Za vodoopskrbu su karakteristične velike neujednačenosti u dnevnom profilu potrošnje pa se od sustava za dizanje tlaka u distribucijskoj mreži traži velika fleksibilnost. Zbog toga su crpke s promjenjivim brojem okretaja, tj. one koje su pogonjene pretvaračem frekvencije vrlo pogodne za primjenu u vodoopskrbi.

Povećana fleksibilnost se postiže i korištenjem crpnih sustava s nekoliko crpki manjeg protoka umjesto jedne crpke većeg protoka.
Uobičajeni način regulacije vodoopskrbnih sustava za dizanje tlaka s promjenjivim brojem okretaja je regulacija prema konstantnom tlaku. U tom slučaju sustav održava zadani tlak u tlačnom cjevovodu, a traženi protok se postiže odgovarajućim brojem okretaja crpke. Zadani tlak (mjeren na početku tlačnog cjevovoda, neposredno uz crpku) mora osigurati dovoljan tlak na priključku kritičnog potrošača u uvjetima maksimalne potrošnje. To znači da u tlačnom sustavu uvijek, osim u slučaju maksimalne potrošnje, postoji višak tlaka. Taj je višak tlaka to veći, što je veći utjecaj gubitaka zbog trenja u pojedinom vodoopskrbnom sustavu.


Ilustracija 1 - Tipični dnevni profil potrošnje u vodoopskrbi

Naprednija alternativa regulaciji prema konstantnom tlaku je regulacija prema proporcionalnom tlaku. Kod tog tipa regulacije sustav prema unaprijed zadanom algoritmu povisuje tlak s povećanjem protoka. Zapravo, sustav također održava konstantan tlak, ali ne na početku tlačnog cjevovoda, već kod kritičnog potrošača.


Ilustracija 2 - Usporedba regulacije prema konstantnom i proporcionalnom tlaku

Na taj način se kompenzira utjecaj gubitaka zbog trenja u tlačnom cjevovodu i u vodoopskrbnom sustavu je na raspolaganju točno onoliko tlaka koliko to, uz određeni protok, osigurava traženu razinu tlaka kod kritičnog potrošača.
Primjenom regulacije prema proporcionalnom tlaku snižava se tlak u vodoopskrbnom sustavu što za posljedicu ima:
• smanjenje gubitaka vode
• smanjenje utroška energije
• smanjenje broja havarija cjevovoda
• povećanu udobnost primjene za korisnike.

Samim optimiranjem rada crpki u vodoopskrbnim sustavima mogu se ostvariti znatne uštede, često bez ikakvih dodatnih ulaganja. Primjenom regulacije prema proporcionalnom tlaku umjesto uobičajene regulacije prema konstantnom tlaku moguće je, u većini vodoopskrbnih sustava, ostvariti znatne uštede na utrošku energije, smanjiti gubitke vode, smanjiti broj puknuća cjevovoda, a sve to uz povećanje udobnosti primjene za krajnje korisnike.
Regulacija prema proporcionalnom tlaku standardna je značajka stanica za dizanje tlaka Grundfos Hydro-MPC i elektrokomandnih ormarića Control MPC (u varijantama s frekventnom regulacijom crpki).

Više o svemu tome može se pronaći na stranicama: www.grundfos.hr.


Ilustracija 3 - Stanica za dizanje tlaka Grundfos Hydro-MPC

Ilustracija 4 - Elektrokomandni ormarić Grundfos Control MPC