Energetska učinkovitost može se smatrati novim izvorom energije i tvrtke u Hrvatskoj trebaju razmišljati o smanjenju potrošnje energenata provedbom takvih mjera, čime će se izravno utjecati na svoju konkurentnost na tržištu. Iako je pojam energetske učinkovitosti već uvriježen u društvu, ipak postoji zbunjenost u vezi s time što ona doista predstavlja. Uz definiciju energetske učinkovitosti koja podrazumijeva upotrebu manjih količina energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje, hlađenje, rasvjetu itd.), treba naglasiti kako poboljšanje energetske učinkovitosti ne znači samo primjenu tehničkih rješenja, nego i promjenu svijesti i ponašanja. Energija se najčešće rasipa neodgovornim ponašanjem svih. Energija se rasipa ostavljanjem raznih uređaja nepotrebno uključenima i neusklađivanjem pojedinih procesa s drugima. Istovremenost potrošnje često znači i prekomjerno trošenje, što na kraju povisuje troškove.

Kako nakon svega postići energetske uštede, odnosno postati energetski učinkovit?

Pitanje energetske učinkovitosti tiče se svih zaposlenih. Optimalno i obuhvatno poboljšanje energetske učinkovitosti oslanja se i na investicijske i neinvesticijske mjere. Neinvesticijske mjere uključuju, prije svega, promjenu ponašanja koja nije moguća bez edukacije.


Pogled na novu HEP-ovu zgradu u Zagrebu

To je bio motiv da se kupcima HEP-a ponudi edukacija zaposlenika kod klijenta pod nazivom 'Zeleno poslovanje', koja je prilagođena njihovim djelatnostima i specifičnim potrebama jer, kako je naglašeno, uz procedure, alate i investicijske mjere, iznimno važan čimbenik u gospodarenju energijom su ljudi i njihova motiviranost. Potrošnja energije ne sliči nijednoj drugoj potrošnji. Njezinim je korisnicima ona često apstraktna, nevidljiva i nedodirljiva. Troškovi za energiju često se smatraju neizbježnima, a ne dijelom poslovanja kojim se može djelotvorno upravljati kao bilo kojim drugim procesom. Kako bi se to postiglo, potrebno je osvijestiti i prilagoditi načine na koje se troši energiju i poticati odgovorno ponašanje pri svakodnevnom korištenju energije.
Zaposlenicima koji utječu na potrošnju energije najčešće je potrebna informacija i edukacija, kako bi na adekvatan način uskladili svoje svakodnevno ponašanje s politikom i strategijom poslodavca koji je odlučio racionalno gospodariti energijom u svojoj organizaciji. Postupci i ponašanje pojedinaca su ono na što je fokusirana edukacija 'Zeleno poslovanje', no ona nisu zasebna intervencija, već je osmišljena tako da pojača rezultate promjena koje su već uvedene ili se planiraju uvesti u cjelokupno poslovanje tvrtke. Cilj te edukacije je osvijestiti djelatnike kako male promjene ponašanja na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini tvrtke i potaknuti pojedince na promjenu svakodnevnog postupanja u poslovnom okruženju. Edukacija 'Zeleno poslovanje' može se nuditi kao dio obavezne edukacije u provedbi ISO 50 001.

Što je to ESCO Monitor® Panel?

Digitalnoj edukaciji svih zaposlenih služi ESCO Monitor® Panel, komunikacijski kanal za gospodarenje energijom. To je komunikacijski kanal koji omogućuje da se informacija koju ESCO Monitor® prikuplja, mjeri i analizira, transparentno i pravovremeno prenese korisnicima objekta.
ESCO Monitor® Panel je ekran koji se postavlja na frekventno mjesto, a može prikazivati različite informacije o potrošnji energije, potrošnji energije po korisniku i/ili proizvodu, ažurirane meteorološke podatke i savjete kojima se potiče korisnike na određeno ponašanje u svrhu ušteda na energiji. Njegova je prednost brzina, ažurnost i fleksibilnost informacija koje se, prema potrebi, mogu u vrlo kratkom vremenu postavljati, mijenjati i dopunjavati. ESCO Monitor® Panel može poslužiti dvojako: kao motivacija za zaposlenike u smjeru osvješćivanja i promjene ponašanja i kao promocija energetske politike organizacije.


Prikaz izmjerenih veličina u ESCO Monitor® Panelu

Energetska učinkovitost je temelj pametnim rješenjima koja ubrzano dolaze, a koje upotpunjuju i unapređuju sustave u zgradama i industriji. Pojmovi kao što su 'pametna zgrada', 'pametna tvornica', 'pametna brojila', industrija 4.0., 'pametni grad' više nisu tako nepoznati.