Očekuje da će emisije stakleničkih plinova iz prometa do 2050. godine činiti i više od 40% ukupnih emisija u cijeloj Europskoj uniji. Prema tome, kako bi europski promet postigao ciljeve smanjenja emisija do 2050. godine, sve je naglašenija potreba za primjenom niskougljičnih, alternativnih goriva, poput prirodnog plina.

Pri tome treba reći da korištenje vozila na prirodni plin ima svoje dobre i loše strane. Plinska vozila su najviše privlačna kupcima zbog niskih troškova goriva, no očekivani troškovi u budućem razdoblju, manji domet vozila i nedovoljan broj punionica plina čine ih neprivlačnima. Zato se projektom ‘GasOn’ koji je financiran iz europskog program ‘Obzor 2020’ žele primijeniti napredna tehnička rješenja za korištenje stlačenog prirodnog plina (CNG) u vozilima. Naime, motori za jednu vrstu goriva omogućit će postizanje ciljeva smanjenja emisija ugljičnog dioksida u razdoblju 2025. - 2030. godine.
Procjenjuje se da će se tako emisije CO2 smanjiti za 20% u odnosu na trenutačno najbolje rezultate vozila na CNG, a uz to se garantira niska potrošnja goriva u stvarnim uvjetima vožnje. Pri provedbi projekta ‘GasOn’ čvrsto se vjeruje da prirodni plin ili biometan (tj. prirodni plin iz obnovljivih izvora) može biti glavno gorivo za vozila poput automobila, kamiona i autobusa, budući da je metan ekološki prihvatljiv energent koji se lako može proizvesti na različite i održive načine. Uz to, zbog manjeg sadržaja ugljika i velike otpornosti na izgaranje uz detonaciju zbog velikog oktanskog broja, što je rezultat težnji povećanje kvalitete motora koji koriste CNG i biometan, time se pruža naprednije rješenje od motora koji koriste jednu vrstu goriva. To se sve može ostvariti u sljedećim koracima:

  • primjena izravnog ubrizgavanja CNG-ja kao prvi važan korak do mnogo učinkovitijih vozila na prirodni plin koji će omogućiti potpunu integraciju naprednih tehničkih rješenja
  • razvoj novog koncepta slabog izgaranja je novi korak prema proizvodnji visokoučinkovitih motora samo na prirodni plin (motori bez izravnog ubrizgavanja CNG-ja sa slabim izgaranjem, temeljeni na Dieselovom motoru, u osnovi će dobiti dodatne pogodnosti u odnosu na daljnji razvoj motora s izravnim ubrizgavanjem)
  • razvoj naprednog sustava za povećanje učinkovitosti izgaranja unutar motora
  • razvoj senzora za otkrivanje kvalitete i sastava plina kao koristan alat za sva vozila na prirodni plin kako bi se povećala učinkovitost (naime, mjerenjem metanskog broja i ogrjevne vrijednosti omogućuje se namještanje vremena paljenja kako bi motor radio blizu detonacije, optimiranje strategije ubrizgavanja i povišenje tlaka)
  • razvoj naprednog rješenja za sustav za skladištenje stlačenog plina koji omogućuje domet vozila od najmanje 600 km.