Povoljni životni uvjeti za štetne mikroorganizme moraju se prepoznati kao opasni, a posebice, pod svaku cijenu, treba izbjeći stvaranje bioslojeva. Nakupine stanica algi, bakterija i gljivica u kombinaciji s taloženjem željeza i vapna stvaraju bioslojeve na unutarnjim stijenkama cijevi, u uređajima i spremnicima. Patogene bakterije, a osobito opasna bakterija legionela mogu se razmnožavati na takvim slojevima. Formiranju bioslojeva doprinosi i ustajala voda i mala brzina strujanja vode.

Temperature u rasponu 30 - 45 °C (ponekad i niže) podržavaju razvoj mikroorganizama. Preveliki gubici topline u vodoopskrbnim sustavima uzrokovani malim brzinama strujanja ili neodgovarajućom izolacijom, mrtvi dijelovi cjevovoda, temperaturni slojevi u spremnicima tople vode, hladna voda koja je podgrijana blizinom cijevi za toplu vodu - sve to može doprinijeti razvoju bakterija.


Projektiranje sustava

Tijekom projektiranja i izvođenja instalacija pitke vode mora se osigurati:
• dovoljan protok u svim dijelovima sustava
• najmanji mogući protok i volumen vode i što češća izmjena vode u sustavu
• održavanje temperature tople vode najmanje na 57 °C na polaznoj točki, odnosno najmanje na 55 °C na kraju cirkulacijske cijevi, a hladne vode najviše na 25 °C na mjestima gdje se ona približava cijevima s hladnom vodom (izolacija cijevi, izmjena vode!).


Cjelovit sustav za instalacije pitke vode

Oventropov sustav za instalacije pitke vode je koordinirani sustav usklađen s važećim normama i njemačkom Uredbom o pitkoj vodi. Dijelovi instalacije pitke vode omogućuju tehnički savršenu pripremu potrošne tople vode, optimalnu cirkulaciju pitke vode s ispravnim protokom i uzimanjem uzoraka, na za to predviđenim mjestima na instalaciji. Na kraju, ali ne i najmanje važno, materijali koji se koriste garantiraju higijenski sigurnu i kvalitetnu pitku vodu.


Stanica Regumaq X-30

Stanica Regumaq X-80

Stanice za pripremu PTV-a Regumaq

Stanica Regumaq X-30 ima učin 30 l/min, a stanica Regumaq X-80 ima učin 77 l/min, a tu je sada i stanica Regumaq X-45. Pri tome su stanice Regumaq X-80 elektronički regulirani proizvodni sklopovi s izmjenjivačem topline za higijensko zagrijavanje pitke vode prema protočnom načelu. Voda zagrijava se samo kada je potrebna, tj. 'just in time' pa nije potrebna akumulacija.

Stanice su povezane su s međuspremnicima koji se zagrijavaju Sunčevom energijom, krutim gorivima, loživim uljem ili plinom. Predviđene su za nazivni tlak PN 10 na 20 °C i temperature do 120 °C. Ovisno o temperaturi i volumnom protoku na strani pitke vode (sekundarni krug), cirkulacijska crpka na strani međuspremnika (primarni krug) je brzinski regulirana. Pločasti izmjenjivač topline može se isprati pomoću slavina za punjenje i pražnjenje koje su ugrađene u primarni i sekundarni krug.

Zahvaljujući turbulentnom strujanju postiže se dobar efekt čišćenja, čime se sprječava kontaminacija. Krug pitke vode zaštićen je sigurnosnim ventilom od 10 bar. Dijelovi sustava izmjenjivača topline imaju spojeve s ravnim brtvama, prethodno su složeni na montažnoj ploči i ispitani na nepropusnost. Regulator je ožičen unutarnjim električnim komponentama i ima uređaj za prikupljanje podataka (S-bus) za spajanje na uređaj za pohranu podataka Datalog CS-BS.

Više o svemu tome može se pogledati u kraćem filmu koji općenito prikazuje načelo rada svih stanica Regumaq X.


Regumaq X-45

Stanica za ispiranje Regudrain

Oventropova stanica za ispiranje Regudrain služi za održavanje normalnog rada sustava za opskrbu pitkom vodom, npr. za vrijeme prekida korištenja. Ugrađuje se na kraju ogranka ili u prstenaste instalacije. Elektroničko upravljanje ostvaruje se uređajem za regulaciju ventila Regtronic HS, a individualno programiranje omogućeno je tabletom, pametnim telefonom ili osobnim računalom. Stanica ima ulaz za LAN (ulaz Ethernet RJ-45) za ugradnju u sustav centralnog upravljanja zgradom. Snimanje podataka zaštićeno je od neovlaštenog rukovanja (funkcija za dokumentiranje). Točna namještenja učina za ispiranje provode se ugrađenim osjetnikom protoka. Naravno, stanica ima certifikat Njemačke stručne udruge za plin i vodu (DVGW).

Koristi se u instalacijama pitke vode s nazivnim tlakom PN 10 i maksimalnom temperaturom vode 90 °C, a pojavljuje se u izvedbama:
• Duo - za zaštitu ogranaka hladne i tople pitke vode u instalaciji
• Uno - isto kao i Duo, ali za zaštitu jednog ogranka (npr. hladne pitke vode) u instalaciji.


Stanica za ispiranje Regudrain

Primjeri primjene stanica Regumaq

Stanice Regumaq omogućavaju optimalno ostvarivanje obnovljivog sustava cjevovoda pa su prikladne za sportske dvorane, bolnice, hotele, uredske zgrade, domove umirovljenika, ali i za stambene zgrade i obiteljske kuće.


Primjer sheme sustava u sportskoj dvorani...

... bolnici...

... hotelu...

... uredskoj zgradi...

... domu umirovljenika...

... stambenoj zgradi...

... i obiteljskoj kući