Šesteroputni kuglasti ventil Optibal W6

Oventropov šesteroputni kuglasti ventil Optibal W6 s rotacijskim pogonom Aktor R ST L koristi se u sustavima grijanja i hlađenja, kod rashladnih stropova ili ventilokonvektora. U usporedbi sa standardnim instalacijama ventil ima male ugradbene dimenzije i omogućava ugradnju kojom se štedi na prostoru, a tu su i razne napredne mogućnosti primjene.

Ventil je, kao što je spomenuto, opremljen rotacijskim pogonom Aktor R ST L i priključuje se na centralni sustav upravljanja zgradom (CNUS). Tako je tom kombinacijom moguće zamijeniti čak četiri regulacijska ventila s pogonom u četverocijevnom sustavu. Izrađen je od mjedi otporne na izdvajanje cinka, a ručno hidrauličko uravnotežavanje može se provesti namještajući različite vrijednosti kvs. Uz to, ventil omogućava ograničenje protoka i ima karakterističnu liniju linearnog otvaranja.
U kombinaciji s automatskim termostatskim ventilima AQ ili tlačno neovisnim regulacijskim ventilima Cocon QTZ, kombinacija šesteroputnog kuglastog ventila i pogona Optibal W6 omogućuje automatsko hidrauličko uravnotežavanje. Uz to, u slučaju većih protoka, umjesto automatskih termostatskih ventila AQ mogu se koristiti tlačno neovisni regulacijski ventili Cocon QTZ.

Oventropov ventil Optibal W6 je 2019. godine dobio 'Posebno priznanje' u sklopu natječaja 'German Design Award 2019', a ima i nekoliko osnovnih prednosti:
• jednostavno prebacivanje s grijanja na hlađenje i obratno
• mogućnost automatskog hidrauličkog uravnotežavanja u kombinaciji s automatskim termostaskim ventilom serije AQ ili tlačno neovisnim regulacijskim ventilom Cocon QTZ
• rotacijski pogon Aktor R ST L koji omogugućuje integraciju u CNUS-ove
• fleksibilnost vezanu za namještanje različitih vrijednosti kvs
• male ugradbene dimenzije.


Ilustracija 1
Ventil Optibal W6 s pogonom Aktor R ST L

Stanica za pripremu PTV-a Regumaq X-45

Nova Oventropova stanica za pripremu potrošne tople vode prema protočnom načelu Regumaq X-45 osvojila je uglednu nagradu za dizajn 'Design Plus powered by ISH' za 'Izvanredne značajke proizvoda' na ovogodišnjem sajmu ISH u Frankfurtu na Majni.
Stanica Regumaq X-45 s izmjenjivačem topline koristi se za higijensku pripremu PTV-a prema protočnom načelu. Potrošna topla voda zagrijava se samo onda kada je potrebna, tj. 'just in time' pa nije potrebna pričuva, odnosno akumulacija pitke vode u spremniku.

Stanica je povezana s međuspremnicima koji se mogu zagrijavati raznim izvorima: Sunčevom energijom, kotlovima na kruta goriva ili na loživo ulje ili plinskim kotlovima. Ovisno o temperaturi i volumnom protoku na strani pitke vode (sekundarni krug), cirkulacijska crpka na strani međuspremnika (primarni krug) je brzinski regulirana. Pločasti izmjenjivač topline može se ispirati pomoću slavina za punjenje i pražnjenje koje su ugrađene u primarni i sekundarni krug. Zahvaljujući turbulentnom strujanju, postiže se dobar učinak čišćenja, čime se sprječava kontaminacija. Uz to, krug pitke vode zaštićen je sigurnosnim ventilom od 10 bar.

Zahvaljujući širokom rasponu radnih značajki, stanca Regumaq X-45 je prikladna za opskrbu višestambenih zgrada, bolnica i hotela i zagrijava vodu 'u pravo vrijeme'. Također ima ekran osjetljiv na dodir ('touch screen') s brojnim funkcijama kojima se može upravljati intuitivno.


Ilustracija 2
Stanica za pripremu PTV-a Regumaq X-45

Individualne toplinske podstanice Regudis W

Oventropove individualne toplinske podstavnice Regudis W služe za pojedinačnu opskrbu stanova toplinom za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradama sa središnjom kotlovnicom ili sa spojem na toplinarski sustav. Podstanice ne zahtijevaju pomoćnu energiju, a mogu se kombinirati i sa solarnim toplinskim sustavima.

Kao što je spomenuto, toplina kojom se pokrivaju potrebe za grijanjem u stanu osigurava se iz središnje kotlovnice zgrade s plinskim, uljnim ili kotlom na kruta goriva i/ili međuspremnikom topline ili pak glavne toplinske podstanice u zgradi, u kojoj se nalazi njezin spoj s toplinarskim sustavom u naselju. Istodobno se omogućava lokalna priprema PTV-a pomoću ugrađenog izmjenjivača topline koji radi na protočnom načelu.

No, podstanica Regudis W nije namijenjena samo za uobičajene stambene i poslovne, već i za zgrade u kojima se postavljaju visoki higijenski zahtjevi za pripremu PTV-a. Opremljena je svim potrebnim priključcima (na polazni i povratni vod centralne toplinske podstanice, na polazni i povratni vod kruga grijanja u stanu i za hladnu i toplu vodu). Isporučuje se s priključnim dimenzijama DN 20 i za nazivni tlak PN 10, dok svi priključci imaju navoj G 3/4 ''. Najviša radna temperatura (polaznog voda kruga tople vode) iznosi 90 °C, a temperatura vode na ispusnom mjestu 45 - 55 °C, dok najniža temperatura polaznog voda iznosi 15 °C. Najveći izlazni protoci su 12, 15 ili 17 l/min.


Ilustracija 3
Individualna toplinska podstanica Regudis W

Komplet za hidrauličko uravnotežavanje Flypass

Hidrauličko uravnotežavanje podrazumijeva optimalnu raspodjelu rashladnog medija (vode) u rashladnim sustavima. Njime se koordiniraju i uravnotežuju sve komponente rashladnog (i klimatizacijskog) sustava, poput ventilokonvektora, regulacijskih ventila, ventila za uravnoteženje te crpki i cijevnog sustava. Hidrauličko uravnoteženi rashladni sustavi povećavaju energetsku učinkovitost sustava i nude vrhunsku udobnost.

Oventropov komplet za hidrauličko uravnotežavanje Flypass sastoji se od:
• regulacijskog ventila za automatsko hidrauličko uravnotežavanje Cocon QTZ, PN 16
• ventila Flypass 4TZ sa zapornom, 'bypass' i funkcijom za normalni rad
• hvatača nečistoće.

Regulacijski ventil Cocon QTZ za automatsko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju sustava grijanja i hlađenja zapravo je kombinacija ventila s automatskom regulacijom protoka i regulacijskog ventila za instalaciju u zatvorenim sustavima grijanja i hlađenja. Uz to, može se korisiti i za regulaciju temperature prostorije uz pomoć elektrotermičkog pogona i sobnog termostata. Nazivna vrijednost regulatora protoka može se namjestiti uz pomoć lako namjestivog ručnog kola. Može biti opremljen pogonom, regulatorom temperature ili ručnom regulacijskom glavom (navojni priključak M 30 x 1,5). Koristi se za dinamičko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju temperature uređaja ili dijelova sustava rashladnih stropova, ventilokonvektora, centralnog grijanja i sustava površinskog grijanja i hlađenja. Izrađen je od mjedi otporne na izdvajanje cinka (DZR), a brtve od umjetnog kaučuka (EPDM) ili teflona (PTFE), a na raspolaganju je s dimenzijama promjera DN 10 - 32 i s točkama za mjerenje protoka (mjernih blendi) i bez njih.


Ilustracija 4
Regulacijski ventil Cocon QTZ i komplet Flypass (Flypass 4TZ + Cocon QTZ)