Stanice za pitku vodu Oventrop Regumaq na raspolaganju su u tri izvedbe s različitim kapacitetima (protocima). Time Oventrop nudi prikladna rješenja za sve slučajeve, od obiteljskih kuća, do velikih stambenih pa i zgrada nestambene namjene. Pri projektiranju sustava za opskrbu vodom u zgradama, kada se u obzir uzima higijena, Oventropov modularni sustav Aquanova predstavlja savršeno rješenje jer omogućava cjelovitu i pouzdanu integraciju stanica za pitku vodu Regumaq.
Pri tome se izlazni protoci i zahtijevane temperature mogu namještati pojedinačno, u skladu s parametrima sustava. Zahvaljujući tome, stanice za pitku vodu Regumaq su pravo rješenje u slučaju primjene niskotemperaturnih sustava i obnovljivih izvora. Kako bi se zadovoljili posebni zahtjevi ili promjene u ponašanju i potrebama korisnika, stanice mogu biti i paralelno spojene kako bi se izlazni protok povećao i do 500 l/min.

U neke od osnovih prednosti stanica za pitku vodu Regumaq ubrajaju se:
• pouzdana i higijenska priprema PTV-a, što znači da nije potrebna pohrana tople vode
• primjena izmjenjivača topline sa zaštitnim slojem Sealix® koji jamči sigurnost, čak i u kritičnim uvjetima
• energetska učinkovitost zahvaljujući osobito niskoj zahtijevanoj temperaturi, što omogućava punjenje spremnika tople vode pri niskim temperaturama, što je odlično za sustave s povratom topline i integriranim međuspremnikom.


Sigurna i jednostavna priprema PTV-a: Regumaq X-25 i X-45

Kod stanica za pitku vodu Oventrop Regumaq X-25 i X-45 naglasak je jasno postavljen na jednostavnost primjene. Pri tome je stanica Regumaq X-25 posebno namijenjena za obiteljske kuće i na mjestu ugradnje se može prilagoditi parametrima sustava pomoću spojki DIP. Stanica Regumaq X-45 ima stakleni dodirni displej s inuitivnim korisničkim sučeljem koje služi za prilagodbu brojnih dodatnih funkcija. Kada je u načinu rada za stručnjake, pali se svjetleći prsten čime se signalizira da je stanicu za rad pripremio obučeni instalater.

Hidraulički optimirani cjevovodi i visokoučinski pločasti izmjenjivač topline osiguravaju velike izlazne protoke. Pri tome se oni, baš kao i zahtijevane temperature, mogu uskladiti sa specifičnim parametrima sustava. Time se ostvaruje pozitivna energetska ravnoteža, osobito u niskotemperaturnim sustavima kao što su oni s dizalicama topline. Za krajnje korisnike iznimno je važna precizna i brza regulacija temperature, zahvaljujući vezi crpke pomoću sabirnice LIN i visokoosjetljive protočne turbine. 

Za posebne zahtjeve tu su i modularne dodatne mogućnosti. Tako se sigurna priprema PTV-a može ostvariti i u kritičnim uvjetima. U to, izmjenjivač topline može biti opremljen i samočistećim zaštitnim slojem Sealix®, što je Oventropovo pionirsko rješenje koje pruža dodatnu sigurnost kada se postavljaju posebni zahtjevi. Tu je i dodatni komplet za cirkulaciju vode koji je na raspolaganju s visokoučinkovitom crpkom ili bez nje i koji osigurava visoku razinu higijene, čak i u ograničenim prostorima. Zahvaljujući novom konceptu, moguće je brzo namjestiti različite načine rada.


Odlični rezultati na svim razinama: Regumaq X-80

Ponekad ne treba samo osigurati toplu vodu na vrijeme, već i u velikim količinama. To je izazov za koji je namijenjena upravo elektronički regulirana stanica Regumaq X-80, koja je zato odlično rješenje za velike stambene zgrade, hotele, bolnice, domove umirovljenika i sportske objekte. Ona je, uz to, optmirana upravo za koncepte koji podrazumijevaju povrat topline, a povezuje se s međuspremnikom koji se zagrijava pomoću Sunčeve energije ili pak uljnog ili plinskog plamenika.

U svakom slučaju, Oventropov koncept kod stanice Regumaq X-80 je sigurnost u svako vrijeme. Zato je ona konsturirana tako da se precizno mogu namjestiti i mali protoci, čak i do 1 l/min. Brzina vrtnje cirkulacijske crpke na strani međuspremnika (u primarnom krugu) pri tome se regulira ovisno o temperaturi i volumnom protoku na strani vode (u sekundarnom krugu). Zahvaljujući turbulentnom strujanju u izmjenjivaču topline, ostvaruje se učinak samočišćenja čime se sprječava bilo kakva kontaminacija vode. Svi dijelovi izmjenjivača imaju spojeve s plosnatim brtvama, predugrađeni su na osnovnu ploču i ispitani na nepropusnost. 
Konačno, tu je i pionirsko rješenje za regulaciju higijene pitke vode. Naime, elektronički regulator Regtronic RQ može biti spojen sabirnicom S na data-loger Datalog CS-BS. Zahvaljujući tome, omogućeno je integriranje i vizualizacija parametara pa i daljinski pristup sustavu. Regulator se može namještati i očitavati pomoću internetskog sučelja, a podaci iz njega prenose se u središnji sustav upravljanja zgradom kako bi se optimiralo ponašanje svih sustava u zgradi.


Zajamčena higijena: zaštitni sloj Sealix®

Sve stanice za pitku vodu Oventrop Regumaq imaju dodatnu mogućnost opremanja zaštitnim slojem Sealix®. Time se pruža dodana zaštita, čak i kada vodovodna instalacija mora raditi u kritičnim uvjetima jer se osigurava potpuna zaštita izmjenjivača od korozije, kalcifikacije i stvaranja naslaga.

Nekoliko je prednosti primjene zaštitnog sloja Sealix®:
• površina s efektom lotusa koja smanjuje mogućnost stvaranja naslaga
• smanjeni rizik od kalcifikacije
• dulji vijek trajanja zahvaljujući primarnoj i sekundarnoj zaštiti
• velika postojanost na medije
• odbojna struktura površine 
• sniženi troškovi održavanja.