Vrhunske bolnice zahtijevaju vrhunsku opremu

Kardiološka klinika 'Filip II' u Skopju u Makedoniji je novoizgrađena zgrada s površinom 18 000 m2 i službeno je otvorena 1. ožujka ove godine. Strojarske instalacije projektirala je tvrtka Energosistem iz Skopja, pri čemu su u projektu, uz ostale, primijenjena i dva inovativna rješenja poznatog švicarskog proizvođača opreme za sustave ventilacije i klimatizacije Belimo.
Raspodjela zraka u sustavu ventilacije i klimatizacije izvedena je pomoću regulatora promjenjivog protoka zraka (VAV) koji su namješteni ili na potrebni protok ili na održavanje zahtijevanih odnosa tlaka u čistim prostorima. Za grijanje i hlađenje zraka u prostorijama ugrađene su rashladne grede (eng. active chilled beam) koje su priključene na četverocijevni sustav. Riječ je o iznimno prikladnom rješenju za bolnice jer se zrak iz pojedinačnih zona ne može miješati. Spojene su na dovod pripremljenog zraka iz klima-komore, a kod odgovarajuće vrijednosti protoka dolazi do induciranja cirkulacije zraka u zoni i zrak prolazi preko izmenjivača topline, pri čemu se grije ili hladi na namještenu temperaturu. Priključivanje na četverocijevni sustav omogućeno je Belimovim šesteroputnim regulacijskim ventilom. Za razliku od konvektora, kod rashladnih greda je protok zraka konstantan i dovod energije u zonu regulira regulacijski ventil koji treba omogućiti hlađenje i grijanje. Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji, ventil omogućava da se ogrjevni i rashladni mediji ne miješaju. U projektu je ugrađeno 112 takvih šesteroputnih regulacijskih ventila.


Pogled na zgradu nove Kardiološke klinike 'Filip II' u Skopju...

... i na strojarnicu s klimakomorom u higijenskoj izvedbi,
u kojoj su ugrađeni tlačno neovisni regulacijski ventili

U zgradi je ugrađeno 18 klima-komora u higijenskoj izvedbi, pri čemu je želja investitora bila nadzirati potrošnju energije na svakoj komori, kako bi se točno znalo koliko se energije troši i na kojem mjestu i time optimirala potrošnja energije. Zbog toga su na svakoj komori instalirana dva Belimova ventila 'Energy Valve': jedan za grijanje, a drugi za hlađenje. To su tlačno neovisni prolazni regulacijski ventili koji stalno mjere stvarni protok pomoću integriranog osjetnika, ali i promjenu temperature polaznog i povratnog voda ogrjevnog i rashladnog medija, čime se dobivaju točni podaci o potrošnji energije na pojedinoj komori, odnosno omogućen je energetski monitoring. U ventile je integriran internetski poslužitelj i sučelje BACnet. Pri tome je na 18 komora ugrađeno 36 takvih ventila.

U svakom slučaju, kao što u kardiologiji sve treba biti precizno, transparentno i pouzdano, tako mora biti i sa cijelom zgradom Kardiološke klinike, što naravno vrijedi i za cjelokupan njezin termotehnički sustav.


Ugrađeni ventil 'Energy Valve'

* * *

Savršena klima na krilima invertera

Prva faza projekta obnove i dogradnje Zračne luke Dubrovnik započela je 2013. godine premještanjem opreme, pripremnim radovima i gradnjom putničkog terminala, upravne zgrade i postrojenja za skladištenje i opskrbu gorivom zrakoplova na stajanci. Druga faza je započela 2015. godine i podrazumijeva proširenje stajanke na zapad i istok, gradnju nove stanice za spasilačko-vatrogasne službe, terminala i hangara općeg zrakoplovstva te zgrade 'Cateringa'.


Projekt rekonstrukcije Zračne luke Dubrovnik jedan je od kapitalnih hrvatskih projekata razvoja prometne infrastrukture

Izgradnja zgrade C putničkog terminala najznačajniji je dio projekta 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik'. Vrijednost projekta je veća od 1,5 milijarde kuna, pri čemu se 1,1 mlrd. kuna financira sredstvima Europskog fonda za strateške investicije (EFSI). Izgradnjom zgrade C, na kojoj će biti četiri aviomosta, povećat će se kapacitet zračne luke na više od 2 milijuna putnika godišnje. Glavni projekt potpisuje Arhitektonski biro Ante Kuzmanić iz Splita, a voditelj projekta je danska tvrtka Ramboll, dok je izvođenje radova povjereno tvrtkama Kamgrad i KFK Tehnika.

Projekt termotehničkih instalacija potpisuje tvrtka TUB iz Splita i njime je, osim klimatizacije i ventilacije zgrade C, predviđena i cjelovita rekonstrukcija postojeće kotlovnice, rashladne stanice i svih termotehničkih instalacija zračne luke. Pri tome je predviđena i zamjena sustava hlađenja klasičnim rashladnicima vode s dizalicama topline zrak - voda.
U listopadu 2015. godine isporučeno je pet inverterskih dizalica topline Daikin EWYD570 BZ- SL. Svaki uređaj ima rashladni učin 552 kW i toplinski učin 563 kW (kod vanjske temperature -6 °). Dvije dizalice topline tvornički su opremljene dodatnim izmjenjivačem za djelomičnu rekuperaciju topline (tzv. desuperheater) kojima se uku- pno postiže učin rekuperacije od 212 kW pri temperaturi polaznog voda od 55 °C. Dizalice topline imaju tri rashladna kruga (radna tvar je R 134a) i tri vijčana kompresora, a mogućnost regulacije učina kreće od 9%. U pogon su puštene u svibnju ove godine.


U zgradi C ugrađeno je pet dizalica topline pri čemu ukupni rashladni učin iznosi 2,76 MW, a ukupni toplinski učin 2,81 MW

Usporedba klasičnih rashladnih uređaja u odnosu na inverterske dizalice topline, u slučaju projekta u Čilipima jasno pokazuje da je sezonska učinkovitost inverterskih uređaja veća za 20% i potrošnja električne energije manja za 17,7%, a pri pokretanju uređaja za čak 40%. Kada je pak riječ o razlici u troškovima investicije inverterskih i neinverterskih uređaja, ona danas iznosi, ovisno o učinu uređaja, između 16 i 21%.
Kod projekta izgradnje nove zgrade C imperativ investitora je bio smanjiti potrošnju loživog ulja kao energenta ugradnjom dizalica topline. Napravljene analize su jasno pokazale da je samo na jednoj dizalici topline u sezoni grijanja (na osnovi 130 dana grijanja) moguće ostvariti uštede na količini loživog ulja koje su jednake razlici u investiciju u dizalice topline u odnosu na klasični rashladni uređaj. Ili, pojednostavljeno rečeno: u sezoni grijanja dizalica topline uštedi na loživom ulju dovoljno da sama isplati razliku u cijeni u odnosu na rashladnik vode, dok sve ostale sezone grijanja investitor ima čistu uštedu jer ne troši loživo ulje, a investicija u samu dizalicu topline je pokrivena već u prvoj godini!

* * *

Kako klima-uređaj učiniti 'pametnim'?

Između mnogih rješenja za upravljanje i kontrolu split klima-uređaja napokon je stiglo i ono kojim se svaki takav uređaj jednostavno može učiniti 'pametnim'. Ne samo što korisnici često namjerno ili nenamjerno klima-uređaj ostavljaju da hladi ili grije prostoriju nakon što je napuste, već često zahtijevaju njegov rad na vrlo niskim temperaturama pri hlađenju (npr. 17 °C) ili vrlo visokim pri grijanju (npr. 28 °C) pa čak i obje te stvari naprave u isto vrijeme. To dovodi do toga da se sastavni elementi uređaja umaraju i pregrijavaju, a kompresor radi vrlo dugo bez stanke pa dolazi do češćih kvarova i viših troškova servisa.
Uz to, takav način rada skraćuje vijek trajanja uređaja i povisuje troškove električne energije i održavanja. Kako bi se ti problemi riješili, tvrtka Elektrolux TS iz Šibenika u svojoj ponudi ima ne- koliko modela uređaja SMART-AIR.


'Pametni' klima-uređaji ostvareni su u mobilnim kućicama Autokampa 'Galeb' u Omišu...

Dakle, u spomenutim slučajevima uređaji SMART-AIR pružaju rješenje:
• primjena univerzalnih uređaja SA-WM za isključivanje klima-uređaja kada nema nikoga u prostoriji
• primjena univerzalnih daljinskih upravljača SA-RC za ograničenje opsega temperature pri hlađenju ili grijanju.


... pri čemu se radi o vrlo jednostavnom rješenju, koje izgleda kao bilo koji daljinski upravljač

Zidni uređaj SA-WM

Pri tome treba napomenuti da SMART-AIR nije relej ni prekidač i ne utječe na napajanje klima-uređaja, za razliku od drugih sličnih proizvoda na tržištu, jer to može biti opasno za kompresor i elektroniku uređaja. Jednostavno rečeno, SMART-AIR kopira signal 'off' iz daljinskog upravljača i šalje ga prema klima-uređaju, baš kao da se on isključuje svojim daljinskim upravljačem, čime se osigurava da će se klima-uređaj svaki put ispravno postaviti u položaj 'stand-by'. Uz to, s obzirom na to da samo skenira tjelesnu toplinu u prostoriji, ne smeta mu, npr. okretanje ventilatora na stropu ili pomicanje zavjesa na prozorima. Konačno, SMART-AIR je kompatibilan s 99,99% klima-uređaja na tržištu.
Pri tome napredni kontroler SA-WM23/WF koristi jedinstveno tehničko rješenje i ima objedinjene dvije funkcije i namjene, tj. funkciju kontrolera SA-WM23 za automatsko isključivanje klima-uređaja ako je prostorija ostala prazna, ali i mogućnost bežičnog povezivanja s magnetskim senzorima za otvorenost vrata ili prozora, što znači da otkriva njihovu otvorenost dulje od 3 min, čime omogućava još veća kontrola nad troškovima za energiju. Kontroler SA-WM23/WF se isporučuje zajedno s bežičnim senzorom za prozor i vrata (tzv. SA-WD kontakt), ali se ako je potrebno, može povezati i s više njih, što ovisi o vrsti prostorije. Za sve zidne modele preporučuje se ugradnja pored samog klima-uređaja, kako bi se s dodatnim infracrvenim senzorom osiguralo od neovlaštenog isključenja ili sabotaže.

Sve te prednosti prepoznao je i Autokamp 'Galeb' u Omišu. Tako su u sve novougrađene, moderne kućice proizvođača Brugor iz Slovenije, ugrađene najmodernije jedinice SMART-AIR s bežičnim WiFi magnetskim kontaktom za vrata, ali i kontrola temperature i rada ugrađenih klima-uređaja pomoću univerzalnih daljinskih upravljača SA-RC. Više o tome uskoro će se moći pronaći na internetskim stranicama www.elektrolux.hr i www.pametna-energija.com.

* * *

Učinkovito hlađenje terasa

Načelo adijabatskog hlađenja odavno je poznato, a na njemu se temelje moderni sustavi adijabatskog hlađenja zraka. Za njihov se rad koristi toplinska energija iz zraka, pri čemu se on pothlađuje jer mu se oduzima oko 700 W/l ishlapljene vode.

Brojni objekti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini opremljeni su sustavima poznatog turskog proizvođača Normist, koje na tržištu regije predstavlja tvrtka EMA. Sastoje se od visokotlačne pumpe za vodu, sapnica za raspršivanje vode i posebnih visokotlačnih cijevi (fleksibilnih ili krutih), kroz koje se voda pod tlakom dovodi do sapnica. Od svih drugih primjena sustava Normist, najvidljivije je hlađenje terasa ugostiteljskih objekata i hotela.


Ventilator sa sapnicama za raspršivanje vode na terasi
kavane 'Johann Franck' na glavnom zagrebačkom trgu...

Dobar primjer za to je prije godinu dana uređena kavana 'Johann Franck' u samom središtu Zagreba, na Trgu bana Jelačića. Kako i priliči kultnoj kavani, sređenoj u zanimljivom stilu i s bogatim interijerom, terasa na glavnom zagrebačkom trgu je također velika i uređena sukladno stilu kavane. Pri tome je u dogovoru s investitorom na terasu postavljeno pet ventilatora na pet nosivih stupova tende. Svaki ima promjer 60 cm i mogućnost automatskog zakretanja pod 90 °, dok se na prednjoj strani nalazi prsten sa šest sapnica. Svi su spojeni na visokotlačnu pumpu koja se nalazi u vanjskom, drvenom šanku, gdje je smješten i omekšivač vode. Kod nižih ljetnih temperatura ili kada je terasa u hladu, ventilatori mogu raditi bez uključene pumpe, odnosno bez vodene magle koja hladi zrak. No, s obzirom na prošlogodišnje ljetne temperature, ventilatori su radili raspršujući maglu po terasi čak i do 2 h u jutro.


... a isto rješenje primijenjeno je u 'Supercaffeu' u Preobraženskoj ulici

Nedaleko od 'Johanna Francka', u Preobraženskoj ulici nalazi se 'Supercaffe', popularan zagrebački klub i kafić, također s velikom terasom. Tamo su postavljena tri ventilatora sa sapnicama, dok je visokotlačna pumpa s omekšivačem smještena u objektu, uz očekivano proširenje dodatnim ventilatorom za hlađenje naknadno proširenog dijela terase. Učinak hlađenja i zadovoljstvo gostiju vidljivi su i po činjenici da je tijekom ljetnih mjeseci sustav ponekad radio i do sitnih noćnih sati.

To su samo neki od mnogih primjera kako dobro postavljen sustav, uz korištenje profesionalne, kvalitetne opreme, postaje iznimno isplativa investicija, u što su se uvjerili i u lancima kafića 'Vivas Caffe', 'Leggiero', ali i u brojnim drugim kafićima, restoranima i hotelima. Uz to, sustav Normist se vrlo učinkovito primjenjuje i za prethlađenje klima-uređaja, rashladnika vode ('chillera'), hlađenje staklenika i farmi, ovlaživanje vinarija, zatvorenih prostora i hala, ovlaživanje voća i povrća, suzbijanje prašine i mirisa i dr.

* * *

I mesne delikatese zahtijevaju kvalitetno hlađenje

Jedna od većih mesnoprerađivačkih tvrtki u Hrvatskoj, PPK - karlovačka mesna industrija, prije nekoliko godina započela je proces modernizacije i proširenja proizvodnih pogona, pri čemu je MB Frigo Grupa prepoznata kao pouzdan partner. Tako je Inženjering MB Frigo Grupe kao tehnička podrška projektantima sudjelovao u odabiru i razradi tehničkih rješenja, ali i pri proizvodnji i isporuci opreme iz područja rashladne tehnike.


Rashladnici glikola su hrvatski proizvod MB Frigo Grupe ...

... baš kao i hladionička zaokretna i klizna vrata

Sama modernizacija PPK-a podijeljena je u više faza, od kojih su neke završene, a druge su u fazi izvođenja i planiranja. To su projekti pogona za proizvodnju konzervi, proširenje pogona za proizvodnju trajnih proizvoda, proširenje pogona za mikrokonfekciju svježeg mesa i pogone za gotove proizvode. Prva, već završena faza, financirana je iz sredstava europskog programa IPARD prema ESCO-načelu.
Kada je riječ o sustavu hlađenja komora za hladno dimljenje i zrenje trajnih mesnih proizvoda, treba napomenuti da je tehnološki proces zahtjevan jer je potrebno održavati više parametara u zadanim granicama. Da bi to bilo moguće, treba omogućiti istovremeno kombiniranje procesa hlađenja i grijanja. Hlađenje se pri tome osigurava rashladnikom propilenglikola čiji je rashladni učin 640 kW, a temperatura propilenglikola -7 °C, dok se grijanje osigurava parom. Komprimiranim zrakom upravlja se radom pneumatskih ventila.


Rashladna oprema za radne prostore...

Za potrebe hlađenja rashladnih komora i radnih prostora bilo je potrebno isporučiti opremu koja će osigurati radne uvjete pri temperaturama u rasponu 0 - 10 °C za proizvodne pogone i skladišta ukupne površine 4500 m2. Hlađenje je riješeno indirektnim sustavom, s rashladnikom propilenglikola ('chillerom') s vijčanim kompresorima i zrakom hlađenim kondenzatorom s rashladnim učinom 500 kW i temperaturom propilenglikola -7 °C. Uz to, integriran je sustav za iskorištavanje otpadne topline kondenzacije, čime se grije i akumulira oko 40 m3 tople vode.
Rashladnici glikola proizvedeni su u vlastitom proizvodnom pogonu MB Frigo Grupe, baš kao i isporučena hladionička zaokretna i klizna vrata. No, u pojedine faze izvođenja uključivani su poslovni partneri, od kojih posebno vrijedi izdvojiti tvrtku Terma HGK.


... i za komore za hladno dimljenje i zrenje trajnih mesnih proizvoda

Visokoregalno skladište gotovih proizvoda

MB Frigo Grupa je realizirala niz takvih i sličnih projekata, u kojima je sudjelovala kao tehnička podrška projektantima pri odabiru i razradi tehničkih rješenja, kao proizvođač i isporučitelj opreme, kao tehnička podrška kod puštanja u pogon i podešavanja parametara rada, ali i kao poslijeprodajna i servisna podrška.

* * *

Rješenje koje omogućava upravljanje sustavom grijanja i klimatizacije s bilo kojeg mjesta na svijetu

Ove je godine japanski proizvođač opreme za grijanje i klimatizaciju Panasonic na sajmu MCE u Milanu predstavio novi način upravljanja i nadzora sustavima grijanja i klimatizacije pod nazivom Panasonic Smart Cloud. Njime se sustavom grijanja i klimatizacije može upravljati pomoću pametnog telefona, tableta ili računala s bilo kojeg mjesta na svijetu. Jedinstvenost sustava Panasonic Smart Cloud je u tome da nije potrebno povezivanje kabelom za Ethernet, već paket Panasonic Smart Cloud uključuje prilagodnik i modem za WiFi pristup sustavu.


LDC Dugopolje je prva zgrada u Europi u kojoj je ugrađen sustav Panasonic Smart Cloud...

Pri tome svakako treba istaknuti da je Panasonicova podružnica Adria sa sjedištem u Zagrebu prva u Europi pokrenula primjenu takvog sustava na objektu LDC Dugopolje. Pri tome je projekt ostvaren s hrvatskim partnerima, tvrtkom Pet-Prom iz Zagreba i uz podršku Damira MARINOVIĆA, dipl. ing., ovlaštenog inženjera strojarstva.


... koji omogućava upravljanje sustavom grijanja i klimatizacije pomoću pametnog telefona,
tableta ili računala s bilo kojeg mjesta na svijetu

Projekt LDC Dugopolje je završen 2011. godine, a obuhvaća 26 sustava klimatizacije s promjenjivim volumenom radne tvari (VRF) s ukupno 28 vanjskih i 261 unutarnjom jedinicom. Do sada je je sustav bio upravljan lokalnim centralnim nadzornim sustavom, a u skladu s vremenom i željom investitora da se omogući nadzor sustava iz središnjice, u svrhu optimiranja potrošnje energije i pravovremenog reagiranja na eventualne probleme u radu sustava, krenulo se u ugradnju sustava Smart Cloud.

* * *

Rješenja za zgrade razne namjene, od hotela do trgovačkih centara

Zahvaljujući raznovrsnosti svoje ponude, Toshiba može ponuditi rješenja za najrazličitije situacije i zahtjeve, pri čemu je sve ostvarivo, bez obzira na to radi li se o klimatizaciji hotela, ureda, doma ili pak velikih građevinskih kompleksa, poput bolnica, trgovačkih centara i sl. Tako su u Crikvenici i Kastvu ostvarena dva projekta kod kojih su primijenjena točno po mjeri osmišljena rješenja sustava za klimatizaciju Toshiba.


Hotel 'Omorika' u Crikvenici, još jedna Toshibina referenca...

Oko 2 km od središta Crikvenice smješten je hotel 'Omorika', izgrađen 1973. godine. U okviru temeljite sanacije koja je provedena ove godine, 115 soba i restoran, smješteni na šest katova, u cijelosti su klimatizirani Toshibinim sustavom klimatizacije s promjenjivim volumenom radne tvari (VRF). Pri tome je velika pozornost bila posvećena upravo klimi koja jamči dobro osjećanje korisnika, a bilo je važno postići i veliku fleksibilnost, kako bi se uređaji mogli uklopiti u postojeći interijer. Što se tiče buke koju stvaraju vanjske jedinice, moralo se svakako pripaziti na to da razina buke bude što niža jer su jedinice postavljene u blizini soba. Da bi se gosti hotela baš svugdje dobro osjećali i da bi u svojoj sobi mogli odabrati klimu koja im najbolje odgovara, postavljene su zidne jedinice i žičani daljinski upravljači koji omogućavaju individualno upravljanje. Dodatno je vođeno računa i o tome da zidne jedinice budu lako dostupne kako bi se filtri u pravilnim razmacima mogli održavati. U sklopu projekta, pri čemu je projektni partner na izvođenju novog sustava klimatizacije bila tvrtka MB Frigo Grupa, ugrađeno je 14 vanjskih i 140 unutarnjih jedinica s ukupnim rashladnim učinom 392 kW.


... pri čemu je ugrađeno 14 vanjskih i čak 140 unutarnjih jedinica VRF sustava

Na drugoj strani Kvarnera, u Kastvu, trenutačno se gradi poslovni centar za više skupina korisnika, što samo po sebi donosi i izazove kako klimatizirati prostore za različite profile potreba. Naime, centar se neće koristiti samo kao prodajni i skladišni prostor (tu će se smjestiti trgovački lanac Spar), već će se u njemu nalaziti i kafić i dječji vrtić. Pri izboru optimalne klime u prostorijama odluka je donesena u korist Toshibinih sobnih klima-uređaja. Novi poslovni centar 'Šporova jama' svakako će profitirati s obzirom na raznovrsnost Toshibinih unutarnjih jedinica jer će se moći pronaći rješenje za svaku namjenu. Primjerice, u vrtiću će se instalirati konzolne jedinice s dvosmjernim strujanjem ('Bi-Flow'), kako bi se zahvaljujući mogućnosti promjenjivog namještanja istrujavanja zraka osigurala optimalna temperatura zraka i to bez propuha. Prednost tihih vanjskih jedinica pri tome je također imala važnu ulogu, budući da su jedinice instalirane u neposrednoj blizini obiteljskih kuća. Sve u svemu, u okviru tog građevinskog projekta bit će ugrađene četiri vanjske i 31 unutarnja jedinica s ukupnim rashladnim učinom 118 kW i toplinskim učinom 133,40 kW. Projektni partner na izvođenju sustava klimatizacije bila je tvrtka Veka-ing, a projektant sustava Andrija ČULJAK, dipl. ing.

* * *

Kuća koja troši 20 kuna dnevno i radi na čak -28 °C

Kuća Zubadan završena je i useljena početkom 2015. godine, a paralelno s time u pogon je puštena dizalica topline pa je danas već moguće predstaviti podatke o potrošnji električne energije tog niskoenergetskog stambenog objekta. Za vrhunsku udobnost četveročlane obitelji brine se dizalica topline Mitsubishi Electric Zubadan koja je zadužena za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Riječ je o vrhunskom modelu japanskog proizvođača, koji krasi iznimno područje rada, što znači da može grijati do temperature -28 °C a puni učin od 14 kW pri načinu rada za grijanje zadržava do čak -15 °C. Upravo je zato riječ o dizalici topline koja će bez poteškoća podnijeti zimske temperature u kontinentalnim ili planinskim predijelima.


Pogled izvana...

Iako je riječ o predimenzioniranom učinu vanjske jedinice Zubadan koja u velikom dijelu godine radi pod vrlo (pre)malim opterećenjem, potrošnja električne energije za održavanje sta- bilnih 22 °C u interijeru je iznimno mala: u prosjeku tek 20 HRK/d! Takva je potrošnja u prvom redu rezultat iznimne pažnje posvećene u fazi projektiranja. Projekt potpisuje arhitekt Igor PRESEČAN, dipl. ing. i njegov ured Public Design. U fazi izvođenja mnogo je vremena i truda uloženo u sve elemente toplinske ovojnice, počevši od izolacije poda i krova, preko izolacije zidova, do odabira kvalitetnih prozorskih profila.


... i u unutrašnjost kuće Zubadan u zagrebačkom naselju Bukovac

Kako su ogrjevna tijela isključivo niskotemperaturna (podno grijanje i ventilokonvektori), rezultat je stabilna i ravnomjerno raspoređena toplina u cijelom objektu. Sustav je nadograđen mjeračem utrošene električne energije koji pomoću aplikacija na računalu, tabletu ili pametnom telefonu u svakom trenutku omogućuje uvid u trenutačnu, dnevnu, tjednu ili mjesečnu potrošnju. Kako su mjerenja započela već u siječnju 2015, danas su na raspolaganju podaci o potrošnji električne energije za proteklu godinu i pol, a obuhvaćene su čak dvije sezone grijanja. Rezultati su impresivni, prije svega jer je riječ o dizalici topline kod koje je udobnost korištenja i široko područje rada stavljeno u prvi plan, što je postignuto minimalnim žrtvovanjem energetske učinkovitosti. Uračuna li se u nabavnu vrijednost subvencija za ugradnju dizalica topline, koje daju gotovo sve županije, lako je izračunati razdoblje povrata investicije, koje u slučaju dizalica topline, uz planirane uštede na godišnjoj razini od 5500 - 6500 kuna, iznosi oko sedam godina.

Za kvalitetu zraka u interijeru brine se rekuperator zraka Mitsubishi Electric koji u nekoliko navrata dnevno mijenja ustajali zrak u prostoru te time odražava vlagu i svježinu u prostoru. Njegova je funkcija bila od iznimne važnosti netom prije useljenja i tijekom prvih mjeseci korištenja objekta. Uz planirane uštede na godišnjoj razini od 1600 kuna, planirani povrat investicije u rekuperator je šest godina.

Na adresi www.dizalica-topline.hr moguće je pratiti dnevnu i mjesečnu potrošnju ugrađenog sustava i dobiti uvid u trenutačni faktor grijanja (COP), što je još jedan podatak koji je zanimljiv investitorima u stambene ili poslovne građevine.