Kao što je to bilo svake godine (još od 1994!) do sada, ENERGETIKA MARKETING je i za sljedeću godinu pripremila više stručnih skupova...

Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije

Kada? 26. veljače 2015. godine.
Gdje? Zagreb, hotel 'Antunović'.
Prvi seminar ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ održan je 2009. godine u Zagrebu i privukao je veliku pozornost stručne javnosti. Tada su tema bile dizalice topline, a u naredne četiri godine uslijedili su seminari posvećeni solarnim toplinskim sustavima, fotonaponskim sustavima, (šumskoj) biomasi, ostvarenim projektima iz svih područja primjene obnovljivih izvora te kogeneracijskim i mikrokogeneracijskim postrojenjima.
Na ovogodišnjem, već sedmom po redu seminaru obradit će se sljedeće teme:

 • novi zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
 • daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
 • uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
 • problematika spajanja na elektroenergetski sustav
 • uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl)
 • iskorištavanje Sunčeve (solarni toplinski i fotonaponski sustavi) i energije iz okoliša (dizalice topline).
  Uz to, predviđeni su i prikazi nekih od najzanimljivijih projekata iz područja obnovljivih izvora koji su ostvareni u posljednje vrijeme.

14. plinarski forum

Kada? 2. travnja 2015. godine.
Gdje? Zagreb, hotel 'Antunović'.
Plinarski forum je već tradicionalni skup koji se održava još od 2002. godine, kada je održan u Stubičkim Toplicama. Nakon godinu dana mjesto održavanja preseljeno je u Varaždinske Toplice te se tamo uspješno održavao sljedećih osam godina, nakon čega je održavanje premješteno u Zagreb, a od 2013. održava se kao jednodnevni stručni skup. Zamišljen je kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava svih sudionika u 'plinskom lancu', odnosno svih koji na bilo koji način dolaze u doticaj s plinskom strukom.
Na 14. plinarskom forumu naglasak će biti na sljedećim temama:

 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • izvođenje plinskih sustava i plinskih instalacija te postavljanje, servisiranje i ispitivanje plinskih trošila i dimovodnih sustava s ciljem sprječavanja nesreća
 • novi propisi iz plinskog gospodarstva, plinske tehnike i srodnih struka
 • organizacija rada i odnosi pojedinih struka u ‘plinskom lancu’ s ciljem jednostavnijeg poslovanja i ostvarivanja sigurnosti korisnika plina
 • programi školovanja, obrazovanja i osposobljavanja sudionika ‘plinskog lanca’
 • problemi u dimnjačarstvu.

Predviđeno je i održavanje okruglih stolova na kojem će se obraditi aktualna problematika iz plinske struke (npr. o problemima operatora distribucijskih sustava u novim okolnostima, o promjenama u primjeni plinskih uređaja uvjetovanih ErP direktivom).

12. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

Kada? 21. svibnja 2015. godine.
Gdje? Zagreb, hotel 'Antunović'.
Još od 2004. godine, kada je održan Prvi hrvatski seminar o tlačnoj opremi, zanimanje za tu problematiku ne prestaje. Razlog za to su bezbrojni problema koji postoje u području opreme pod tlakom, a koji proizlaze iz nužnosti usklađivanja cjelokupnog hrvatskog tehničkog zakonodavstva s europskim, što nije prestalo pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji. Dapače, problemi su se još povećali.
U skladu s time, na 12. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi naglasak će biti na temama kao što su:

 • novi zakoni, propisi i norme iz područja stabilne i pokretne opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

Klima-forum 2015.

Kada? 1. listopada 2015. godine.
Gdje? Zagreb, hotel 'Antunović'.
Klima-forum je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih kojima su tehnika hlađenja, ventilacije i klimatizacije dio svakodnevnog posla ili koji s time dolaze u vezu. Prvi Klima-forum održan je 2007. godine u Zadru, gdje su održana i sljedeća dva Foruma. No, od 2013. godine održavanje je preseljeno u Zagreb, od kada se Forum održava kao jednodnevni skup.
Na Klima-forumu 2015. naglasak će biti na sljedećim temama:

 • uporabi i oporabi radnih tvari (freona)
 • novim rješenjima u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • uređajima i opremi za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • toplinskoj izolaciji, zaštiti od buke i od požara, vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • projektiranju i izvođenju sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetskoj učinkovitosti, pregledima, certificiranju i obnovi zgrada, vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • tržištu, struci, obrazovanju, normama i propisima u području hlađenja, ventilacije i klimatizacije.

Uz to, predviđeni su i prikazi nekih od najzanimljivijih ostvarenih projekata iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije.

5. plinska energetska konferencija

Kada? 12. - 13. studenoga 2015. godine.
Gdje? Podstrana, hotel 'Le Méridien Lav'.
Još od 1. plinske energetske konferencije, održana 2007. godine, ne prestaje veliko zanimanje stručne javnosti, čemu se ne treba čuditi jer je u međuvremenu prirodni plin konačno stigao do Dalmacije (ali i Like, Gorskog kotara, Hrvatskog primorja i Istre). U skladu s time, Konferencija je zamišljena kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji se bave plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom, s posebnim naglaskom na daljnjom plinofikaciji Hrvatske.
Stoga će glavne teme 5. plinske energetske konferencije biti:

 • aktualno stanje hrvatskog plinskog gospodarstva
 • ostvarenje sigurnosti opskrbe Hrvatske plinom
 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • daljnji razvoj plinofikacije Hrvatske
 • primjena plina kao ekonomičnog i ekološkog energenta
 • suvremena rješenja plinske opreme i uređaja.

Uz to, drugoga dana Konferencije predviđen je stručni obilazak referentnog objekta u sklopu projekta plinofikacije Dalmacije.

3. konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti

Kada? 3. prosinca 2015. godine.
Gdje? Zagreb, hotel ‘Antunović’.
Prva konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti održana je u prosincu 2013. godine i pokazala se kao pun pogodak. Naime, Hrvatska kao članica Europske unije mora svoju energetsku politiku što prije uskladiti s europskom, što podrazumijeva zamjenu sve zastarjele javne rasvjete energetski učinkovitom do 2020. godine. No, veliki se potencijali otvaraju i u području rasvjete u zatvorenim prostorima, a procjene ulaganja dosežu i nekoliko milijardi eura.
Glavne teme 3. konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti stoga će biti:

 • osnovne značajke pojedinih rješenja energetski učinkovite rasvjete
 • tehničko-ekonomske analize pojedinih sustava rasvjete
 • prednosti i nedostaci pojedinih rješenja
 • novosti u zakonima, normama i propisima u vezi s rasvjetom
 • problematika financiranja projekata
 • najzanimljiviji ostvareni projekti.

Galerija slika