Poznato je da se danas oko 40% ukupne energije troši za grijanje stambenih i nestambenih objekata pri čemu se najčešće koriste fosilna goriva. S obzirom na svjetske trendove i sveopću krizu, traže se jeftinija i prihvatljiva rješenja za sustave grijanja. Oprema za sustave grijanja prati trendove i zahtjeve suvremenog čovjeka te postaje sve sofisticiranija pa danas grijanje pomoću drvne biomase ne pruža ništa manju udobnost od grijanja uljem ili plinom. Pri tome tvrtka Centrometal nudi kotlove na biomasu koji kao gorivo mogu koristiti drvne pelete ili drvnu sječku (il. 1 i 2).


Grijanje na pelete

Jedan od načina automatizacije sustava grijanja na biomasu je korištenje drvnih peleta. Radi se o kompaktnom i ekološkom gorivu, zapravo o prešanim valjčićima napravljenima od ostataka drva i neobrađenog otpadnog drva. Zbog male vlažnosti peleti imaju veliku ogrjevnu vrijednost, a koriste se u automatiziranim sustavima grijanja, pri čemu im je posebna prednost potreba za manjim skladišnim prostorom u odnosu na rezano drvo. U sustavima grijanja preporuka je koristiti pelete proizvedene prema DIN 51731, DIN plus ili ENplus A1.


Ilustracija 1 - Drvni peleti...

Ilustracija 2 - i drvna sječka

Izgaranje peleta odvija se u kompaktnim jedinicama, kotlovima, koji po svojim mjerama nisu mnogo veći od klasičnih kotlova na loživo ulje ili plin, no mora se uzeti u obzir mjesto za skladištenje i transport peleta do spremnika pored kotla. Kotlovi manjih toplinskih učina kao što je EKO-CK/B P + Cm Pelet-set (14 - 50 kW), uz sebe imaju spremnik peleta volumena 370 l (oko 240 kg peleta), srednji kotlovi kao što je EKO-CK P + Cm Pelet-set (60 - 90 kW) imaju spremnik od 800 l (oko 520 kg peleta), dok se uz velike sustave kao što je EKO-CKS P Unit (140 - 560 kW) isporučuju spremnici CentroPelet box s volumenom 2,7 m3 ili već ranije spomenuti manji spremnici uz automatsku dobavu peleta iz nekog većeg spremišta (il. 3 i 4). Kod manjih kotlova (do 90 kW) serijski isporučeni spremnici moraju se puniti, ovisno o vremenskim uvjetima, u intervalima od nekoliko dana pa do jednom tjedno, dok se kod većih svakako preporučuje ugradnja automatske dobave peleta.


Ilustracija 3 - Kaskada 3 × 50 kW kotlova na pelete s automatskom dopunom peleta

Ilustracija 4 - Kotao na pelete od 350 kW za grijanje plastenika

S obzirom na to da su peleti drvna biomasa, a izgaranjem drva ostaje pepeo, kako bi se održao konstantno velik stupanj iskoristivosti, sustave grijanja na pelete treba redovito čistiti od pepela. Mali sustavi (do 90 kW) čiste se pri svakom novom punjenju spremnika peletima, dok se kod velikih sustava čišćenje može automatizirati. Kotlovi EKO-CKS P Unit (140 - 560 kW) imaju serijski ugrađeno automatsko pneumatsko čišćenje plamenika za pelete, a dodatno se može ugraditi pneumatsko čišćenje i automatsko vađenje pepela (zavojnicom). Uz dogradnju automatske dobave peleta iz većeg skladišta, takvi se sustavi po udobnosti mogu mjeriti sa sustavima na ulje ili plin. Kao novost u Centrometalovom proizvodnom programu treba izdvojiti kotao Pel-Tec (12 - 48 kW) koji ima integriran plamenik za pelete, automatsko čišćenje plamenika i kotla, mogućnost ugradnje lambda-sonde te se čišćenje svodi na iznošenje pepela iz kotlovnice i čišćenje jednom godišnje.

Grijanje na sječku

Drugi način automatizacije sustava grijanja na biomasu je korištenje drvne sječke. Ona nastaje usitnjavanjem (sjeckanjem) drva i drvenog otpada, a njezina je prednost to što se može vrlo jednostavno i jeftino proizvesti. Za optimalno loženje preporučuje se da ima vlažnost manju od 35% (W35) i veličinu 3 - 5 cm2 (G30 - G50). Sječka se koristi u automatiziranim sustavima grijanja, a može se skladištiti u velikim spremnicima ili silosima.


Ilustracija 5 - Kotlovi na sječku BIO-CK P Unit (25 - 100 kW)...

Ilustracija 6 - ... i EKO-CKS Multi (150 - 500 kW)

Sječka se koristi kao gorivo u kotlovima BIO-CK P Unit (25 - 100 kW), pri čemu izgara u plameniku s bočne strane kotla (il. 5). Na transporter plamenika se mora priključiti automatska dobava sječke iz spremišta u kojem uvijek mora biti neka vrsta mješača, kojim se osigurava njezina konstantna dobava do plamenika. Serijski se mogu isporučiti spremnici volumena 4,5 - 13 m3 s hidrauličkim mješačem, dok se spremišta kao prostorije moraju opremiti mješačima s oprugom i transporterima do kotla. Na veće kotlove kao što je EKO-CKS Multi (150 - 500 kW) moguće je ugraditi automatsko pneumatsko čišćenje i vađenje pepela iz kotla, što je uvijek dobrodošlo, s obzirom na to da je sječka manje kvalitetno gorivo u odnosu na pelete (il. 6). Uz veće kotlove uvijek se preporučuje koristiti veća spremišta goriva kako bi se osigurao kontinuiran i siguran rad postrojenja.

Brojne mogućnosti za odabir pravog rješenja

Ovisno o dostupnosti goriva, nabavnoj cijeni te veličini prostora za smještaj opreme i skladištenje goriva, može se birati između peleta ili sječke, dok se kotlovi radi sigurnosti rada i održavanja mogu vezati u kaskade od više kotlova.