Hrvatska elektroprivreda financira, a HEP ESCO provodi društveno odgovoran i održiv razvojni Projekti zgradnje fotonaponskih elektrana pojedinačne snage do 30 kW na krovovima poslovnih objekata u vlasništvu HEP-a, a status povlaštenog proizvođača električne energije omogućuje prodaju proizvedene električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije prema povlaštenoj cijeni. Ugovor o otkupu električne energije traje 14 godina.

Analiza krovnih površina zgrada u vlasništvu HEP-a, koju je proveo HEP ESCO, pokazala jeda postoji mogućnost izgradnje 40 - 50 FN elektrana snaga 10 i 30 kW te su izrađene preliminarne analize isplativosti njihove gradnje. Obavljeni su razgovori s korisnicima objekata, prikupljena je postojeća dokumentacija te je odabrano devet lokacija. Projekt ima tri faze i u svakoj su po tri elektrane, s time da je završetak prve faze bio predviđen do 14. veljače, druge do 11. ožujka, a treće do 22. ožujkaove godine.

Devet lokacija odnose se na poslovne zgrade: u sjedištu HEP-a u Zagrebu te zgrade distribucijskih područja HEP Operatora distribucijskog sustava u Čakovcu, Šibeniku (TS Bilice), Splitu, Opatiji, Zadru, Dubrovniku ina dvije lokacije u Osijeku.
Ukupni proizvodni potencijal FN elektranana svih devet lokacija, ukupne snage 207 kW, iznosi približno 247 000 kW h godišnje, a očekivani godišnji prihod od prodaje proizvedene električne energije približno 567 000 kuna.
Pripremni radovi postavljanja elektrana na krovovima poslovnih zgrada u Osijeku započeli su 13. siječnja, a 16. siječnja u Zagrebu i Čakovcu te potom i na ostalim lokacijama. Planirani rok završetka na svih devet lokacija je 22. ožujka ove godine.


Fotonaponska elektrana na krovu zgrade sjedišta HEP-a, u Ul. grada Vukovara 37 u Zagrebu

Fotonaponske elektrane u pokusnom i trajnom radu

Na krovu zgrade sjedišta HEP-a, u Ulici grada Vukovara 37 u Zagrebu te na krovu dvorišnog objektana lokaciji sjedišta Elektre Čakovec u Čakovcu, 31. siječnja ove godine puštene su u pokusni rad FN elektrane pojedinačnesnage 29,6 kW. Svaka elektrana se sastoji od 120 FN modula pojedinačne snage 250 W, a njihov trajni pogon je započeo 14. veljače. Vrijednost investicije svake elektrane je približno 390 000 kuna, a očekivani povrat investicije je unutar šest godina.

U Osijeku su predviđene dvije FN elektranei to na krovu zgrade sjedišta Elektroslavonije, na Šetalištu kardinala Franje Šepera 1/A, koje su instalirane u prvoj fazi, te na zgradi Tehničke službe Elektroslavonije u Ulici Martina Divalta 199, koje je instalirana u drugoj fazi Projekta. Na svakom krovu spomenutih zgrada se također postavlja 120 FN panela pojedinačne snage 250 W, što svakoj elektrani daje ukupnu instaliranu snagu od 29,6 kW. Elektrana na zgradi sjedišta Elektroslavonije u trajni pogon je puštena 14. veljače, a elektrana na zgradi Tehničke službe u probni je pogon puštena 24. veljače ove godine. Vrijednost investicije svake elektrane je također približno 390 000 kn (bez poreza na dodanu vrijednost), dok se očekuje razdoblje povrata investicije tijekom približno šest godina.

Tim Projektom, odnosno usmjerenjem i na proizvodnju električne energije na mjestu njezinog korištenja, u zgradama, HEP doprinosi smanjenju utjecaja na okoliš, što je u skladu sa strogim europskim direktivama i hrvatskim propisima iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.


Pripreme u snijegu za postavljanje 120 FN modula na krovu dvorišnog objekta na lokaciji sjedišta Elektre Čakovec

U Osijeku je, u prvoj fazi, postavljena FN elektrana na krovu zgrade sjedišta Elektroslavonije na Šetalištu kardinala Franje Šepera 1/A