U svojih 67 godina postojanja, TPK - ZAVOD je prešao razvojni put od Odjela za razvoj, osnovanog 1948. u sklopu nekadašnje Tvornice parnih kotlova, do današnje, samostalne tvrtke koja zahvaljujući svojim stručnjacima i opremom predstavlja ključnog čimbenika u hrvatskoj strojogradnji i cijeloj industriji. U skladu s time, tvrtku danas čini tim stručnjaka i laboratorijska i pokretna oprema koja omogućuje pružanje niza usluga u području osiguranja i kontrole kvalitete tijekom izrade i proizvodnje, montaže i izgradnje te eksploatacije energetske i procesne opreme. Pri tome je u cjelokupnoj djelatnosti, a osobito u području osiguranja i kontrole kvalitete pri proizvodnji i montaži zavarenih konstrukcija, ostvarena dugogodišnju i uspješna suradnja s inspekcijskim ustanovama i klasifikacijskim društvima iz cijelog svijeta kao što su Hrvatski registar brodova, TÜV, Lloyd's Register, Det Norske Veritas, Bureau Veritas itd.
Kada je pak riječ o povijesti akreditacije u TPK - ZAVODU, valja se prisjetiti da je tvrtka još 1961. godine dobila prva odobrenja za ispitivanje kotlova i posuda pod tlakom, ali i da je u tri desetljeća, 1970. - 2000, dala golemi doprinos današnjoj hrvatskoj normizaciji i to zahvaljujući neizmjernom iskustvu stečenom na aktivnom ispitivanju brojnih objekata u eksploataciji. No, prekretnicu u svemu tome činila je prva akreditacija u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 koja je 2005. godine dodijeljena Laboratoriju za ispitivanje materijala razaranjem, koja je predstavljala tada prvu akreditaciju u Hrvatskoj u opsegu mehaničkih, metalografskih i kemijskih ispitivanja metalnih materijala. Također, potrebno je istaknuti da je krajem 2005. godine dodijeljena prva akreditacija u Hrvatskoj NDT Laboratoriju TPK - ZAVODA u području ispitivanja materijala bez razaranja (NDT).
Radi se o laboratorijima koji mogu odgovoriti na sve zahtjeve korisnika u području laboratorijskih i terenskih ispitivanja metalnih materijala bez razaranja te mehaničkih, metalografskih i kemijskih ispitivanja metalnih materijala kao osnove za izrade ekspertiza utvrđivanja uzroka lomova i korozijskih oštećenja, davanja stručnih mišljenja i konzaltinga. Pri tome su svi stručnjaci tvrtke i osoblje pojedinih laboratorija u svakome trenutku na raspolaganju korisnicima koji stoga mogu računati na vjerodostojne rezultate i kvalitetne izvještaje. Isto tako, valja reći i da oba laboratorija od 2005. godine sudjeluju u međulaboratorijskim ispitivanjima (eng. PT, proficiency test).
No, to nije sve jer u TPK - ZAVODU upravo kreće treći akreditacijski ciklus. Naime, 2. ožujka ove godine tvrtka je stekla Potvrdu o akreditaciji za inspekcijsko tijelo vrste A prema HRN EN ISO/IEC 17020 : 2012 u području inspekcije opreme pod tlakom od Hrvatske akreditacijske agencije, čime je ujedno otvoreno posve novo područje akreditacije. Sa akreditacijom inspekcijskog odjela kao i uz akreditaciju certifikacijskog odjela za proizvode i osoblje te uz akreditacije ispitnih laboratorija, TPK - ZAVOD predstavlja jedinstvenu i jedinu akreditiranu instituciju u Republici Hrvatskoj u navedenom obliku. 
Uostalom, sve je to logičan nastavak povijesti koja je započela u vremenu industrijalizacije nakon Drugog svjetskog rata, a u sklopu koje je do danas izrađeno čak 200 000 izvještaja o laboratorijskom ispitivanju i 3500 specijaliziranih izvještaja o utvrđivanju stanja energetske i procesne opreme u eksploataciji. Isto tako, u međuvremenu je stečeno čak 65 certifikata za ispitivače u postupcima ispitivanja bez razaranja i pet akreditacija HAA-e. Dakako, to sve ne bi bilo moguće bez zaposlenika i njihovog obrazovanja, znanja i iskustva kao najvažnijeg čimbenika uspjeha na današnjem dinamičnom tržištu.

Galerija slika