Zahvaljujući hidrauličkom uravnotežavanju sustava grijanja i/ili hlađenja za vrijeme njihovog rada omogućeno je održavanje osnovnih proračunskih vrijednosti kao što su temperatura polaznog i povratnog voda, volumni protok i diferencijalni tlak i osiguran je učinkovit rad visokoučinske crpke.
U sustavima grijanja niska temperatura povratnog voda jamči učinkovit rad kondenzacijskog kotla. Potreban toplinski i rashladni učin u sustavima grijanja i hlađenja dobiva se tamo gdje je potreban i nema više viškova ili manjkova u opskrbi. Krive postavke kao što je, npr. povišenje temperature polaznog voda, prevelik volumni protok koji rezultira previsokom temperaturom povrata, nedovoljna hidraulička opskrbljenost krajnjih jedinica, ali također i prevelika cirkulacijska crpka ili neodgovarajuće postavke, na taj se način izbjegavaju.
Hidrauličko uravnotežavanje znači optimalnu distribuciju medija (najčešće vode) u sustavu, što je postignuto, npr. opskrbom radijatora odgovarajućim volumnim protokom preko prednamjestivih termostatskih ventila. Tako se na energiji može uštedjeti i do 20% ako se provodi hidrauličko uravnotežavanje. S obzirom na niske troškove, omjer dobivenog i uloženog kod provođenja te mjere je izvrstan. Isto tako, moguće je postići vrijeme amortizacije za 3 - 4 godine.
Tri su osnovne prednosti hidrauličkog uravnotežavanja:

 • uštede na energiji zahvaljujući optimalnoj distribuciji energije
 • povećana ugodnost zahvaljujući pravilnoj distribuciji volumnog protoka
 • tihi rad.

Prikaz sustava s 'Q tehnikom'

Automatsko hidrauličko uravnotežavanje zahvaljujući primjeni Oventropove 'Q tehnike'

Nova Oventropova 'Q tehnika' za automatsku regulaciju protoka u sustavima grijanja i hlađenja omogućuje prilagodbu volumnih protoka u skladu sa zahtjevima određene krajnje jedinice.
Traženi volumni protok kroz krajnju jedinicu (npr. radijator) određen je izračunom toplinskog opterećenja i odabranom temperaturnom razlikom. Volumni protok namješta se izravno na ventilu s 'QV tehnikom' i automatski se ograničava na namještenu vrijednost. Na taj se način, pomoću ventila s 'QV tehnikom', hidrauličko uravnotežavanje sustava provodi vrlo jednostavno.
Čak i tamo gdje se pojavljuju velike razlike diferencijalnog tlaka, npr. ako su krajnje jedinice ili dijelovi sustava u funkciji ili izvan funkcije, volumni protok je i dalje konstantan u tolerancijama regulacije.
Više je prednosti 'Q tehnike':

 • nije potrebna posebna konstrukcija tijela ventila jer ventilski uložak odgovara tijelima svih standardnih Oventropovih termostatskih ventila izrađenim nakon 1999. godine (M 30 x 1,5)
 • ventilski uložak se može zamijeniti korištenjem specijalnog alata 'Demo-Bloc' bez pražnjenja sustava
 • idealno za nadogradnje ili rekonstrukcije
 • širok i namjestiv raspon volumnog protoka (10 - 170 l/h)
 • široko područje rada diferencijalnog tlaka (maksimalno 1,5 bar)
 • tihi rad, čak i kod visokog diferencijalnog tlaka
 • namješteni volumni protok ostaje konstantan
 • rad je neovisan o diferencijalnom tlaku
 • konstantan i velik autoritet ventila (a = 1)
 • nestupnjevano prednamještanje
 • fino stupnjevana skala za namještanje
 • namještena vrijednost je vidljiva s vanjske strane (bez tablice)
 • jednostavno namještanje korištenjem ključa za namještanje koji u velikoj mjeri sprječava neovlašteno manipuliranje
 • ventilski uložak ima zamjenjivi hvatač nečistoća.

Alat 'Demo-Bloc' za zamjenu ventilskih uložaka

Termostatski ventili 'Serije AQ' s 'Q tehnikom' za automatsko hidrauličko uravnotežavanje

Novi termostatski ventili 'Serije AQ' ograničavaju volumni protok na prednamještenu vrijednost. Kompleksni izračuni prednamještenih vrijednosti više nisu potrebni i potrebno je znati samo traženi volumni protok. Kada je jednom namještena točna vrijednost volumnog protoka krajnje jedinice, regulaciju volumnog protoka provodi ventil. Na taj način hidrauličko uravnotežavanje sustava postaje vrlo jednostavno.
Novi ventil 'Serije AQ' kombinira termostatski ventil i membranski regulator protoka. Nazivna vrijednost namješta se pomoću ključa za prednamještanje i okretanjem ručnog kola. Funkcije termostatskog ventila i regulatora protoka integrirane su u kompaktan ventilski uložak koji se može zamijeniti korištenjem specijalnog alata 'Demo-Bloc' bez potrebe za pražnjenjem sustava.
Primjenjuje se u dvocijevnim sustavima centralnog grijanja i hlađenja s cirkulacijskom crpkom.


Automatski termostatski ventil 'Serije AQ' s 'Q tehnikom'