Lennox je prošle godine pokrenuo novu generaciju modularnih krovnih jedinica (tzv. rooftop-uređaja) pod nazivom eNeRGy, koje se mogu prilagoditi svim zadanim područjima primjene. To je posve novi modularni koncept rooftop-uređaja, kojim je omogućeno kombiniranje zahtjeva za hlađenje, odnosno grijanje s potrebnom kapacitetom uređaja. Primjerice, zahtjev za nazivnim protokom zraka je 13 500 m3/h, dok zahtjev za hlađenjem, odnosno grijanjem može varirati u rasponu 0 - 85 KkW, ovisno o potrebama u sustavu.
Sažeto rečeno, tri su glavne značajke nove generacije rooftop-uređaja eNeRGy:
• rashladni učin: 0 - 180 kW

• nazivni protok zraka: 0 - 27 000 m3/h
• maksimalni raspoloživi eksterni statički tlak: do 600 Pa.

Nova Lennoxova generacija rooftop-uređaja stoga pruža cjelovita rješenja za grijanje, hlađenje i ventilaciju, s mogućnošću iskorištavanja drugih izvora energije kao što su plin, topla voda, hlađena voda ili, kada se radi o dizalicama topline, bunarska voda ili bušotinski izmjenjivači, morska, jezerska i riječna voda. Zahvaljujući nizu prednosti, Lennoxova rješenja učvršćuju svoju prednost na tržištu, a ujedno se radi o energetski učinkovitim i ekološki prihvatljivim rješenjima.


Pogled na rooftop-uređaj nove generacije...

Uz to, riječ je o posve novom asortimanu koji nudi cjelovit paket rješenja, uključujući i potpuno novi koncept u modularnosti. Naime, kako je priprema zraka modulularna i to u kombinaciji s različitim veličinama kondenzacijske jedinice, Lennox može pokriti širok spektar područja primjene i zahtjeva kupaca.

Dakako, svi modeli imaju energetsku klasu A i sezonski koeficijent energetske učinkovitosti (SEEER) u skladu sa zahtjevima europske Uredbe o ekološkom dizajnu (ErP) koji će na snazi biti od 2017. godine i raspolažu širokim rasponom pomoćnih i rješenja za povrat topline, a tu je i visoka učinkovitost plinskih grijača kao dodatna mogućnost. Stoga je eNeRGy idealno rješenje za obradu zraka i može se koristiti u svim područjima primjene te tako udovoljiti svim zahtjevima kupaca.


... i njegova shema

Kada se radi o rješenjima za povrat topline, asortiman uređaja eNeRGy pruža širok izbor koji se temelji se na različitim kombinacijama, primjerice, na visokoučinkovitim rotacijskim izmjenjivačima (termodinamički povrat topline) ili E-Recovery (toplovodni izmjenjivač koji koristi toplinu iz rashladnih vitrina i sustava klimatizacije). Konačno, tu je i mogućnost slobodnog hlađenja (eng. free cooling). Naime, kada su vanjski uvjeti temperature i vlažnosti povoljni, uređaj radi u načinu ventilacije - slobodnog hlađenja, pri čemu su jedini potrošači energije ventilatori, dok kompresori miruju pa se samim time smanjuje potrošnja pogonske električne energije.