Postoje stanice za napajanje istosmjernom i izmjeničnom strujom, no sada će biti riječi samo o stanicama i-Charge za napajanje električnih vozila izmjeničnom strujom. Mjerenje predane električne energije, RFID identifikacija korisnika, praćenje rada stanice na daljinu - samo su neke od mogućnosti nadzora stanice.
Sve stanice i-Charge za izmjenično napajanje koje nudi SCHRACK TECHNIK sadržavaju zaštitne elemente, zaštitne prekidače, zaštitne sklopke diferencijalne struje (RCD sklopke) i nadzornik punjenja prema normama niza HRN EN 61 851. Uobičajeno su opremljene s dvije utičnice Type 2 (3 × 400 V / 16 ili 32 A)  što osigurava snagu punjenja od 11 ili 22 kW po utičnici, odnosno s jednofaznom šuko-utičnicom (230 V / 16 A) što osigurava priključnu snagu 3,7 kW. Kućište je izvedeno od plastificiranog nehrđajućeg čelika. Stanica je predviđena za montažu vijcima na tlo, uz dovod kabela kroz dno ormara. Električni priključak se izvodi na pet stezaljki (TNS sustav). Prema zahtjevima kupca stanicu je moguće ciljano obojati i oslikati.
Stanice za napajanje električnih vozila tipa i-Charge-V1 ne mjere potrošnju energije, a standardno mogu imati identifikaciju korisnika RFID karticom (il. 1). Mogu se izvesti i bez identifikacije korisnika, dakle potpuno 'otvorene' za pristup, odnosno punjenje.


Ilustracija 1     Stanica za napajanje električnih vozila i-Charge bez mjerenja energije

Stanice za napajanje električnih vozila i-Charge-V2 koriste RFID način identifikacije korisnika i mjere energiju koja prolazi kroz stanicu prema vozilu. Sučelja stanice s okolicom su: energetski ulaz i izlaz, identifikacijsko RFID sučelje za identifikaciju korisnika i komunikacijsko sučelje (il. 2).


Ilustracija 2     Stanica za napajanje električnih vozila i-Charge s mjerenjem energije

U stanici se nalazi ugrađeno brojilo energije, procesno računalo, internetski poslužitelj i usmjernik. Pomoću internetskog poslužitelja i usmjernika podaci punjenja postaju dostupni i izvan stanice. Stanica proizvodi vlastitu Wi-Fi bežičnu mrežu preko Wi-Fi usmjernika, a dodatno ima i svoj kabelski priključak za IT mrežu, također preko Wi-Fi usmjernika (il. 3 i 4).


Ilustracija 3     Stanica za napajanje i-Charge-V2 s bežičnim spajanjem na stanicu

Ilustracija 4     Stanica za napajanje i-Charge-V2 u radu s kabelskim priključkom u IT mrežno okruženje

Nadzorni program stanice koji se odvija u internetskom poslužitelju u stanici može se dohvatiti običnim internetskim preglednikom s fizički udaljenog računala kroz mrežu na koju je žičano spojena stanica. Druga mogućnost je dohvaćanje nadzornog programa u internetskom poslužitelju spajanjem izravno u Wi-fi mrežu koju stvara punionica. Nadzorni program u internetskom poslužitelju u stanici prikuplja podatke iz procesnog računala u stanici vezano za rad stanice, registrira korisnike na RFID kartice, prati potrošnju korisnika i sprema podatke o punjenju u bazu podataka (il. 5). Ti podaci mogu biti osnova za obračun usluge punjenja.


Ilustracija 5     Nadzorni program u internetskom poslužitelju stanice
Pristupom preko internetskog preglednika s udaljenog računala ili telefona na internetski poslužitelj stanice omogućen je udaljeni nadzor ciklusa punjenja korisnika, npr. s recepcije hotela, kampa ili parkirališta (il. 6). I korisnik stanice može po želji pristupiti internetskom poslužitelju u stanici i uvjeriti se osobno u svoje podatke punjenja. Preko internetskog preglednika može se na opisani način s jednog nadzornog računala (npr. na recepciji neke ustanove) nadzirati rad više stanica, odnosno i nekoliko parkirališta opremljenih stanicama.


Ilustracija 6     Organizacija parkirališta

Na stranici https://www.schrack.hr/know-how/alternativni-izvori/elektromobilnost prikazane su neke reference tvrtke SCHRACK TECHNIK i stanica i-Charge.

* * *

Važna informacija za kraj

Opisane stanice se sklapaju i fizički proizvode u Hrvatskoj (proizvodnja kućišta od lima, montaža elemenata u stanicu, ispitivanje proizvedene stanice). Nadzorni program u internetskom poslužitelju i programska aplikacija u procesnom računalu također su 100% hrvatski proizvodi! Stoga kada usmjeravate sredstva za nabavu budućih stanica, tada nabavkom upravo tih stanica zapošljavate i naše, domaće radnike i tvrtke!