Slijedeći želje brojnih investitora, LG je razvio unutarnju jedinicu sustava klimatizazcije s promjenjivim volumenom, odnosno protokom radne tvari (VRF) koja može proizvesti toplu vodu s temperaturom na izlazu od čak 80 °C. U proizvodnom programu LG trenutačno ima dvije inačice takvog rješenja pod nazivom HydroKit. Visokotemperaturna inačica (model ARNH08GK3A2) služi isključivo za zagrijavanje tople vode do 80 °C, a njezin nazivni učin u načinu rada za grijanje iznosi 25 kW. Dvije srednjotemperaturne inačice (modeli ARNH10GK2A2 i ARNH04GK2A2) mogu proizvesti toplu vodu s temperaturom na izlazu 50 °C, a u načinu rada za hlađenje 6 °C. Njihovi nazivni učini u načinu rada za grijanje iznose 32 kW, odnosno 14 kW, dok u načinu rada za hlađenje iznose 29 kW, odnosno 12 kW.


Ilustracija 1 - Načelna shema visokotemeraturnog HydroKita

Konstrukcijska razlika visokotemperaturne i srednjotemperaturnih inačica je u tome što se kod visokotemperaturne radi o kaskadnoj izvedbi rashladnog sustava, dok srednjotemperaturne imaju pločasti izmjenjivač topline kod kojeg je na primarnoj strani radna tvar R410 A (priprema potrošne tople vode).


Ilustracija 2 - p-h dijagram rada visokotemperaturnog HydroKita

Ako je unutarnja jedinica HydroKita dio trocijevnog VRF-sustava (koji istovremeno može grijati i hladiti pomoću unutarnjih jedinica s izravnom ekspanzijom), onda se HydroKit može najučinkovitije iskoristiti jer se tada koristi kondezirana faza radne tvari koja je nusprodukt. Tada se predavanje topline ne odvija u zrakom hlađenom izmjenjivaču topline vanjske jedinice VRF-sustava već u samom HydroKitu.