Najjednostavnije rečeno, BIM (eng. building information modeling) je izgradnja digitalnog integriranog modela (informacija) postojećeg ili budućeg izgrađenog okoliša. Uz to, kratica BIM ima višedimenzionalno značenje:

 • Building Information Model
 • Building Information Modeling
 • Building Information Management.

Sukladno tome, pojam BIM-a može se odnositi na upravljanje informacijama o građevinama (eng. building information management) koje je povezano s modeliranjem informacija o građevinama (eng. building information modeling), odnosno informacijskim modelom građevine (eng. building information model). Drugim riječima, rasprave o BIM-u trebaju se odnositi na praktičnu primjenu trodimenzionalnih BIM modela za različite svrhe.

Pristup BIM-a primjenjuje se u svim fazama projekta, planiranju, projektiranju, građenju, upravljanju građevinom i njezinom održavanju i samim time omogućuje:

 • podršku u projektnim procesima donošenja odluka
 • rano detektiranje (uočavanje) potencijalnih pogrešaka na projektu
 • detaljne analize
 • brze izmjene i lakše upravljanje promjenama
 • jasnije razumijevanje projektnih ciljeva i odnosa s drugim sudionicima na projektu
 • vizualizaciju projektnih rješenja
 • poboljšanja u projektiranju i koordinaciji projekata
 • povećanje i osiguravanje kvalitete građevinskih procesa i konačnog proizvoda
 • učinkovitost procesa u fazi građenja
 • povećanje sigurnosti u fazi građenja, ali i tijekom ostalih životnih faza građevine
 • podršku u analizi životnog ciklusa i troškova projekta.

Pri tome treba naglasiti da BIM nije 3D ni softver ni proizvođač! To je spoj organizacijskog i tehnološkog pristupa i suradnje svih sudionika koji koriste specifične alate s ciljem isporuka točnih i sadržajnih informacija kroz sve faze BIM projekta.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je izdala i na 12. danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva u lipnju 2017. godine predstavila prvi dokument sa smjernicama za BIM pristup u Hrvatskoj pod nazivom 'Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu'. Motivacija i inicijativa da se i u Hrvatskoj pokrene projekt izrade smjernica koje će pomoći u razvoju BIM projekata u graditeljstvu pojavile su se zbog više razloga:

 • zbog sve većih utjecaja Europske unije i njezinih direktiva (npr. Direktive o modernizaciji postupka javne nabave i korištenju BIM pristupa na javnim građevinskim projektima)
 • zbog već visokog stupnja primjene BIM pristupa na državnoj razini Zapadnih članica EU-a, ali i ostalih razvijenih zemalja svijeta i postojanja nacionalnih BIM standarda i razvoja nacionalnih strateških planova i ciljeva koji sadrže upotrebu BIM pristupa
 • zbog razvoja jedinstvenog europskog BIM standarda (EU BIM Task Group)
 • zbog sve većeg utjecaja i potražnje investitora za upotrebom BIM pristupa na projektu
 • zbog nepostojanja smjernica i pravila, odnosno učestalog korištenja 'ad hoc' rješenja za takve vrste projekata.

Smjernice upravo daju takve prijedloge za provedbu BIM pristupa u fazi planiranja, projektiranja, građenja i upravljanja građevinama i infrastrukturom. Njima se također nastoji podignuti svjesnost o potrebi takvog pristupa i objasniti i pružiti uvid u mogućnosti i koristi upotrebe BIM pristupa u cijelom vijeku trajanja građevine. Dodatno, tim Smjernicama se želi potaknuti kvalitetnija koordinacija između struka i stvoriti zajednički BIM jezik struke i svih sudionika na projektu.
Smjernice ne uključuju detaljno svaki aspekt BIM pristupa, nego se usmjeravaju na fazu projektiranja i građenja te gospodarenja i upravljanja građevinama i infrastrukturom.
Ako se učinkovito koristi, BIM pristup pruža prilike za znatno poboljšanje tradicionalnih metoda planiranja, projektiranja i građenja, čime se smanjuje mogućnost skupih promjena na projektu, manje su potrebe za promjenama, a vlasniku na projektu se otvaraju višestruke mogućnosti kontrole i sudjelovanja na samom projektu. Osim toga, BIM pristup omogućuje ponovnu upotrebu podataka u više svrha, uključujući upravljanje i održavanje građevina i infrastrukture. Time BIM pristup zapravo promiče novi, moderniji i proaktivniji pristup upravljanju građevinama i imovinom.