Regulacija sustava površinskog grijanja Unibox

Od svih proizvoda iz uistinu opsežnog kataloga poznatog njemačkog proizvođača regulacijske armature za sustave grijanja i pripreme potrošne tople vode Oventrop najviše se ističe Unibox. To je regulacijska jedinica koja se koristi za regulaciju povratnog voda radijatorskog kruga grijanja, u slučajevima kada se, uz centralno, u stambenom ili poslovnom prostoru želi ostvariti i površinsko (podno) grijanje, ali samo u određenim prostorijama (npr. u santarnim prostorijama ili hodniku). Tada je primjena Uniboxa odlično rješenje za regulaciju temperature podnog grijanja uz već postojeći radijatorski sustav grijanja.

Riječ je o regulatoru koji je prepoznatljiv po staklenom pokrovu koji je na raspolaganju u više boja i dizajna i krajnjim korisnicima jamči provjerenu kvalitetu. Uz to, neke od njegovih glavnih značajki mogu se primijetiti tek tijekom primjene jer Unibox, sustavi površinskog grijanja i dodatna modularna rješenja za kontrolu temperature zraka u prostoriji omogućavaju brze i jednostavne radove, primjerice, na rekonstrukciji kupaonice. Tako je omogućena kontrola temperature zraka u prostoriji termostatskim ventilom, regulacija površinske temperature (kod primjene površinskog grijanja) s ograničavanjem temperature povratnog voda ili njihova kombinacija, a sve je to fleksibilno i u skladu s potrebama korisnika.


Regulacijski komplet za grijanje i hlađenje Flypass

Oventropov regulacijski komplet Flypass namijenjen je za hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja i hlađenja. Sastoji se od regulacijskog ventila za automatsko hidrauličko uravnotežavanje Cocon QTZ, PN16, ventila Flypass 4TZ sa zapornom, premosnom ('bypass') i funkcijom za normalni rad, hvatača nečistoće i ispusta.

Dobar primjer njegove primjene su prodajni prostori poznatog talijanskog proizvođača odjeće Calzedonia u Zagrebu. Pri tome kao izvor topline sliži dizalica topline, a razvod grijanja i hlađenja prostorija izveden je kao četverocijevni sustav s temperaturama 45/40 °C za grijanje i 7/12 °C za hlađenje. Na cjevovodima tople i hladne vode (polaznom i povrtanom vodu) ugrađeni su zaporni ventili, a za grijanje i hlađenje prostora služe kazetni ventilokonvektori koji rade s recirkulacijskim zrakom iz samog prostora. Kazetne jedinice spojene su na zajednički razvod rashladnog medija, tj. na predviđene priključke za prostor, dok je priključak na cijevni razvod objekta izveden je čeličnim cijevima i upravo regulacijskim kompletima Flypass. Time je u prostorijama omogućena ograničena regulacija temperature pomoću sobnih termostata s regulatorom broja okretaja ventilatora povezanog na ventilokonvektor i Oventropovog priključnog kompleta Flypass za regulaciju protoka na strani vode. Naime, temperature koje moraju biti održavane u prodajnom prostoru ne smiju biti niže od +20 °C zimi, dok ljeti ne smiju biti više od +26 °C. Priključna armatura Flypass 4TZ, komplet Flypass (Flypass 4TZ i Cocon QTZ) i taj komplet s instaliranim elektromotornim pogonom

Ventil za hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju grijanja i hlađenja Cocon QTZ

Regulacijski ventil Cocon QTZ je kombinacija ventila s automatskom regulacijom protoka i regulacijskog ventila za instalaciju u zatvorenim sustavima grijanja i hlađenja. Uz to, može se korisiti i za regulaciju temperature prostorije uz pomoć elektrotermičkog pogona i sobnog termostata. Nazivna vrijednost regulatora protoka može se namjestiti uz pomoć lako namjestivog ručnog kola.
Može biti opremljen pogonom, regulatorom temperature ili ručnom regulacijskom glavom (navojni priključak M 30 x 1,5). Koristi se za dinamičko hidrauličko uravnotežavanje i regulaciju temperature uređaja ili dijelova sustava rashladnih stropova, ventilokonvektora, centralnog grijanja i sustava površinskog grijanja i hlađenja. Izrađen je od mjedi otporne na izdvajanje cinka (DZR), a brtve od umjetnog kaučuka (EPDM) ili teflona (PTFE).Regulacijski ventil Cocon QTZ za automatsko hidrauličko uravnotežavanje

Regulacijske stanice za pripremu potrošne tople vode Regumaq X

U posljednje se vrijeme sve više koriste Oventropove stanice za pripremu potrošne tople vode Regumaq X. One zagrijavaju vodu prema protočnom načelu, tj. 'just in time'. To zapravo znači da se na izljevnom mjestu, slavini ili tušu, ostvaruje točno onoliko tople vode koliko je potrebno.

Uz to, danas kada zaštita zdravlja i higijena apsolutni prioriteti, rješenja Regumaq X, baš kao i bilo koja druga Oventropova rješenja za regulaciju sustava za distribuciju i higijenu pitke vode, uvelike smanjuju potencijalne rizike u takvim sustavima. Pri tome se radi o rješenju koje je u cijelosti usklađeno s važećim normama i njemačkom Uredbom o pitkoj vodi. Time se omogućava tehnički savršena priprema PTV-a, optimalna cirkulacija vode s ispravnim protokom i, ako je potrebno, uzimanje uzoraka na za to predviđenim mjestima na instalaciji. I na kraju, još jednom treba istaknuti da materijali koji se koriste jamče higijenski sigurnu i kvalitetnu vodu.  


Stanica Regumaq X-30

Stanica Regumaq X-80