Dimnjaci u Istri su prekrasan element graditeljskog nasljeđa, a pored toga su jedinstveni jer se slični ne mogu pronaći u susjednim krajevima. U svakom slučaju, osnovna uloga dimnjaka je učinkovito odvođenje dima, što znači da dimnjak ima svoju energetsku, ali i građevinsku, arhitektonsku i estetsku funkciju. Konačno, ne treba zanemariti ni sigurnosnu funkciju dimnjaka, a to je sigurno i pouzdano odvođenje produkata izgaranja iz ložišta u okolicu tako da se mogućnosti od nastajanja požara svedu na najmanju mjeru i da se posve onemoguće bilo kakve druge opasnosti (npr. trovanje ugljičnim monoksidom).
Kada je pak riječ o oblicima, odnosno izvedbama dimnjaka koji prevladavaju na istarskom poluotoku, prevladavaju običan dimnjak s otvorima u 'kruni' i drugačije oblikovan obični dimnjak. Pri tome postoji nekoliko podizvedbi i njihovih kombinacija (kompozicija):

 • dimnjak s gornjim otvorima (tip a)
 • dimnjak sa zakriljenim bočnim otvorima (tip b)
 • dimnjak s bočnim otvorima (tip c)
 • dimnjak sa zakriljenim bočnim i gornjim otvorima (tip a/b)
 • dimnjak s dodatnim bočnim i gornjim otvorima (tip a/c)
 • dimnjak sa zakriljenim i dodatnim bočnim otvorima (tip b/c)
 • dimnjak s gornjim, zakriljenim bočnim i dodatnim bočnim otvorima (tip a/b/c).
 • Valja stoga pogledati nekoliko primjera pojedinih izvedbi iz Rovinja...

  Dimnjak s gornjim otvorima (tip a) Dimnjak sa zakriljenim bočnim
  otvorima (tip b)
  Dimnjak s bočnim otvorima (tip c)

  Dimnjak sa zakriljenim bočnim i gornjim otvorima (tip a/b) Dimnjak s dodatnim bočnim i gornjim otvorima (tip a/c) Dimnjak sa zakriljenim i dodatnim bočnim
  otvorima (tip b/c)
  Dimnjak s gornjim, zakriljenim bočnim i dodatnim
  bočnim otvorima (tip a/b/c)