Povoljni životni uvjeti za štetne mikroorganizme moraju se prepoznati kao opasni, a posebno, pod svaku cijenu, treba izbjeći stvaranje biosloja. Nakupine stanica algi, bakterija i gljivica u kombinaciji s taloženjem željeza i vapna, stvaraju biosloj na unutarnjoj stijenki cijevi, u uređajima i spremnicima. Patogene bakterije, a posebno opasna bakterija legionela, mogu se razmnožavati na takvom sloju. Formiranju biosloja doprinosi i ustajala voda i mala brzina strujanja vode.
Temprerature u rasponu 30 - 45 °C (ponekad i niže) podržavaju razvoj mikroorganizama. Preveliki gubici topline u vodoopskrbnim sustavima uzrokovani malim brzinama strujanja ili neodgovarajućom izolacijom, mrtvi dijelovi cjevovoda, temperaturni slojevi u spremnicima tople vode, hladna voda koja je podgrijana blizinom cijevi za toplu vodu - sve to može doprinijeti razvoju bakterija.

Projektiranje sustava

Tijekom projektiranja i izvođenja instalacija pitke vode mora se osigurati:

  • dovoljan protok u svim dijelovima sustava
  • najmanji mogući protok i volumen vode i što češća izmjena vode u sustavu
  • održavanje temperature tople vode najmanje na 57 °C na polaznoj točki, odnosno najmanje na 55 °C na kraju cirkulacijske cijevi, a hladne vode najviše na 25 °C na mjestima gdje se ona približava cijevima s hladnom vodom (izolacija cijevi, izmjena vode!).

Kompletan sustav za instalacije pitke vode

Oventropov sustav za instalacije pitke vode je koordinirani sustav usklađen s važećim normama i njemačkom Uredbom o pitkoj vodi.
Dijelovi instalacije pitke vode omogućuju tehnički savršenu pripremu potrošne tople vode, optimalnu cirkulaciju pitke vode s ispravnim protokom i uzimanjem uzoraka, na za to predviđenim mjestima na instalaciji. Na kraju, ali ne i najmanje važno, materijali koji se koriste garantiraju higijenski sigurnu i kvalitetnu pitku vodu.


Stanica Regumaq X-30

Stanica Regumaq X-80

Stanice za pripremu PTV-a Regumaq X-30 i Regumaq X-38

Stanica Regumaq X-30 ima učin 30 l/min, a stanica Regumaq X-80 ima učin 77 l/min.
Oventropove stanice Regumaq X-80 su elektronički regulirani proizvodni sklopovi s izmjenjivačem topline za higijensko zagrijavanje pitke vode prema protočnom načelu. Voda zagrijava se samo kada je potrebna, tj. just in time. Zbog toga nije potrebna akumulacija.
Taj proizvodni sklop omogućuje optimalnu realizaciju obnovljivog sustava cjevovoda pa je stanica prikladna za hotele, sportske dvorane, bolnice, ali i za obiteljske i višeobiteljske kuće. Povezana je s međuspremnicima koji se zagrijavaju Sunčevom energijom, krutim gorivima, loživim uljem ili plinom.
Predviđena je za nazivni tlak PN 10 na 20 °C i temperature do 120 °C. Ovisno o temperaturi i volumnom protoku, na strani pitke vode (sekundarni krug) cirkulacijska crpka na strani međuspremnika (primarni krug) je brzinski regulirana. Pločasti izmjenjivač topline može se isprati pomoću slavina za punjenje i pražnjenje koje su ugrađene u primarni i sekundarni krug.
Zahvaljujući turbulentnom strujanju postiže se dobar efekt čišćenja, čime se sprječava kontaminacija. Krug pitke vode zaštićen je sigurnosnim ventilom od 10 bar. Dijelovi sustava izmjenjivača topline imaju spojeve s ravnim brtvama, prethodno su složeni na montažnoj ploči i ispitani na nepropusnost. Regulator je ožičen unutarnjim električnim komponentama i ima uređaj za prikupljanje podataka (S-bus) za spajanje na uređaj za pohranu podataka Datalog CS-BS.


Stanica za ispiranje Regudrain

Stanica za ispiranje Regudrain

Oventropova stanica za ispiranje Regudrain služi za održavanje normalnog rada sustava za pitku vodu, npr. za vrijeme prekida korištenja. Stanica se ugrađuje na kraju ogranka ili u prstenaste instalacije.
Elektroničko upravljanje obavlja se uređajem za regulaciju ventila Regtronic HS, a individualno programiranje omogućava se tabletom, pametnim telefonom ili osobnim računalom. Stanica ima ulaz za LAN (ulaz Ethernet RJ-45) za ugradnju u sustav centralnog upravljanja zgradom. Snimanje podataka zaštićeno je od neovlaštenog rukovanja (funkcija za dokumentiranje).
Točna namještenja učina za ispiranje provode se ugrađenim osjetnikom protoka.
Stanica je certificirana prema Njemačkoj stručnoj udruzi za plin i vodu (DVGW).
Koristi se u instalacijama pitke vode s nazivnim tlakom PN 10 i maksimalnom temperaturom vode 90 °C.
Izvedbe:

  • Duo - za zaštitu ogranaka hladne i tople pitke vode u instalaciji
  • Uno - kao i Duo, ali za zaštitu jednog ogranka (npr. hladne pitke vode) u instalaciji.

Primjer sheme sustava u sportskoj dvorani

Primjer sheme sustava u bolnici

Primjer sheme sustava u hotelu

Primjer sheme sustava u uredskoj zgradi