Da bi se izradila dokumentacija postojećih cjevovoda, naravno tamo gdje ona ne postoji ili gdje postojeća dokumentacija nije pouzdana, najprije treba izmjeriti i identificirati sve dijelove cjevovodnog sustava. To uključuje ne samo promjere, debljine stjenke i duljine, već i mjesta oslonaca, ventile i sve ostale cjevovodne komponente. Općenito postoje samo tri metode dolaska do tih informacija.

Prva je najstarija i vjerojatno i dan danas najkorištenija, a to je mjerenje cjevovoda uz pomoć običnog metra, laserskog metra, viska i raznih drugih priručnih sredstava. No, ta metoda može biti i opasna u slučaju potrebe za mjerenjem cjevovoda koji se nalaze na velikim visinama što zahtijeva penjanje po ljestvama i skelama. Međutim, ona je prije svega podložna greškama. Njezina točnost je vrlo upitna. Valja samo zamisliti činjenicu da većina cjevovoda nije ortogonalna, odnosno da oni imaju padove, da koljena nisu pod pravim kutom i dr. Kako takve cjevovode izmjeriti? Kako vjerovati onome što je izmjereno? Povrh svega toga, na osnovi onoga što je izmjereno potrebno je napraviti i dokumentaciju. Treba se složiti da je danas crtanje izometrija stvar daleke prošlosti ili bi barem trebalo biti. Dakle, na osnovi izmjera je potrebno napraviti trodimenzionalni računalni model iz kojega se zatim izrađuju izometrije. Cijeli taj postupak je i dug, ali i podložan greškama.


Ilustracija 1 - Laserski skener tvrtke Leica i 'Point Cloud' model

Da bi se sve moguće greške izbjegle i da bi se cijeli postupak ubrzao i time pojeftinio, tvrtka Numikon koristi dvije metode koje su u svijetu već nekoliko godina uobičajene. Obje metode uključuju izradu 3D inteligentnih računalnih modela izravno na osnovi provedenih mjerenja čime se uklanja mogućnost greške zbog ljudskog faktora. Jednom, kada je na raspolaganju 3D model koji realno predstavlja fizički sustav, vrlo je jednostavno doći i do potrebne dokumentacije i do rezultata proračuna.

Prva metoda koja se koristi je 'Point Cloud', pri čemu se korištenjem laserskog skenera dolazi do 'Point Cloud' (točkastog) modela skupine cjevovoda ili cijelog postrojenja. Laserski skener može biti od bilo koje tvrtke, no Numikon za svoj rad koristi skenere tvrtke Leica (il. 1). Na osnovi skeniranog postrojenja odnosno 'Point Cloud' modela u uredu se izrađuje 3D inteligentni računalni model. Taj dio konverzije 'Point Cloud' modela u 3D inteligentni računalni model je najzahtjevniji dio posla koji je moguće kvalitetno i brzo napraviti samo uz pomoć adekvatne računalne aplikacije. Za taj posao se u Numikonu koristi računalna aplikacija CADWorx fieldPipe od tvrtke Intergraph. Ona se pokazala trenutačno najboljom u svijetu za tu namjenu. Kod te metode većina posla se obavlja u uredu s obzirom na to da je samo skeniranje brz postupak.


Ilustracija 2 - TPS-stanica tvrtke Leica i računalna aplikacija CADWorx fieldPipe

Druga metoda je 'Point-and-Shoot', a služi za izradu 3D inteligentnog računalnog modela cjevovoda laserskim mjerenjem, odnosno snimanjem na licu mjesta (il. 2). Čim je cijev izmjerena, odnosno snimljena, gotov je i njezin 3D model. Cijeli postupak se osniva na snimanju položaja određenog broja točaka na cjevovodu korištenjem adekvatne opreme i računalne aplikacije. Za to se koristi TPS-stanica tvrtke Leica i računalna aplikacija CADWorx fieldPipe tvrtke Intergraph. Pri tome treba naglasiti da se za tu namjenu mogu koristiti isključivo TPS-stanice Leica (il. 3).

Snimljene točke na cjevovodu se automatski preko veze s računalom prenose u računalnu aplikaciju koja prepoznaje ono što je snimljeno. Da bi se odredio (izmjerio) promjer cijevi, potrebno je snimiti samo tri točke po obodu cijevi, a da bi se odredila centralna linija cijevi, potrebno je snimiti po dvije točke na svakom kraju cijevi. Na osnovi tih informacija računalna aplikacija automatski popunjava praznine (koljena, T komade i dr). Na isti način se mogu snimati i mjesta oslanjanja, ventili i ostale cjevovodne komponente.


Ilustracija 3 - Snimanje točaka na cjevovodu uz pomoć TPS-stanice Leica

Zašto je bitno imati 3D inteligentni model postrojenja? Prvenstveno da bi se jednostavno i brzo došlo do izometrija postojećeg cjevovoda. Drugi je razlog, ne i manje važan, da tada imamo gotovi model i za izradu proračuna onih cjevovodnih linija za koje je on potreban. Na osnovi kategorizacije prema razni opasnosti dolazi se do informacije koje linije treba proračunati, odnosno za koje linije treba izraditi analizu naprezanja i elastičnosti. Općenito je to potrebno za sve cjevovode s povišenim i visokim temperaturama. Sama izrada proračuna je brza, ako postoji 3D model cjevovoda. Cjevovode za koje Numikon izradi 3D inteligentne modele u računalnoj aplikaciji CADWorx automatskom se vezom prebacuju u računalnu aplikaciju Caesar II tvrtke Intergraph za proračune naprezanja i elastičnosti cjevovodnih sustava.

Dodatne informacije o usluzi izrade dokumentacije postojećih cjevovoda potrebne za legalizaciju cjevovoda, ali i o svim spomenutim računalnim aplikacijama i opremi mogu se dobiti na adresi: www.numikon.hr.