Hoće li se u određenom prostoru ostvariti osjećaj (toplinske) ugodnosti, uvelike ovisi o temperaturi zraka u prostoriji. Ta se temperatura može namjestiti u skladu sa zahtjevima za uštedu na energiji primjenom sobnih regulatora u kombinaciji s hidraulički uravnoteženim ogrjevnim tijelima (radijatorima) ili pak sustavima površinskog grijanja i hlađenja.
Taj osjećaj također ovisi i o relativnoj vlažnosti zraka u prostoriji. I temperatura i vlažnost pri tome se mogu očitati iz dijagrama ugodnosti. Količina apsorbirane vlage u zraku određena je vrijednošću relativne vlažnosti. Ako je ta vrijednost dulje vrijeme povećana, mogu se pojaviti štetne posljedice, npr. na hladnim vanjskim zidovima. Višak vlage u zraku može se ukloniti prozračivanjem, čime se izbjegavaju i štete. Učestalost prozračivanja ovisi o vanjskoj temperaturi zraka, ali relativna vlažnost zraka u prostoriji od 65% ne bi se trebala prekoračiti.
Naposlijetku, velik utjecaj na klimu u prostoriji ima i udio ugljičnog dioksida u zraku.

Pojednostavljena ilustracija zone ugodnosti definirane vlažnošću i temperaturom zraka u prostoriji
Pojednostavljena ilustracija zone ugodnosti definirane vlažnošću i temperaturom zraka u prostoriji

Mjere za poboljšanje klimatskih uvjeta u prostoriji i uštedu energije uz niska ulaganja

Toplinski gubici uzorkovani prozračivanjem prostorije ne mogu se u potpunosti izbjeći jer se minimalno prozračivanje mora osigurati. Zbog toga razloga, europski propisi o uštedama na energiji propisuju minimalan broj izmjena zraka u iznosu 0,6 - 0,7 h-1, što se može postići različitim načinima prozračivanja.
Prozračivanje otvaranjem prozora predstavlja najjednostavniji način. Uz potpuno otvoren prozor može se postići broj izmjena zraka do 15 h-1 te se poboljšanje kvalitete zraka u prostoriji postiže već nakon nekoliko minuta. Gubitak energije tijekom prozračivanja treba svesti na najmanju moguću mjeru. To se može postići uz pomoć prikazivanja vrijednosti CO2 i relativne vlažnosti i njihove raspodjele, kako bi se postigli optimalni klimatski uvjeti u prostoriji.
Sljedeće vrijednosti definira Smjernica VDI 6022-3: CO2 ≤ 1000 ppm (tzv. Pettenkoferova granična vrijednost) i relativna vlažnost oko 30 - 65%. Kada su postignute vrijednosti unutar tih preporučenih granica, prozračivanje otvaranjem prozora može se prekinuti. Zagrijavanje svježeg zraka tada je glavni zadatak sustava grijanja. Toplina koja je akumulirana u zidovima prostorije i namještaju u velikoj je mjeri očuvana. Kombiniranjem regulacije temperature zraka u prostoriji i spomenutih mjera prozračivanja može se mnogo više uštedjeti na energiji nego u sustavima gdje su klimatske vrijednosti zanemarene.
Za poboljšanje klimatskih uvjeta u prostoriji Oventrop nudi uređaj za prikaz, odnosno regulaciju klimatskih parametara pod nazivom R-Tronic.

R-Tronic - uređaj za prikaz i regulaciju klimatskih parametara

R-Tronic je uređaj za prikaz i regulaciju klimatskih parametara. Pri tome se pogonima Aktor MH/MD CON B, npr. na radijatorima, upravlja radiovezom. Na jedan uređaj R-Tronic može se spojiti maksimalno osam pogona Aktor MH/MD CONB. Za brzi mobilni pristup preko interneta može se spojiti do 16 bežičnih termostata na komunikacijsku centralu Synet CR. Sva namještanja lako se izvode pomoću bežičnog termostata, a status sustava vidljiv je na zaslonu.
Namjestive nazivne temperature i vremenski profili omogućuju optimalnu regulaciju temperature zraka u prostoriji. Ovisno o izvedbi, regulator klime dodatno prikazuje vlažnost zraka i udio CO2. Na te se vrijednosti može izravno utjecati (npr. prozračivanjem).

Izvedbe:

 • R-Tronic RT B: bežični termostat s pogonom Aktor MH/MD CON B za regulaciju temperature zraka u prostoriji s vremenskim namještanjem
 • R-Tronic RTF B: termostat s izvedbom kao R-Tronic RT B, ali s dodatnim osjetnikom vlažnosti zraka i prikazom relativne vlažnosti u %
 • R-Tronic RTFC K: termostat u izvedbi kao R-Tronic RTF B, ali s dodatnim osjetnikom udjela CO2 i prikazom udjela CO2 u zraku u ppm (ako je udio CO2 u zraku prevelik, na zaslonu se prikazuje obavijest za potrebu za prozračivanjem).
Primjer instalacije termostata R-Tronic RTFC K
Primjer instalacije termostata R-Tronic RTFC K
Primjer instalacije termostata R-Tronic RTFC K

R-Con - bežični prijamnik za sustave površinskog grijanja i hlađenja

R-Con je elektronički višekanalni bežični prijamnik za regulaciju temperature u prostoriji s do osam neovisnih zona grijanja, prema namjestivim vremenskim programima na bežičnim termostatima R-Tronic RT B, R-Tronic RTF B i R-Tronic RTFC K. Regulacija se ostvaruje pomoću odabira funkcija na bežičnom termostatu. Funkcije koje se mogu odabrati su sljedeće:

 • logika crpke s namjestivim vremenskim vođenjem i praćenjem
 • logika plamenika za potrebe za toplinom
 • regulacija u dvije točke
 • PWM regulacija za površinsko grijanje
 • prebacivanje s grijanja na hlađenje (dodatni modul R-Con HC)

Funkcije se odabiru pomoću rotacijske sklopke izravno na bežičnom prijamniku.
Elektrotermički pogoni Aktor T 2P 24 ili 230 V mogu se spojiti na do osam kanala (zatvarajući kontakti s pojedinačnim značajkama struje i napona 4 A / 250 V AC).


Prikaz sustava

R-Con HC - modul za proširenje za grijanje i hlađenje za bežični prijamnik R-Con

Modul za proširenje R-Con HC spaja se na bežični prijamnik R-Con i koristi se za prebacivanje između grijanja i hlađenja pomoću signala C/O (eng. change-over signal). Taj signal može biti vrednovan pomoću standardnih reverzibilnih dizalica topline.

Bežični prijamnik R-Con, osam-kanalni s modulom logike (broj proizvoda:  1150772)
Bežični prijamnik R-Con, osam-kanalni s modulom logike (broj proizvoda:  1150772)
Bežični prozorski kontakt FK-C F (broj proizvoda:  1153070)
Bežični prozorski kontakt FK-C F (broj proizvoda:  1153070)

Synet CR - komunikacijska centrala

Synet CR je centrala za jednostavnu mrežnu komunikaciju, vizualizaciju i parametrizaciju uređaja RTronic za prikaz, odnosno regulaciju klime pomoću internetskog sučelja ili pametnog telefona. Centrala može upravljati s do 16 bežičnih termostata ili prostorija, odašiljanjem namjestivih vremenskih programa za pojedine prostorije od centrale do uređaja R-Tronic pomoću dvosmjerne radijske komunikacije.

Pristup je moguć na sljedeće načine:

 • mobilnom mrežom pomoću pametnog telefona (App)
 • mrežom WLAN pomoću osobnog ili prijenosnog računala, tableta ili pametnog telefona
 • mrežom LAN pomoću osobnog ili prijenosnog računala.

Korisnička sučelja mogu biti:

 • ugrađeno internetsko ('web') sučelje
 • aplikacije za terminale koji rade na operativnim sustavima iOS i Android.

Sučelja mogu biti:

 • a) za LAN:
  • izravna veza PC - laptop
  • izravna veza s usmjernikom ('ruterom')
 • b) USB ulaz za priključak na WLAN
  • 'Access Point Mode'
  • 'Client Mode'
 • c) radijska komunikacija s uređajem za prikaz, odnosno regulaciju klime R-Tronic
 • d) mrežni adapter 5 V.

Komunikacijska centrala Synet CR može se također montirati na zid.

Prikaz sustava, odnosno ugradnje u tehniku zgrade
Prikaz sustava, odnosno ugradnje u tehniku zgrade
Komunikacijska centrala Synet CR (broj proizvoda 1150687)
Komunikacijska centrala Synet CR (broj proizvoda 1150687)