Iz Centra Proizvodnje Dalmacije (CPD), u suradnji s HEP Trgovinom i Mrežnim centrom (MC) Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) u Splitu, koordinira se planiranje i vođenje hidroelektrana Peruća, Orlovac, Đale, Kraljevac, Zakučac Golubić, Jaruga i Miljacka, agregata 1 u HE Dubrovnik, reverzibilne hidroelektrane Velebit te crpne stanice Buško blato (u BiH). Također se prati rad hidroelektrane Zavrelje i male hidroelektrane Krčić, a u budućnosti će se prihvatiti i male hidroelektrane Prančevići i Peruća.


Planiranje proizvodnje vraćeno Proizvodnji

Kako se, prema prihvaćenoj EU regulativi (Treći paket), planiranje proizvodnje mora obavljati unutar proizvodne djelatnosti, sukladno pravilima fer sudjelovanja na tržištu za sve subjekte, poslovi dispečiranja vraćeni su pod okrilje splitskog proizvodnog područja i smješteni u novoizgrađeni i suvremeno opremljeni centar u sklopu upravne zgrade HE Đale u Biskom pokraj Trilja.


Hidroelektrana Đale na Cetini, u čijoj upravnoj zgradi u Biskom kod Trilja je smješten Centar proizvodnje Dalmacije.

Zadnjih godinu dana popunjena je smjenska ekipa, provedena obuka za poslove dispečiranja te završeni poslovi na uspostavljanju preduvjeta za kvalitetan rad centra takvog tipa. Obuka za dispečere CPD-a obavljena je u skoro savršenim uvjetima - tijekom jedne od vodom najizdašnijih sezona u Hrvatskoj. U online dijelu poslova CPD-a operatori imaju zadaću vođenja pogona hidroelektrana prema Planu proizvodnje (voznom redu), što ostvaruju u suradnji s posadama pogona, MC-om Split i HEP Trgovinom. Operater CPD-a je osposobljen i za tzv. replaniranje, uz uvjet da poznaje pogon u opsegu koji omogućuje suvereno vođenje i kvalitetnu komunikaciju s njegovim osobljem. Također treba poznavati osnovna stanja u mreži Dalmacije, kako bi što bolje surađivao s MC-om Split.Svi energetski subjekti - HEP Proizvodnja, HEP Trgovina i HOPS zajedno sudjeluju u glavnoj zadaći CPD-a, a to je sigurna opskrba potrošača, uz uvažavanje svih čimbenika u vezi sa značajkama riječnih tokova.

Optimalno korištenje riječnih voda za veću dobit

U CPD-u se, temeljem podataka s automatiziranih hidroloških postaja, piezometarskih postaja i meteoroloških postaj, koji se zaprimaju u računalnom sustavu za prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu (SCADA), svakodnevno izrađuje hidrološka prognoza s mogućnošću prognoze i sedam dana unaprijed, koja daje prognozu nereguliranih dotoka za šest podslivova rijeke Cetine, te zbirnu prognozu dotoka na profilu Trilj (lokacija HE Đale), što predstavlja najvažniji podatak o stanju voda za plansko razdoblje. Osim boljeg iskorištenja vode za proizvodnju električne energije, novi model gospodarenja predviđa i bolje prihvaćanje (izravnavanje) vodnih valova, sprječava preljeve i poplave te skraćuje sušna razdoblja.


Centar proizvodnje Dalmacije

Nadalje, temeljem prognoziranog dotoka, planer uz prethodni dogovor s HEP Trgovinom izrađuje plan za iduće razdoblje (dan, vikend...). U više iteracija unutar programa te uz konzultacije s onima koji utječu na izradu plana (MC Split, pogoni hidroelektrana, a u određenim slučajevima i Hrvatske vode), definira se satni plan proizvodnje (vozni red) za promatrano razdoblje. Plan proizvodnje se može raditi i na diskretizaciji od 15 minuta, a također je sve spremno za posebno planiranje pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne regulacije.


Posada Centra proizvodnje Dalmacije na čelu s voditeljem Centra Tonćijem Blaževićem

Poslovima planiranja voznog reda pribrajaju se i koordinacija u obustavama pogona (njega, otklanjanje kvara i preuzeti planovi: revizije, remonti...) te suradnja s MC-om Split glede saznanja o iskapčanjima. U okviru dijela poslova CPD-a koji se odnosi na planiranje, obavljat će se i poslovi poput izrade analiza i izvješća; vođenja održavanja automatiziranih postaja (hidro, piezo i meteo); studijskog rada s aplikacijama; unošenja novih objekata u model Cetine i drugi poslovi. Cjeloviti računalni i programski sustav i oprema Centra djelo je domaće industrije, stručnjaka Končar KET-a.

Lakše planiranje i vođenje

Dosadašnja iskustva u radu CPD-a pokazala su da se može uspješno daljinski upravljati svim automatiziranim dijelovima pogona. S obzirom na veliku fleksibilnost pogona hidroelektrana, posada CPD-a sposobna je izregulirati sve promjene unutar provedbe dnevnog plana proizvodnje. CPD je, dakle, uspješnim obavljanjem funkcija planiranja, upravljanja, vođenja i nadzora hidroenergetskog sustava u njegovoj nadležnosti, već dokazao svoju vrijednost za ukupno funkcioniranje hrvatskog elektroenergetskog sustava u segmentu proizvodnje električne energije.