) moze naručiti ugradnju vodomjera i plaćati vodu prema stvarnoj potrošnji. Pri tome treba naglasiti da se očitavanje vodomjera izvodi pomoću istih centrala kao i očitavanje razdjelnika topline, a podaci o potrošnji vode dostavljaju se izravno vodoopskrbnoj tvrtki.
Uz sve to, valja još i istaknuti da, bez obzira na 'core business' ugradnje razdjelnika topline i vodomjera, Plinoservis Kuzman i dalje uspješno radi na poslovima izvođenja plinskih instalacija, instalacija centralnog grijanja, sanacije dimnjaka, ugradnje kondenzacijskih plinskih kotlova itd.

Vaš plinoservis Kuzman