Od hladnog sjevera do vrućeg juga Europe svakodnevno se ostvaruju mnogi projekti sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Bez obzira na to radi li se o obiteljskim kućama, stambenim, poslovnim ili javnim zgradama, sportskim ili objektima kulturnog i/ili zabavnog sadržaja, hotelima i drugim turističko-ugostiteljskim objektima, školskim, visokoškolskim i sličnim objektima, bolnicama i raznim domovima ili pak infrastrukturnim objektima kao što su zračne luke, pomorski terminali ili kolodvori pa i o raznim proizvodnim i sličnim pogonima, takvi su sustavi (naravno, uz sustave grijanja) potrebni u svim takvim projektima. Isto tako, jedno je pri tome sigurno: toplinska udobnost za sve koji u tim prostorima borave ne smije dolaziti u pitanje, dok troškovi takvih sustava trebaju biti što niži, a njihov utjecaj na okoliš što manji.

* * *

ENERGETSKA SANACIJA INDUKCIJSKIH JEDINICA TIJEKOM REDOVNOG POSLOVANJA OBJEKTA

Poslovna zgrada sa 17 katova pod nazivom GENO-Haus u Stuttgatru u Njemačkoj izgrađena je sedamdesetih godina prošlog stoljeća. No, od 2008. godine postupno se izvode građevinski ra dovi na njezinoj energetskoj sanaciji.


Poslovna zgrada GENO-Haus u Stuttgartu

Kada je riječ o sustavu ventilacije i klimatiza cije, razlog za sanaciju indukcijskih jedinica bila je zamjena dvije klima-komore s ukupnim pro tokom zraka 110 000 m3/h zbog odredbi smjer nice VDI 6022 i njemačke Uredbe o uštedama na energiji iz 2009. godine (EnEV). Umjesto njih, ugrađene su dvije suvremene klima-komore s pojedinačnim protokom zraka 39 000 m3/h. Logična posljedica te zamjene bila je zamjena 1200 postojećih indukcijskih jedinica novima, su vremenima, priključenima na četverocijevni su stav. Zgrada se koristi 365 dana godišnje i često postoji zahtjev da se njezin južni dio hladi, dok se sjeverni još grije!
U kanalnom razvodu sustava ventilacije proveden je prelazak s visokotlačne na nisko tlačnu ventilaciju. To je povećalo energetsku učinkovitost i smanjilo buku sustava. Svaka nova indukcijska jedinica opremljena je malim, vrlo tankim linearnim pogonom serije Belimo CH24 za regulaciju potrebne količine zraka pre ko sapnica indukcijske jedinice. Time je ostvaren prelazak s fiksne na reguliranu količinu zraka za svaku zonu i time je drastično smanjena količina potrebnog pripremljenog primarnog zraka na klima-komorama. U kanalnoj mreži su također zamijenjeni stari pneumatski pogoni električ nima pa više nema potrebe za kompresorskom prostorijom za upravljanje pogonom zaklopki.


Linearni pogon Belimo serije CH i regulacijski ventil QCV na indukcijskim jedinicama

Mali regulacijski zonski ventili Belimo ZoneTight™ GCV

Za odabir odgovarajuće opreme za sanaciju investitor je postavio dvije ispitne prostorije, u kojima se ispitivala oprema koja je bila ponuđe na za sanaciju, kako bi investitor mogao odabrati najprikladniju. Na indukcijsku jedinicu dolazi primarni pripremljeni zrak, koji se hladi vodom temperature 16 °C i grije vodom temperature 45 °C. Crpke sa stalnim protokom zamijenjene su crpkama s fleksibilnom količinom medija. U fazi ispitivanja investitor je odlučio da mu klasični kratkohodni dosjedni ventili s termičkim pogonom ne odgovaraju. Kako zatvoreni ventili trebaju potpuno brtviti i imati dug vijek trajanja, investitor je odabrao male regulacijske zonske ventile Belimo ZoneTightTM QCV (Quick Compact Valve), kojima se vrijednost Kvs namješta na 0,4 - 4,8. Razlozi za takav odabir su kuglična izvedba ventila koja osigurava potpuno brtvljenje i sprječava gubitke energije zbog propusnosti ventila, a neosjetljiva je na nečistoće u vodi i na lijepljenje zatvorenog tijela ventila u sjedištu ventila. Uz to, ima male ugradbene dimenzije, a elektromotorni pogon ima 5 - 20 puta manju potrošnju energije od termičkog pogona i dulji vijek trajanja.

Sanacija svake pojedinačne zone i ureda izvođena je postupno, nakon radnog vremena i to tako da se ured za vrijeme sanacije, koja je prosiječno trajala tri dana, u radno vrijeme normalno koristio.
Rezultat sanacije su 2342 ugrađena zonska ventila QCV. Uz to, ugrađena su i mjerila toplinske energije za energetski monitoring objekta i ostvarene su bitne uštede na energiji za grijanje i hlađenje i na električnoj energiji za pogon ventilatora, crpki i kompresora (koji više nije ni potreban!). Konačno, zaposlenici u uredima u zgradi danas imaju mnogo riječi hvale zbog mnogo bolje klime.

* * *

ČISTI PROSTORI ZA TVORNICU BUDUĆNOSTI

Uz izniman napor svih izvođača tvrtka Belupo je, sukladno dogovorenom terminskom planu, provela tehnički pregled i dobila uporabnu dozvolu za dvije nove tvornice krutih, polukrutih i tekućih oblika lijekova. U gradnju je uloženo više od 500 milijuna kuna, što je trenutačno najveća 'greenfield' investicija u Hrvatskoj, a o njezinoj veličini govori i činjenica da je tehnički pregled trajao čak pet dana, tijekom čega je šezdesetak sudionika potvrdilo kako još nisu sudjelovali u tako opsežnom pregledu.
Klimaoprema Cleanroom Solutions izradila je arhitektonski projekt za čiste prostore i idejno, glavno i izvedbeno rješenje za strojarske instalacije. Čisti prostori veličine 10 000 m2 izvedeni su prema načelu 'ključ u ruke', što uključuje projektiranje, proizvodnju, montažu i validacije. Također su izvedeni čisti prostori u protueksplozijskih ('Ex') izvedbi za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Isporučen je i 'cleanroom' namještaj, izrađen od nehrđajućeg čelika, sudoperi, umivaonici, ormari i drugi namještaj.
Nova zgrada spojena je sa starom zgradom, što se u čistim prostorima ne vidi niti se taj prijelaz osjeća. Čisti prostori u potpunosti zadovoljavaju domaće i međunarodne propise DDP i CGMP. Uvođenjem novih tehnologija i visokim stupnjem učinkovitosti postojeći proizvodni kapaciteti tvornice povećani su 1,5 puta. Sredinom ove godine tako će iz novih proizvodnih pogona izaći prva pakiranja lijekova, za hrvatsko, ali i 16 europskih tržišta. Naime, Belupo udovoljava zahtjevima domaćih i stranih tržišta, odnosno domaćih i stranih regulatornih agencija.


Dio termotehničkih instalacija u novoj tvornici...

... i dio čistih prostora za koje je Klimaoprema izradila arhitektonski projekt i idejno, glavno i izvedbeno rješenje za strojarske instalacije

* * *

ZANIMLJIVI PROJEKTI U HOTELIMA I TURIZMU

Tvrtka MB Frigo Grupa je 2016. godine ostvarila više zanimljivih projekata sustava ventilacije i klimatizacije u hotelskim i turističkim objektima u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Pri tome se osobito ističu tri projekta.
Uz tehničku podršku inženjerskog tima tvrtke MB Frigo Grupa na projektu Central Cluba u Splitu projektni tim je osmislio rješenje za klimatizaciju i ventilaciju cjelokupnog prostora čiji je ukupni kapacitet oko 1000 posjetitelja i koji podijeljen na više razina i nekoliko pratećih prostora. Kao rješenje za ventilaciju tog noćnog kluba odabrani su kompaktni ventilacijski uređaji s integriranom inverterskom dizalicom topline koja omogućuje posve automatski rad i ljeti i zimi, uz znatne uštede na energiji. Odabran je sustav Zephir3 koji predstavlja inovativni proizvod za klimatizaciju i ventilaciju poznatog proizvođača opreme za sustave ventilacije i klimatizacije Clivet.


Unutrašnjost Central Cluba u Splitu
Hotel ‘Holiday’ je moderno i luksuzno zdanje smješteno u samom srcu Sarajeva u Bosni i Hercegovini i središtu poslovnih zbivanja. Hotel je projektirao proslavljeni bosanskohercegovački arhitekt Ivan ŠTRAUS u razdoblju 1982. - 1983. i otvoren je uoči XIV. zimskih olimpijskih igara koje su u Sarajevu održane 1984. godine. Hotel raspolaže s 400 soba, 15 apartmana i dva predsjednička apartmana, a u ponudi također ima devet konferencijskih dvorana, što ga čini najvećim kongresnim centrom u zemljama u okruženju. Obnovljen je 2016. godine, pri čemu je inženjerski tim MB Frigo Grupe sa suradnicima osmislio rješenje za klimatizaciju pet etaža hotela. Odabran je sustav klimatizacije proizvođača Haier. Upravljanje je individualno i centralno po etažama, odnosno cjelinama i integrirano je u sustav upravljanja zgradom (BMS).
Automat-klub Rebuy Stars u Zagrebu daleko je najveći takav klub u Hrvatskoj. Ima ukupnu površinu veću od 4000 m2 i prostire se na dvije etaže i u njegovom se sklopu nalazi i caffe bar i noćni klub. Inženjerski tim MB Frigo Grupe sa suradnicima osmislio je rješenje za klimatizaciju i ventilaciju kluba. Za hlađenje i grijanje prostora odabrani su sustavi klimatizacije proizvođača Haier, a za sustav ventilacije odabran je proizvođač Clivet. Specifičnost projekta je u tome da je u dijelu objekta dopušteno pušenje, ali uz poštivanje strogih propisa o kvaliteti zraka i traženom broju izmjena zraka. Upravljanje je automatizirano povezivanjem na centralni sustav u kontrolnoj sobi.


Hotel ‘Holiday’ u samom središtu Sarajeva

Pogled na dio automat-kluba Rebuy Stars u Zagrebu

* * *

RASHLADNA STANICA ZA JEDNU OD NAJVEĆIH OVOGODIŠNJIH 'GREENFIELD' INVESTICIJA U HRVATSKOJ

Farmaceutska tvrtka Belupo, članica Podravka Grupe, otvorila je novu tvornicu u Koprivnici. Riječ je o jednoj od najvećih 'greenfield' investicija u Hrvatskoj, u čiju je gradnju i opremanje uloženo 530 milijuna kuna! Tvornica je jedna od najmodernijih u zemljama u okruženju, a uz postojećih 1400, otvorit će još 200 novih radnih mjesta. Novootvorene će proizvodne linije povećati proizvodni kapacitet za 150% u odnosu na postojeći i osigurati proizvodnju 100 mil. pakiranja lijekova godišnje.
Postrojenje rashladne stanice predviđeno je za osiguravanje ukupnih potreba za rashladnim učinom u objektu nove tvornice. U postrojenju za proizvodnju hlađenog medija nalaze se dva centrifugalna i jedan vijčani rashladnik. Hlađeni medij je voda na temperaturama 6/12 °C. Odvod topline kondenzacije predviđen je pomoću rashladne vode i rashladnih tornjeva otvorenog tipa. Temperature rashladne vode pri tome iznose 29/35 °C. Ukratko, rad rashladnog postrojenja se osniva na:

  • dva centrifugalna rashladnika proizvođača Carrier s pojedinačnim rashladnim učinom 5000 kW
  • jednom vijčanom rashladniku proizvođača Carrier s rashladni učinom 1555 kW
  • suhim hladnjacima proizvođača Carrier s rashladnim učinom 1000 kW
  • rashladnim tornjevima s odvedenom toplinom kondenzacije 10 100 kW.

Rashladno postrojenje je opremljeno elektrokomandnim ormarima, svim internim elementima automatske regulacije, sigurnosnim elementima i protočnim sklopkama. Uz rashladnike, predviđen je i sustav za automatsko upravljanje radom postrojenja rashladne stanice uz racionalno korištenje energije i optimalno raspolaganje resursima. Rashladnici i rashladni tornjevi su opremljeni inverterima.


Dio opreme u rashladnoj stanici...

... suhi hladnjaci...
Primarni krug hlađenog medija, s konstantnom izlaznom temperaturom medija iz rashladnika od 6 °C, osiguran je primarnim cirkulacijskim crpkama koje zatvaraju cirkulacijski krug preko hidrauličke skretnice, smještene u pogonu nove proizvodnje.

... i elektro-komandni ormar rashladne stanice nove tvornice Belupo u Koprivnici
Primarni krug hlađenja u izvedbi je s promjenjivim protokom vode, što je u funkciji potrošnje u samoj tvornici.
Cirkulacija rashladnog medija u kondenzatorskom krugu osigurana je cirkulacijskim crpkama. Naravno, sve cirkulacijske crpke predviđene su s frekvencijskim regulatorima.
Rashladna stanica također ima dva suha hladnjaka pojedinačnog učina 500 kW koji u zimskom načinu rada služe za 'free cooling' čime se smanjuje potrošnja električne energije i povećava iskoristivost cijelog postrojenja.
Tvrtka Carrier je isporučila cjeloviti sustav automatske regulacije crpki u isparivačkom krugu (promjenjivi protok), crpki kondenzatorskog kruga, regulaciju izlazne temperature vode iz vodenih tornjeva i vođenje svih rashladnika vode na temelju trenutačnog zahtjeva za rashladnom energijom s obzirom na način odabira pojedinog rashladnika ili više njih u optimalnom načinu rada, kako bi se osigurala najmanja potrošnja.

* * *

UGODNA KLIMA ZA SVE BROJNIJE POSJETITELJE BISERA JADRANA

Prije svega dva mjeseca, 12. svibnja ove godine uz prigodnu je svečanost otvoren novi putnički terminal Zračne luke Dubrovnik. Izvođenje radova je povjereno hrvatskom konzorciju koji su činile tvrtke KFK Tehnika i Kamgrad. Cjelokupne radove na strojarskim instalacijama izvela je tvrtka Alfa term, dok je ventilatore za projekt isporučila tvrtka Ventunus, zastupnik njemačkog proizvođača Maico. Tako je taj iznimno kompleksan projekt uspješno završen u ugovorenom vremenskom okviru i uz odličnu suradnju svih sudionika.


Novi putnički terminal ZL Dubrovnik izvana...
Grijanje i hlađenje prostorija u administrativnom dijelu objekta ostvareno je dizalicama topline, a ventilacija prostora u zgradi izvedena je rekuperatorskim jedinicama. Razvod zraka po prostoru izvedena je limenim kanalima, a istrujavanje zraka ostvareno je kroz stropnih difuzora. Odsis zraka ostvaren je kroz odsisne rešetke u spuštenom stropu. Uz to, za ventilaciju prostora kao što su garderobe, sanitarni prostori i kuhinje koriste se zvučno izolirani ventilatori ESR, DSK proizvođača Maico. Pri tome je nastrujavanje ostvareno preko prestrujnih rešetki na vratima.


... i iznutra, dok radovi još nisu bili gotovi

Novi terminal odmah nakon otvaranja opravdao je očekivanja