Hibridni ovlaživač zraka Condair DL temelji se isključivo na prednostima dva načina ovlaživanja: atomiziranja i ishlapljivanja. Takvo, integrirano rješenje uklanja probleme koji mogu nastati zasebnom primjenom svakog od ta dva načina ovlaživanja. Kada je riječ o higijeni, potrošnji energije i isplativosti, takav sustav ovlaživanja je najbolji izbor.
Pri atomiziranju se od vode za ovlaživanje pod niskim tlakom pomoću sapnica stvaraju fine čestice vodene maglice - aerosoli. Sapnicama za atomiziranje može se namjestiti jačina raspršivanja i optimalno se poprečno rasporediti po cijelom uređaju. Takvim se rasporedom postiže učinkovito raspršivanje i ravnomjerno raspoređivanje vodene magle.
Patentirana jedinica za ishlapljivanje izrađena je od vrlo kvalitetne keramike i nalazi se na kraju ovlaživača zraka. Na njoj se zadržava do tada neishlapljela voda, raspršena iz sapnica, koja nakon toga postiže najbolje moguće ishlapljivanje. Keramički elementi omogućavaju maksimalnu iskoristivost visokokvalitetne vode za ovlaživanje, a istodobno je onemogućena pojava kondenzacije nakon ovlaživača.
Nakon prolaska kroz ovlaživač zraka Condair DL zrak je higijenski ovlažen, bez aerosola. Stoga valja reći nešto više o njegovim osnovnim značajkama.


Atomiziranje (u sapnicama za atomiziranje vode pod niskim tlakom) i ishlapljivanje (pomoću patentiranih keramičkih elemenata)

Namjestive sapnice za molekularno atomiziranje

Način rada koji omogućuje nizak tlak pruža znatne uštede na energiji zbog smanjene kompresije. Niskotlačne sapnice za fino atomiziranje vode rade u rasponu tlaka 2 - 10 bar i u potpunosti su otporne na trošenje.
Sama sapnica položena je na fleksibilni nosač koji se može namjestiti pod kutem 90 ° ili 15 °. Pomoću toga se raspršivački mlaz iz sapnice može zakrenuti tako da se raspršenom vodom za ovlaživanje u potpunosti pokriju sva područja.


Namjestive sapnice omogućavaju molekularno atomiziranje

Ishlapljivanje vode s cijele površine

Što je veća vlažna površina keramičkih elemenata, tim je veća iskoristivost vode. Stoga se ishlapljivanje vode za ovlaživanje odvija na cijeloj površini koju pokriva ukupni presjek strujanja zraka.
Iskorištena površina keramičkih elemenata raspoloživa je za potpun prihvat dotoka vode.

Iznimno kratka ovlaživačka sekcija

Niskotlačni sustavi uglavnom imaju kraće dimenzije u usporedbi s visokotlačnim ovlaživačima. Rasporedom keramičkih elemenata za ishlapljivanje i raspršenim mlazom sapnica za fino atomiziranje po cijeloj površini se ukupna duljina uređaja Condair DL može smanjiti na samo 600 mm. Zahvaljujući tako kratkoj ovlaživačkoj sekciji mogu se postići znatne uštede na materijalu kod izrade klima-komora.


Duljina ovlaživačke sekcije klima-komore može iznositi svega 600 - 900 mm

Regulacija velike preciznosti

Jedinstvena kombinacija sustava za atomiziranje i konstantnog namještanja količine vode omogućuje veliku preciznost regulacije rada uređaja. Najprije se aktivira 15 razina sustava za atomiziranje i potom se pokreće pumpa ovlaživača s regulacijom brzine vrtnje uz neprekidno povećavanje učinka ovlaživanja, sve dok ne postigne potreban kapacitet ovlaživanja.
Zajedno s ishlapljivanjem vode s keramičkih elemenata postiže se najveća moguća preciznost regulacije na svakoj točki primjene i to u ukupnom rasponu učinkovitosti 0 - 100%.
Takav je sustav energetski učinkovit i štedljiv na vodi za ovlaživanje te ispunjava stroge zahtjeve točnosti mjerenja vlažnosti zraka

U potpunosti bez aerosola

Tijekom higijenskog ovlaživanja zraka u sustav dovoda zraka ne smiju dospijeti čestice vode. Naime, one bi se tamo mogle kondenzirati i stvoriti opasne mokre površine. U vodi za ovlaživanje koja sadrži mikrobe ili biofilm mogu se pojaviti čestice vode koje prenose mikrobe i tako onečistiti zrak koji se udiše.
Condair DL i za takve slučajeve nudi održivo rješenje s keramičkom jedinicom za ishlapljivanje koja u potpunosti odvaja vodu za ovlaživanje od struje zraka te je učinkovito pretvara u vlagu.

Preventivne higijenske mjere

Klimatizacijski uređaji i sustavi za ovlaživanje zraka uglavnom nisu sterilna područja. Čak i kada se kvaliteta vode za ovlaživanje dovede do kvalitete pitke vode, ona nikada nije u potpunosti bez mikroba.
Stoga se u ovlaživačima zraka i vlažnim dijelovima klimatizacijskih uređaja uvijek mogu razviti mikrobi i tako stvoriti opasne nakupine mikroorganizama, odnosno biofilm. Zato su nužne odgovarajuće higijenske mjere kako bi se preventivno spriječio rast i širenje patogenih organizama u adijabatskim ovlaživačima zraka.


Koncept HygienePlus omogućava najčišću vodu za ovlaživanje

Koncept HygienePlus

Čista, pripremljena voda za ovlaživanje temelj je higijenskog ovlaživanja zraka. Condair DL koristi samo slatku vodu koja je kvalitetna kao pitka voda i to bez minerala. Zahvaljujući patentiranoj neutralizaciji mikroba, voda za ovlaživanje postiže visoku razinu higijene.
Poznato je da voda koja se zadržava u instalacijma predstavlja opasnost za higijenu. Stoga se dovodi vode na ovlaživaču zraka Condair DL nakon prestanka rada u trajanju 12 h u potpunosti prazne. Uz to, svaki ciklus pokretanja ovlaživača zraka pokreće i automatsko ispiranje dovoda vode.
Nakupine kamenca u adijabatskim ovlaživačima zraka neželjenim mikroorganizmima pružaju idealne uvjete za nastanjivanje. U njima su zaštićeni i ne mogu se ukloniti redovnim higijenskim mjerama. Stoga u adijabatskom ovlaživanju zraka uvijek treba koristiti demineraliziranu vodu za ovlaživanje. Automatski nadzor instalacija je dio hibridnog ovlaživača zraka Condair DL koji sustav štiti od neželjenog unosa minerala, čak i kada uvjeti ugradnje na licu mjesta nisu idealni.
Temelj koncepta HygienePlus je patentom zaštićena srebrna ionizacija vode za ovlaživanje. Ioni srebra su učinkoviti, precizno se mogu dozirati i koriste se bez poteškoća. Na taj se način sprječava razmnožavanje mikroorganizama.
Sterilni filtar u instalacijama vode s automatskim samostalnim nadzorom osigurava dodatnu sigurnost higijene. Ako je voda onečišćena mikrobima ili sadrži biofilm, sterilni filtar sigurno štiti od ulaska tih tvari u kanale.
Dijagram mikroba pojašnjava brzo širenje mikroorganizama kada nisu poduzete odgovarajuće mjere za njihovo suzbijanje. Za prevenciju i neutralizaciju mikroba se koncept HygienePlus® oslanja na prirodnu sposobnost iona srebra u suzbijanju mikroba. Elektronička regulacija pomoću automatskog nadzora kapaciteta čini sigurnim precizno doziranje s neprekidnim suzbijanjem mikroba. Ioni srebra unaprjeđuju higijenske uvjete u svim dijelovima ovlaživača kroz koje teče voda.
Na zahtjev je dostupna i mogućnost provođenja preventivne neutralizacije klica dezinfekcijom s pomoću vodikovog superoksida (H2O2). Količina, vrijeme i trajanje ciklusa dezinfekcije jednostavno se namještaju u upravljačkom sustavu uređaja Condair DL.


Uređaj za reverznu osmozu Condair AT2 uz crpku s pretvornikom frekvencije

Kako vodi koja se zadržava u instalacijama uvijek prijeti opasnost od razvoja mikroorganizama, upravljanje uređaja Condair DL omogućuje automatsko ispiranje dovoda vode na licu mjesta u razdobljima mirovanja kada ovlaživanje nije pokrenuto. Voda za ovlaživanje koja se tada nalazi u instalacijama redovito se obnavlja. Trajanje i intervale takvog automatskog ispiranja korisnik uređaja može namjestiti prema vlastitim željama.
Konačno, na zahtjev se instalacije dovoda vode ovlaživača mogu isprati stlačenim zrakom i isušiti. To se može izvesti automatski, nakon određenog mirovanja uređaja ili kada korisnik samostalno odredi. Vrijeme i trajanje ispiranja stlačenim zrakom također se mogu slobodno odabrati.

Ovlaživanje zraka bez pumpe

Hibridni ovlaživač zraka Condair DL i sustav reverzibilne osmoze Condair AT2 se savršeno nadopunjuju. Načelo niskotlačnog atomiziranja i neprekidna regulacija količine vode rezultirali su jedinstvenom kombinacijom. Izostavljanjem visokotlačne pumpe potrošnja električne energije smanjuje se gotovo na nulu.
Zahvaljujući neprekidnom dovodu vode uvijek je raspoloživa potrebna količina vode, uz točno odgovarajući tlak. Time se ne postiže samo 100%-tna ušteda pumpe i potrošnja pumpe ovlaživača, već se iskorištena električna energija optimalno iskorištava u cjelokupnom radu uređaja pomoću regulacije frekvencije pri pripremi vode. Time se ostvaruju i goleme uštede na energiji za pripremu vode.
Neprekidna regulacija količine vode rezultira očitim povećanjem ionako velike iskoristivosti vode u uređaju Condair DL. Budući da je proizvedena i atomizirana stvarno potrebna količina vode, gubici na ispiranju su minimalni, i u cjelokupnom postupku ovlaživanja zraka i kod reverzibilne osmoze. Rezultat je izrazito ekonomičan cjeloviti sustav koji teško susreće sebi ravnog.
Konačno, kada je najvažnija iznimna preciznost regulacije ovlaživanja, kontinuirana kontrola dovoda vode je prvi izbor. Količina vode tako se izravno prilagođava zahtjevima sustava. Tako se postiže stabilna regulacija ovlaživanja ukupnog radnog područja hibridnog ovlaživača zraka Condair DL.