Održavanje optimalnih uvjeta udobnosti i zdravlja u zgradama za posljedicu ima  značajne kapitalne i pogonske troškove. To još više dolazi do izražaja u tzv. komercijalnom sektoru zbog brojnih izazova i ograničenja kao što su velika toplinska opterećenja prostora, zahtjevi za istodobnim hlađenjem i grijanjem, upravljanje količinama svježeg, vanjskog zraka i priprema potrošne tople vode, ako je potrebno.

U tom području primjene vjerojatno najpopularnije rješenje sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije su centralni sustavi. Takva rješenja razvija Clivet i sada predstavlja Clivet Enhanced VRF System. Riječ je o standardiziranom rješenju za udobnost u poslovnim prostorima koje može zadovoljiti individualne zahtjeve u raznim poslovnim zgradama.

Zahvaljujući modularnoj izvedbi njime se može pružiti najprikladniji, specijalizirani i učinkoviti odgovor na zahtjeve udobnosti u trgovačkim centrima, uredima, hotelima i restoranima, objektima za zabavu i bolnicama, zadovoljavajući pri tome različite potrebe, vezane uz posebne funkcije u tim objektima.

clivet cpan-xhe3

Četiri osnovna elementa

Clivetov ekskluzivni poboljšani sustav klimatizacije s promjenjivim volumenom radne tvari (Enhanced VRF) sastoji se od četiri osnovna elementa:
• vanjske jedinice
• unutarnje jedinice
• upravljačkog sustava
• jedinica za mehaničku ventilaciju.

Vanjska jedinica VRF sustava opremljena je kompresorskom tehnikom s rješenjem EVI (Enhanced Vapor Injection) i na raspolaganju je u izvedbi kao dizalica topline ili za povrat topline. Može raditi u rasponu temperatura od -25 °C u načinu rada za grijanja i u rasponu od -15 do 52 °C u načinu rada za hlađenje. Ima veliki toplinski učin i pri niskim vanjskim temperaturama, dok se frekvencija kompresora može smanjiti za do 7% kako bi se ostvarila najveća učinkovitost pri djelomičnom opterećenju. Tu je i inovativni sustav za upravljanje energijom (EMS) za prilagodbu temperature radne tvari stvarnim potrebama u okruženju čime se povećava udobnost i smanjuje potrošnja energije. Kao dodatak postojećim izvedbama, uvodi se i nova serija vanjskih jedinica R32 Mini VRF kako bi se smanjili utjecaji na okoliš.

clivet mv6-alto design

Unutarnja jedinica VRF sustava sada ima posve izmjenjenu izvedbu i inovativne funkcije kao što su sedam brzina vrtnje ventilatora, a na raspolaganju je u širokom rasponu modela i veličina, s učinima u rasponu 1,7 - 56 kW, kako bi se ostvarila najveća fleksibilnost primjene.

Upravljački sustav ima široki raspon naredbi kako bi se lokalno ili na daljinu moglo neovisno upravljati različitim zonama i to s obzirom na posebne zahtjeve. Tu su i bežično ili žično daljinsko upravljanje, centralizirano upravljanje pomoću dodirnog ekrana, sučelje za upravljanje 'iz oblaka' pomoću pametnih telefona, tableta ili računala, nadzorni sustavi za centralizirano upravljanje više sustava na raznim mjestima i sučelje za sustave upravljanja zgradama (BMS) za uklapanje VRF sustava u opremu od drugih proizvođača.

Jedinice za mehaničku ventilaciju mogu se posve integrirati u niz upravljačkih sustava kako bi se što prije postignulo upravljanje sustavom i ostvarilo zdravo okruženje, pri čemu se koriste različita rješenja kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi koji postoje u zgradama:
• ZEPHIR3 je samostojeći sustav za upravljanje dobavom svježeg i odvođenjem istrošenog zraka s termodinamičkim povratom topline, radom s posve svježim zrakom, potpuno automatiziranim upravljanjem vlažnošću i temperaturom, elektroničkim filtrom koji može održavati 99% čisti zrak i koji djeluje i na bakterije i na viruse, a čak i kada jedinica nije izravno povezana s VRF sustavom, njome se može upravljati istim centraliziranim upravljačem kako bi se ostvario jednostavniji nadzor svih elemenata u sustavu
• AQX VRF je jedinica za pripremu zraka koju je razvio i proizveo Clivet za spajanje na VRF sustave, pri čemu se, ako je potrebno, mogu isporučiti ultraljubičaste (UV-C) svjetiljke i moduli za pročišćavanje zraka pomoću fotokatalitičke oksidacije.
• HRV-DX i HRV-DXL su paketne jedinice s ventilatorom, protustrujnim entalpijskim povratom topline i izmjenjivačem za izravnu ekspanziju, a na raspolaganju su u dvije rzlitiče serije s protokom zraka u rasponu 500 - 3100 m3/h, pri čemu uz izmjenu zraka postoji i mogućnost pokrivanja dijela toplinskog opterećenja, a kao ekskluzivna značajka ističe se opremanje filtrom klase F9 i sustavom pročišćavanja zraka Bioxigen kako bi se uklonili mirisi, bakterije, prašina, plijesan i alergeni.

clivet filtracija

Studija slučaja

Uz usmjerenost na rješenje koje je najbolje u klasi i koje predstavlja kombinacija VRF sustava s jedinicom ZEPHIR3, analiza studije slučaja provedena na uredskoj zgradi s četiri kata koja zahtijeva protok primarnog zraka od 12 000 m3/h i ima ukupno opterećenje od 260 kW pokazuje kako takav sustav omogućava smanjenje potrošnje energije za oko 10% u usporedbi s istim takvim rješenjem s klima-komorama. Uz to, time se osigurava vrhunska kvaliteta zraka zahvaljujući elektroničkim filtrima, ali i vrhunska udobnost zahvaljujući upravljanju vlažnošću i temperature dobavnog zraka u kompaktnom i samostojećem sustavu.