Trane je u cijelom svijetu prepoznat kao od vodećih proizvođača rashladne i klimatizacijske opreme s iskustvom duljim od 100 godina u stvaranju i održavanju sigurnog, udobnog i energetski učinkovitog okruženja, čime istodobno poboljšava svojstva zgrada i procesa širom svijeta. Traneova rješenja optimiraju mikroklimu i zatvorenim prostorima zahvaljujući širokom programu energetski učinkovitih sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, usluga u zgradarstvu, servisnoj podršci i naprednim sustavima upravljanja. Naravno, kako bi osigurao rad ugrađene opreme na optimumu u cijelom vijeku trajanja zgrade, Trane pruža cjelovitu ponudu servisnih rješenja, u kombinaciji s bogatim iskustvom i razgranatom servisnom mrežom.

Osnovne značajke

Zrakom hlađeni rashladnici vode sa spiralnim ('scroll') kompresorima Sintesis™ Advantage CGAF pripadaju Traneovoj seriji rashladnika Sintesis™ koja još obuhvaća rashladnike Sintesis Excellent GVAF s velikobrzinskim centrifugalnim kompresorima i Sintesis RTAF s vijčanim kompresorima.
Predviđeni su za rad na temperaturama vanjskog zraka u rasponu od -20 do +52 °C:
• u standardnom području: od -10 do +46 °C
• na višim temperaturama: od -10 do +52 °C
• na nižim temperaturama: od -20 do +46 °C
• u proširenom području: od -20 do +52 °C.
U skladu s time, mogu koristiti za bilo koje namjene u području komforne klimatizacije i u procesnoj tehnici.
Izlazna temperatura medija (vode) pri tome se kreće u rasponu od -12 do- +18 °C. Električni priključak je na naponu 440 V, frekvenciji 50 Hz i trofazni.
Pojavljuju se u 14 osnovnih izvedbi s učinima u rasponu 170 - 700 kW, odnosno u 10 izvedbi s obzirom na veličinu (masu i dimenzije) i tri izvedbe s obzirom na energetsku učinkovitost:
• SE (standardna učinkovitost), uz EER = 3,04 i SEER = 4,25
• HE (velika učinkovitost), uz EER = 3,28 i SEER = 4,36
• XE (ekstravelika učinkovitost), uz EER = 3,39 i SEER = 4,36.
Uz to, tu su i tri izvedbe s obzirom na razinu buke: sa standardnom (SN), malom (LN) i vrlo malom bukom (XLN).
Konačno, tu su i tvornički ugrađene funkcije kao što su:
• hidraulički modul s jednostrukom ili dvostrukom crpkom i međuspremnikom
• djelomični i ukupni povrat topline
• slobodno hlađenje.

Inovativna rješenja za svaku zgradu

Nekoliko je ključnih značajki novih rashladnika vode Sintesis™ Advantage CGAF kao što su:

a) elektronički komutirani (EC) ventilatori:
• poboljšana modulacija učina
• smanjena potrošnja električne energije
• sniženi troškovi za energiju
b) optimirani difuzori ventilatora:
• remodelirana izvedba za optimiranje protoka zraka
• smanjena potrošnja električne energije za do 27%
• snižena razina buke pri djelomičnom opterećenju
c) mikrokanalni izmjenjivač kondenzatora:
• vodeća izvedba izmjenjivača koja povećava otpornost na koroziju
• produljeni očekivani vijek trajanja
• prihvatljivost za okoliš zahvaljujući manjem punjenju radne tvari
• smanjen ugljični otisak
• smanjena ukupna masa jedinice za 10%
d) kombinacija Traneovog pametnog upravljanja i sučelja:
• vodeći dodirni ekran TD7 s displejem u boji od 7 ''
• jasni prikaz kritičnih informacija
• namještanje nadzora, trendova podataka, izvješća i alarma
• jednostavno, intuitivno kretanje
• učinkovit rad, nadzor i upravljanje
• robusna konstrukcija za postavljanje na otvorenom i u zatvorenim prostorima
e) kontroler Tracer™ UC800:
• nova generacija Tranovih upravljačkih platformi za rashladnike
• napredni algoritmi za najizazovnije uvjete
• savršena ravnoteža radnih značajki i ekonomičnosti
f) povezivost:
• potpuna umreživost zahvaljujući sučelju SmartCom za LonTalk®, BACnet® i Modbus
• mogućnost potpunog daljinskog upravljanje pomoću sustava Trane BMS
g) vodeći spiralni ('scroll') kompresori
• optimirani za učinkovitost pri djelomičnom opterećenju
• pouzdan rad
• smanjena potrošnja energije: izbjegava se prevelika kompresija zahvaljujući ispusnim međuventilima (IDV)
h) dodatna mogućnost hidrauličkog modula:
• kućište koje je unutar okvira rashladnika omogućava svođenje ukupne tlocrtne površine na najmanju mjeru
• jednostruka ili dvostruka crpka
• dodatni međuspremnik vode.
Sve jedinice zadovoljavaju sve europske propise s obzirom na ekološku izvedbu u skladu s Direktivom 2009/125/EZ o eko-dizajnu (ErP).


Nečujan rad

Moguće je odabrati nekoliko razina buke kako bi se uređaj uskladio s osjetjivošću pojedinih područja primjena, pri čemu nema nikakvih utjecaja na učinkovitost. To su:
• standardna buka (SN) s razinom zvučne snage 90 - 98 dB (A)
• mala buka (LN) s razinom zvučne snage 87 - 94 dB (A), zbog čega je jedinica opremljena oplatom kompresora
• vrlo mala buka (XLN) s razinom zvučne snage 85 - 91 dB (A), zbog čega je jedinica opremljena izolacijom cijevi i zvučnom kutijom za kompresor.
Uz to, tu su i EC motori ventilatora, optimirani difuzori i namještanje noćne buke.
Elektronički motori tako mogu biti opremljeni posebnim difuzorima kako bi se omogućile vrhunske radne značajke i optimirani protok zraka. Učinkovitost je pri tome povećana pretvorbom dinamičkog protoka zraka u statički tlak i smanjivanjem gubitaka na izlazu, što u najvećem broju slučajeva omogućava smanjivanje brzine vrtnje ventilatora bez utjecaja na protok zraka. Manje brzine vrtnje ventilatora, naravno, dovode do manje potrošnje energije, posebice u uvjetima djelomičnog opterećenja.
Namještanjem noćne buke omogućava se dodatni rad s niskim razinama buke. Razina buke rashladnika pri tome se snižava smanjivanjem brzine ventilatora (izmjeničnih ili elektronički komutiranih) kojima se upravlja vanjskim prekidačem 'on-off'. Ta dodatna mogućnost razvijena je za noćni rad i osigurava iznimnu akustičku udobnost bez ugrožavanja učinkovitosti kod povećanih opterećenja.


Rješenja za smanjenje potrošnje energije

Troškovi za energiju mogu se sniziti iskorištavajući (niske) temperature vanjskog zraka zahvaljujući dodatnoj mogućnosti slobodnog hlađenja ili iskorištavanjem energije koja se oslobađa u rashladnom krugu pomoću rješenja za povrat topline.
Sustav za slobodno hlađenje može drastično sniziti pogonske troškove rashladnika Sintesis, posebice u zimskim uvjetima. Načelo je jednostavno: kada temperature vanjskog zraka padnu ispod određene granice, sustav slobodnog hlađenja će djelomično ili posve zamijeniti mehanički sustav iskorištavajuću vanjski zrak za hlađenje vode u sustavu. Uz to, zahvaljujući kraćem radu kompresora u godinu dana, može se produljiti vijek trajanja jedinice.
S druge strane, sustavi za povrat topline omogućavaju ponovno iskorištavanje otpadne topline koja nastaje u rashladnom krugu umjesto njezinog ispuštanja u okolicu. Pri tome je moguće odabrati ukupni ili djelomični povrat topline, a u oba slučaja se radi o kombinaciji smanjenja potrošnje energije povratom topline i snižavanjem troškova instalacije i održavanja. Jedinice koje su opremljene sustavom za povrat topline istodobno mogu proizvoditi hladnu ili toplu vodu za primjene kao što su grijanje ili predgrijavanje sustava s kotlovima, klimatizacija, predgrijavanje zraka u sustavu ventilacije i industrijski procesi.