Rasplinjač NOTAR® proizvod je belgijske tvrtke Xylowatt i jedini je industrijski reaktor koji iz biomase proizvodi čisti, ‘bezkatranski’ sintetski plin. U kombinaciji s kogeneracijskim motorima jedinice rasplinjača NOTAR® proizvode električnu, ali i toplinsku i rashladnu energiju iz obnovljivog izvora, 24 h/d, sedam dana u tjednu. Tako proizvedena električna energija može pokrivati lokalne potrebe ili se može prodavati javnoj elektroenergetskoj mreži. Proizvedena toplinska energija dostupna je pak za široki spektar primjene, dok je rashladna energija, proizvedena od neiskorištene topline, dragocjena za klimatizaciju i primjenu u rashladnim komorama.

Xylowatt nastupa kao partner svojih klijenata i isporučuje svoje jedinice prema načelu ‘ključ u ruke’, s električnim snagama u rasponu 750 kW - 3 MW.

Rješenje rasplinjača NOTAR® predstavlja značajan napredak u području rasplinjavanja zbog malog udjela katrana i pouzdanosti i odigrat će važnu ulogu na rastućem tržištu plina iz obnovljivih izvora. Rješavanje problema katrana omogućilo je Xylowattu s lakoćom ispuniti zahtjeve kogeneracijskih motora i sniziti troškove ulaganja i održavanja (jer nije potreban sustav za čišćenje plina).


Najnovija primjena

Xylowatt je započeo primjenjivati NOTAR® na industrijskoj razini još 2009. godine i to u jednom postrojenju u pokrajini Champagne u Francuskoj i u tri postrojenja u Belgiji. Jedan od posljednjih reaktora NOTAR® 2000 montiran je u bolnici u Mont-Godinneu u Belgiji sredinom 2018. godine.

To je prva trigeneracijska jedinica u Belgiji koja bolnički pogon opskrbljuje energijom iz obnovljivog izvora, rasplinjavanjem iz prirodnog drveta. S rasponom električne snage od 750 kW, toplinskim učinom 1200 kW i rashladnim učinom 400 kW jedinica NOTAR® zadovoljava energetske potrebe bolnice. Budući da takvo energetsko rješenje ne ovisi o Suncu i vjetru, postrojenje radi 24 h/d sedam dana u tjednu.


Prva trigeneracijska jedinica na biomasu u Belgiji

Biomasa na tržištu zemalja Jugoistočne Europe

Alternativni izvori energije poput vjetra i Sunca i energija dobivena iz biomase iz temelja mijenjaju tržište električne energije. Rasplinjavanje je jedno od omiljenih tehničkih rješenja za pretvaranje biomase u iskoristivu energiju i za zamjenu fosilnih goriva i to u malim i srednjim postrojenjima.

Mnogobrojne zemlje ulažu u programe poticajnih mjera kako bi promicale korištenje biomase za proizvodnju električne energije.Ti programi snižavaju troškove ulaganja odgovarajućim subvencijama i/ili daju tzv. premium feed-in tarifu (FIT) za proizvedenu energiju.
Na tom brzorastućem tržištu proizvodnje održive električne energije i decentralizirane proizvodnje energije Xylowatt je danas među liderima u tehnici rasplinjavanja biomase. Ranije spomenuto puštanje u pogon jedinice NOTAR® u Mont-Godinneu ojačalo je njegovo mjesto na tržištu.

Tehnička rješenja koja nudi Xylowatt idealna su za valorizaciju viška drvnog otpada u zemljama Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Kako upravo zemlje Jugoistočne Europe obiluju sirovinom za biomasu, prirodno i reciklirano drvo ulagačima je dostupno u znatnoj mjeri po povoljnim cijenama. Osim toga, politike i inicijative za podržavanje obnovljivih izvora koje su uspostavila državna tijela za te svrhe podupiru proizvodnju biomase za energetske projekte.

Xylowatt traže vlasnici projekata koji su već u pogonu, ali koriste drugu tehniku rasplinjavanja, za koju dano obećanje o uspješnosti nije održano. To omogućava da se postojeća oprema, koja u projektima ne funkcionira, zamijeni rješenjem NOTAR®.


NOTAR® je lokalno i pouzdano rješenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Ključni elementi jedinica NOTAR®

Reaktor NOTAR® pretvara lokalno dostupnu, prirodnu i recikliranu drvnu sječku (G50/G30) u energiju iz obnovljivog izvora. Pri tome se koristi 30 - 40% manje biomase nego kod izgaranja (parni ciklus) ili organskog Rankineovog ciklusa (ORC) i predstavlja ekološki sustav s nultom stopom otpada koji valorizira drvni otpad i nusproizvode iz procesa.

Proizvedeni sintetski plin je provjeren i zadovoljava uvjete proizvođača kogeneracijskih motora (za kombiniranu proizvodnje električne i toplinske energije). Kombinirane s kogeneracijskim motorima, trigeneracijske jedinice NOTAR® proizvode tako električnu, toplinsku i rashladnu energiju. 


Više informacija o prikazanom rješenju može se pronaći na stranici: www.xylowatt.com.