Dana 29. studenoga u organizaciji tvrtke Podzemno skladište plina (PSP) proslavljena je za hrvatsku energetiku vrlo važna obljetnica - punih 30 godina otkada je davne 1987. g. pušteno u rad prvo i zasad jedino hrvatsko podzemno skladište plina, u javnosti poznatije jednostavno kao - Okoli. S današnjim povijesnim odmakom možemo slobodno reći da je projekt podzemnog skladišta plina u Okolima bio svojevrsni dragulj u kruni INA-e koja je proživljavala svoje zlatne godine, s rekordnim brojem bušotina i kontinuirano rastućom proizvodnjom ugljikovodika. Priča o PSP-u Okoli počinje tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća, kada se zahvaljujući povećanju proizvodnje i potrošnje prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, javila i sve veća potreba za njegovim skladištenjem, jer je plina bilo u izobilju. Tvrtka INA-Naftaplin rješenje je pronašla u izgradnji podzemnog skladišta plina u djelomično iscrpljenim ležištima plinskog polja Okoli, u blizini Ivanić Grada. Zanimljivo je da su Okoli otkriveni 1962. kao prvo veće plinsko polje u državi, a uoči gradnje plinskog skladišta Hrvatska je imala 1.300 km plinovoda i potrošnju od 1,8 milijardi m3 plina godišnje.

Izgradnja je započela 1985. godine, a završena je u rekordnom roku, već krajem 1987, zahvaljujući kreditu EBRD-a. Tada je skladište pušteno u probni rad te je u travnju 1988. počeo prvi ciklus utiskivanja plina. PSP Okoli u to vrijeme bilo je tek trinaesto podzemno skladište plina u svijetu, što samo po sebi govori o vrhunskim kompetencijama i predanosti ondašnjih donosioca odluka i inženjera INA Naftaplina. Među njima valja istaknuti glavnog projektanta rudarskog dijela skladišta Antuna Bauka, voditelje projekta Deana Šoća i Ivana Znidarčića, direktora OOUR-a Proizvodnja Mladena Šoureka, ondašnjeg direktora INA Naftaplina Mavru Popijača i čelnika INA-e Petra Flekovića. U početku su radni volumen skladišta od 350 mil. m3 i tadašnji kapacitet utiskivanja od 3,8 mil. m3 plina zadovoljavali potrebe sustava. Međutim, već 1990. g. u podzemnom je skladištu bilo pohranjeno 360,6 mil. m3 plina, a trend povećanih potreba za skladišnim kapacitetima nastavlja se i dalje. Zbog toga je 1995. g. dograđeno postrojenje za dehidraciju plina. Kapacitet proizvodnje povećan je sa 160.000 m3/h (3,8 mil. m3/dan) na 210.000 m3/h (5 mil. m3/dan). Poboljšane karakteristike podzemnog skladišta zadovoljavale su nekoliko sljedećih godina, no s porastom ukupne potrošnje plinsko je tržište iziskivalo sve veće količine prirodnog plina tijekom cijele ogrjevne sezone, a posebice u najhladnijim zimskim mjesecima. Stoga su u razdoblju od 2001. do 2003. g., prenamjenom nekoliko neaktivnih bušotina i izradom jedne nove bušotine, povećane proizvodne karakteristike ležišta PSP-a, a dogradnjom nadzemnog postrojenja te verificiranjem maksimalnoga radnog volumena skladišta dobivene poboljšane tehničke karakteristike podzemnog skladišta plina.


Podzemno skladište plina Okoli 1987. (Izvor: Novak Zoroe S. Hrvatski naftaši, HUNIG; 2013. – uz dopuštenje autorice)

Početkom prosinca 2008., nakon više od 20 godina poslovanja u sastavu INA-e, podzemno skladište plina organizira se u Ininu tvrtku-kćer a iduće godine državna tvrtka Plinacro stječe 100%-tni vlasnički udio u PSP-u. Time je Podzemno skladište plina (PSP) ušlo u sastav Plinacro Grupe te postalo nacionalni operator skladišnog sustava, zadužen za skladištenje prirodnog plina u podzemnom skladištu Okoli, ali i za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina te daljnji razvoj skladišnog poslovanja. Iako je svih proteklih godina skladište besprijekorno funkcioniralo, zub vremena, a osobito nove okolnosti na liberaliziranom tržištu nametnuli su nužnost ulaganja u modernizaciju i dogradnju postrojenja. Glavnina investicijskih aktivnosti kontinuirano se usmjerava na iznimno važnu modernizaciju postrojenja na Okolima. Tako su – uz već obavljene remonte bušotina i izgradnju sustava za zbrinjavanje slojnih voda – sredinom veljače 2017. u probni rad pušteni dvije nove bušotine (Ok-62 i Ok-63) te njihovi spojni plinovodi, čime su se poboljšale radne karakteristike PSP-a Okoli. Nastavljeni su i radovi na rekonstrukciji i modernizaciji motokompresorske stanice koja je jedan od najvažnijih tehnoloških dijelova podzemnog skladišta plina. Nakon što je početkom travnja 2017. puštena u rad nova, peta kompresorska jedinica, čime je dotadašnji maksimalni kapacitet utiskivanja povećan sa 160.000 m3/h na 180.000 m3/h plina. Tako je sredinom lipnja ostvarena – u povijesti PSP-a Okoli – najveća utisnuta količina plina od 180.000 m3/h da bi početkom studenoga popunjenost skladišta iznosila 4.768.567 MWh, odnosno 94,4%. Trenutačno je u tijeku II. faza projekta – zamjena dvaju postojećih plinskih kompresora novima, a završetak radova predviđen je za ožujak 2018. g. Realizacijom tog projekta osigurat će se rezervni kapaciteti utiskivanja čime će se povećati konkurentnost skladišta, omogućiti puno veća fleksibilnost u pružanju usluga, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja te ukloniti rizik od ovisnosti o samo jednome pogonskom gorivu i dobavljaču rezervnih dijelova. Danas su svi kapaciteti skladišta za regulatorno razdoblje 2017. – 2021. rasprodani, a broj se kupaca povećao. Zahvaljujući pravodobnoj pripremi, kontinuiranom nadzoru i održavanju skladišnog sustava, sigurnost i pouzdanost njegova rada besprijekorne su te stoga i nakon 30 godina podzemno skladište plina u Okolima potpuno spremno dočekuje novu ogrjevnu sezonu 2017./2018.