Posljedice onečišćenja natrijem i silicijevim dioksidom

Koncentracija natrija koji se nalazi u ciklusu pare postaje velika u kondenzatu koji se nakuplja na lopaticama niskotlačne turbine ili na pukotinama ostalih sastavnih dijelova. Alkalne pukotine na cijevima kotla predstavljaju drugo područje problema. U vodi za hlađenje natrij pridonosi curenju kondenzatora.

Silicijev dioksid hlapi s parom i taloži se na lopaticama visokotlačne turbine. Čak i najtanji talog silicijevog dioksida smanjuje kapacitet i učinkovitost i može izazvati neravnotežu. Silicijev dioksid ujedno pridonosi taloženju na površinama izmjenjivača topline i smanjuje toplinsku učinkovitost drugih dijelova postrojenja.

Visokospecijalizirani analizatori potrebni su za pouzdano mjerenje natrija i silicijevog dioksida na niskim razinama udjela (u ppb).


Napredni analizatori natrija i silicijevog dioksida

Analizatori natrija 2300Na i silicijevog dioksida 2800Si tvrtke Mettler Toledo kombinacija su provjerene tehnologije u toj industriji i inovativne konstrukcije da bi mogli zajamčiti čistoću vode u kemijskim ciklusima u elektrani. Analizator 2300Na razinu natrija određuje tako da uzorak najprije kondicionira kontrolom ulaznog protoka i pH vrijednosti, kako bi se spriječilo ometanje iona vodika i zatim koristi selektivni senzor iona natrija za točno određivanje razine natrija.

Analizator 2800Si za određivanje silicijevog dioksida primjenjuje kolorimetrijski način koji uključuje dodavanje reagensa pa mjerenje promjene boje uzorka. Analizator je opremljen značajkom automatskog nuliranja prije svakog mjerenja i automatskim kondicioniranjem uzorka i kalibracijom.Analizator silicijevog dioksida 2800Si:
  • automatska nenadzirana kalibracija operateru štedi na vremenu i osigurava izvrsnu ponovljivost
  • automatsko nuliranje pri svakom mjerenju osigurava stabilnost mjerenja
  • veliki spremnici za reagens omogućavaju dug servisni interval i tako smanjuju potrebe za održavanjem.

Analizator natrija 2300Na:
  • automatska nenadzirana kalibracija štedi na vremenu i osigurava izvrsnu ponovljivost
  • potvrda dodavanja reagensa pomoću kontrole pH vrijednosti za zaštitu dosljednih rezultata mjerenja
  • četiri analogna izlaza natrija, prilagođeni pH vrijednosti i temperaturama s izborom prilagodbe za omogućavanje pune integracije u dobivanje podataka ili sustav upravljanja.

Primjer iz Brazila

Gospodarski razvoj Brazila održava se u neprekidnom rastu potreba za energijom i gorivom. Neke od tih zahtjeva ispunila je velika šećerana koja u državnu električnu mrežu isporučuje 1,5 milijuna MW h iz kogeneracijskog postrojenja. No, za učinkovitost kogeneracije važno je skratiti vrijeme zaustavljanja radi popravaka oštećenja uzrokovanih korozijom i čišćenja taloga tako da tvrtka održava strogu kontrolu kvalitete vode i kondenzata pare. Stoga se u šećerani u Saveznoj državi São Paulo, radi prikaza razine čistoće vode, pažljivo prate natrij i silicijev dioksid.

U postrojenju su, zadovoljni značajkama analizatora, ugradili po jedan u svaki laboratorij i nakon određenog razdoblja uspoređeni su rezultati tih jedinica s onima laboratorijske opreme. Oba su analizatora pokazala iznimnu korelaciju s laboratorijskim rezultatima. Nakon dodatnih 60 dana ispitivanja analizatora u stvarnim uvjetima postrojenja, tehničari su se potpuno pouzdali u rezultate analizatora i prekinuli pregledavati sekundarne laboratorijske rezultate natrija i silicijevog dioksida.

Kupac, vlasnik šećereane, bio je iznimno zadovoljan točnošću mjerenja analizatora i više nego zadovoljan time što ih gotovo nije potrebno održavati pa se tehničari oslobađaju tog rutinskog zadatka.

Osjetljivost i pouzdanost uređaja 2300Na i 2800Si jamči da su turbine postrojenja u potpunosti zaštićene.


Ako želite zaštititi i vaše turbine, posjetite stranice METTLER TOLEDO o proizvodima: