Pojmovi koji se u praksi često miješaju ili se uopće ne razlikuju su zvučna snaga (eng. sound power level), što je karakteristika izvora, i zvučni tlak (eng. sound pressure level), veličina koja se, zapravo, mjeri i ovisi o udaljenosti od izvora. Ako se povuče analogiju s grijanjem, moglo bi se reći da neko ogrjevno tijelo ima snagu, npr. 1 kW (kod zvuka je to zvučna snaga), a fizkalna veličina koja se mjeri je temperatura u prostoriji i iznosi 20 °C (kod zvuka je to zvučni tlak). Također, što je udaljenost od ogrjevnog tijela manja, temperatura je viša, a kada je udaljenost veća, temperatura je niža. Na isti način i zvučni tlak ovisi o udaljenosti od izvora.
Buka se definira kao neželjeni zvuk pa se kontrola buke može podijeliti u tri stupnja: izvor, prijenos (transmisija) i prijem. U ventilaciji je fokus uobičajeno na transmisiji. Buka koja se generira i zatim prenosi kroz stijenke kanala u okolicu naziva se engleskim izrazom breakout noise. Taj se fenomen često manifestira kao niskofrekventno tutnjanje. Postoje dva moguća uzroka takve buke. Jedan je povezan s bukom koja nastaje unutar kanala i dolazi od samog ventilatora. Ventilator pokreće zrak i na taj način stvara buku koja je povezana s radom koji ventilator obavi da bi pokrenuo određeni volumen zraka protiv otpora sustava. Najviše buke ventilatora generira se na lopaticama koje sijeku zrak, stvarajući kompleksne vrtloge s fluktuacijama tlaka malo višim ili nižim od barometarskog tlaka u okolici. Drugi uzrok je turbulentno strujanje i ono pobuđuje stijenke kanala, uzrokujući njihove vibracije. Također postoji i pojava kada se buka iz okolice na isti način prenosi unutar kanala i zatim dalje kroz kanal. Ta se pojava naziva engleskim izrazom breaking noise. Takva se buka uobičajeno sprječava zvučnom izolacijom kanala i komponenti.
Ako se pogleda kvalitetu nekog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije s gledišta buke, ventilator u pravilu doprinosi buci cijelog sustava u rasponu 31,5 - 250 Hz. U dijagramu na il. 1 je to prikazano kao krivulja A. Istrujni elementi uobičajeno doprinose buci sustava u rasponu 250 - 8000 Hz, što je prikazano krivuljom B na dijagramu na il. 1. Ukupni zvučni tlak, kada se zbroje buka ventilatora i distributera, prikazan je krivuljom D na dijagramu na il. 1, za što se može reći da predstavlja prihvatljivu i poželjnu razinu buke za mnoge prostore.


Ilustracija 1 - Primjer dobro izbalansiranog sustava grijanja,
hlađenja, ventilacije i klimatizacije s gledišta buke u prostorima gdje borave ljudi

U dijagramu na il. 2 prikazani su frekvencijski opseg djelovanja i najvjerojatniji uzročnici pritužbi korisnika na buku sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije. U dijagramu na il. 3 prikazano je na koji frekvencijski opseg treba obratiti pažnju u ovisnosti o strojarskoj opremi koja se nalazi u sustavu. Te podatke treba uzeti u obzir pri odabiru ventilatora i ostale strojarske opreme, kako bi se minimirao prijenos zvuka u prostore gdje borave ljudi.


Ilustracija 2 - Frekvencijski opseg i najvjerojatniji uzročnici žalbi na akustiku


Ilustracija 3 - Frekvencijski opseg različite strojarske opreme

Buka koja nastaje u kanalima i širi se u smjeru strujanja zraka i u suprotnom smjeru naziva se engleskim izrazima air regenerated noise ili flow noise. Kako bi se takva buka spriječila, koriste se prigušivači. Prigušivači zvuka djeluju prema načelu apsorpcije. Energija zvučnih valova prolazi kroz kanal i nailazi na kulise, gdje udara u apsorpcijski materijal i pretvara se u toplinu. Prigušivači koji koriste načelo apsorpcije imaju širok spektar prigušenja. Najbolje prigušenje se ostvaruje pri frekvencijama 63 - 8000 Hz. Koju frekvenciju prigušivač najbolje prigušuje, ovisi o širini kulise i razmaku između kulisa, dok učinkovitost prigušenja ovisi o duljini samog prigušivača, što je prikazano na il. 4.


Ilustracija 4 - Raspored i širina kulisa u ovisnosti o ciljanoj primjeni

Nove konstrukcija Klimaopremine kulise ima oble rubove kako bi se smanjio otpor, što doprinosi energetskoj učinkovitosti u sustavima ventilacije, a prikazana je na il. 5. Uz standardnu oblogu od staklenog voala, u ponudi je i obloga od staklene svile, koja se koristi tamo gdje je potrebno povremeno čišćenje kulisa.


Ilustracija 5 - Nova kulisa sa zaobljenim rubovima