Speculum je jedinstvena tvrtka na hrvatskom tržištu koja pruža usluge konzaltinga i inženjeringa usmjerene realizaciji razvojnih i infrastrukturnih projekata, najčešće prema načelu 'ključ u ruke'. Svojim klijentima nudi široku lepezu intelektualnih usluga iz područja poslovnog savjetovanja, projektnog financiranja, pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz europskih fondova, ali i usluge inženjeringa kao što su projektiranje i stručni nadzor te provedba projekata iz područja energetske učinkovitosti. Prateći profesionalne i poslovne trendove, Speculum neprekidno ulaže u unaprjeđenje poslovnih i radnih procesa, osiguravanje kvalitetnih radnih uvjeta za svoje djelatnike, ali i zadovoljstvo i sigurnost klijenata. 

Predviđajući da će postupno doći do povećanja trenda rada od kuće, Speculum se na vrijeme odlučio unaprijediti svoju informatičku infrastrukturu i 2018. godine je uspješno prijavio projekt pod nazivom 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva Speculum kroz IKT'. Projekt je proveden u sklopu Poziva 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije IKT-2, inačica 1', a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom je unaprijeđeno devet poslovnih procesa u tvrtki i to: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima te upravljanje uslugama projektiranja i nadzora. Ciljne skupine su svi zaposlenici, svi postojeći klijenti i naručitelji i izvoditelji građevinskih radova.


Elementi projekta

Elementi projekta bili su sljedeći:
• aktivnost 1: nabava i implementacija novih softverskih rješenja, tehnologije oblaka i edukacija djelatnika
• aktivnost 2: nabava potrebne računalne opreme
• aktivnost 3: upravljanje projektom
• aktivnost 4: promidžba i vidljivost


Cilj Poziva

Ranije spomenutim Pozivom potiču se male i srednje tvrtke (MSP) na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unaprjeđenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja tvrtke. Uz to, tu su i jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije i podrška razvoju informacijskog društva u Hrvatskoj.


Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je nabavkom novih softverskih rješenja prema BIM metodologiji, prateće opreme i opreme za telekomunikaciju (IKT) unaprijediti, povećati učinkovitost i konkuretnost usluga, ojačati Speculumovu tržišnu poziciju te povećati njegovu konkurentnost i učinkovitost poslovanja.

Specifični cilj projekta je povećati učinkovitost projektiranja i potaknuti daljnji rast prihoda uvođenjem integriranog informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovne procese Speculuma te nabava računalne i komunikacijske opreme koja je nužna za punu funkcionalnost novog poslovnog sustava.


Rezultati projekta

Rezultati projekta su sljedeći:
• uvođenje novih softverskih rješenja prema BIM metodologiji i nabava prateće računalne opreme
• zaposlenici educirani za korištenje nabavljenog softvera
• nabavljena i implementirana računalna oprema
• uspješno pripremljena projektna dokumentacija i uspješno proveden projekt
• javnost informirana o provedbi projekta
Razdoblje provedbe projekta bilo je od 1. siječnja 2020. do 1. veljače 2021. godine
Ukupna vrijednost projekta bila je 725.442,50 kuna, od čega europsko sufinanciranje iznosi 377.230,10 kuna.


Više informacija može se potražiti na:
• telefonu: +385 1 77 71 473
• e-mailu: info@speculum.hr
• internetskoj stranici: www.speculum.hr.Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke SPECULUM d.o.o.