Osnovni zadatak projekta bio je izvesti energetsko postrojenje na drvnu biomasu i uklopiti ga u postojeći sustav parnog postrojenja na lokaciji Mesne industrije Danica u sklopu tvrtke Podravka u Koprivnici. Cilj projekta bio je povećati isplativost i energetsku učinkovitost postrojenja za proizvodnju tehnološke pare i time sniziti troškove za primarnu energiju, povećati neovisnost o fosilnim gorivima i podići ekološku razinu cjelokupnog sustava koristeći gorivo (drvnu sječku) koje je neutralno s obzirom na emisije ugljičnog dioksida. Zbog toga su pri projektiranju i izvođenju radova postavljeni sljedeći prioriteti:

 • uspješno uklopiti novi kotao u postojeći sustav kao vodeći kotao (za pokrivanje osnovnog opterećenja sustava cijele godine)
 • ostvariti najvišu razinu automatizacije i veliki stupanj iskoristivosti postrojenja
 • zadovoljiti visoke ekološke zahtjeve.

Na osnovi analize potrošnje pare, projektirana je nova kotlovnica na šumsku biomasu koje pokriva godišnje osnovno opterećenje cjelokupnog energetskog sustava. U skladu s time, osnovne značajke novog postrojenja su:

 • parni učin kotla: 5 t/h
 • radni tlak: 13 bar
 • nazivno toplinsko opterećenje ložišta: 3300 kW
 • gorivo: drvna sječka W30 / G100.

Projektni zadatak

Postojeća kotlovnica na lokaciji Danica bila je dotrajala, a ujedno se radilo o jednoj od većih kotlovnica tog tipa u Hrvatskoj, koja je isto tako bila predimenzionirana za pokrivanje današnjih potreba za tehnološkom suhozasićenom parom. Projektni učin postojeće kotlovnice iznosio je čak 35 t/h pare, a kako je broj potrošača pare u proteklim desetljećima zbog raznih razloga postupno smanjivan,optimiranje je postalo nužnost.
Istodobno,zbog dotrajalosti i optimiranja pogona u skladu s novim uvjetima, zamijenjeni su i:

 • postojeći spremnik kondenzata volumena 8 m3 novim, s volumenom 3 m3
 • sustav termičke pripreme vode volumena 30 m3 novim, s volumenom 12 m3
 • jednostupanjski sustav za obradu vode reverznom osmozom za proizvodnju 18 m3/h permeata novim, dvostupanjskim, za proizvodnju još 5000 l/h permeata i s povećanim stupnjem djelovanja (87,5%).

Kao gorivo za novo ložište, odnosno kotao predviđena je drvna sječka veličine P16 - P100 s mokrinom 30 - 60%, dok je najveća vrijednost udjela pepela postavljena na 10%, a granična vrijednost čestica u dimnim plinovima na 50 mg/m3 normnom.

Osnovne značajke novougrađene opreme

U skladu s projektom, izvedeno je novo ložište za izgaranje drvne sječke s kosom pomičnom rešetkom tipa SRT. Toplinski učin ložišta je 3300 kW, a stupanj iskoristivosti do 90% (što se uz primjenu ekonomajzera može povećati za još oko 2 - 3%), dok omjer modulacije loženja iznosi 30 -100%.
Ložištu je prigrađen parni kotao austrijskog proizvođača Mawera (članice Grupe Viessmann) tipa SRT 3300 HDD. Parni učin kotla je 5000 kg/h, a najviši dopušteni radni tlak 16 bar. Medij je suhozasićena para, a oprema kotla zadovoljava odredbe iz EN 12 953, što znači da je omogućen rad bez nadzora u trajanju 72 h.
Dodatnu opremu u kotlu čine ekonomajzer i sustav za pneumatsko samočišćenje dimnih cijevi koji omogućava da kotao ne treba zaustavljati i ohladiti kako bi se čistio, već se proces čišćenja odvija neprestano, upuhivanjem komprimiranog zraka.
Za unos goriva (drvne sječke) u ložište služi hidraulički potiskivač koji je u skladu sa zahtjevima investitora izveden tako da u cijelosti bude automatiziran.
Konačno, kako bi se zadovoljili iznimno strogi postavljeni zahtjevi za emisije čestica (riječ je o prehrambenoj industriji!), ugrađen je i elektrofiltar s multiciklonom švicarske proizvodnje,koji je također opremljen automatskim sustavom samočišćenja.
Da bi sve to moglo uspješno raditi, u suradnji s tvrtkom MI-Maris izveden je najsuvremeniji upravljačko-regulacijski sustav koji omogućava prikaz i vizualizaciju svih bitnih parametara na ekranu računala u kontrolnoj sobi.

Osnovni podaci o projektu i glavni sudionici

 • naziv projekta: Kotlovnica na biomasu sa spremištem biomase, kolnom vagom, platoom i prilaznim cestama
 • investitor: Podravka d.d., Koprivnica
 • glavni projektant: Miljenko Baborsky, dipl. ing., Tehnokom d.o.o., Zagreb
 • glavni nadzorni inženjer: Ivan Husnjak, dipl. ing., Podravka d.d., Koprivnica
 • glavni izvođač radova: Viessmann Hrvatska d.o.o., Zagreb

Galerija slika