Iako se možda to na prvi pogled ne čini, bez rashladne i klimatizacijske tehnike danas se više ne može poslovati ni živjeti. Rashladni i klimatizacijski sustavi prisutni su u svim područjima života i svim gospodarskim granama. No, isto tako, rashladna i klimatizacijska oprema, uređaji i sustavi sve više utječu na potrošnju energije, a također su i značajan (izravan i neizravan) uzročnik štetnih emisija.
To je i razlog zašto se na rashladne i klimatizacijske sustave postavljaju sve stroži zahtjevi, posebice kada je riječ o potrošnji energije i utjecajima na okoliš. Pri tome veliku ulogu ima odabir radne tvari za takve sustave.

Zato se i ne treba čuditi da je u posljednje vrijeme u europskoj stručnoj javnosti pokrenuto nekoliko inicijativa posvećenih odabiru ‘prave’ radne tvari i radu s njima (rukovanju, primjeni, pohrani, oporabi i sl.). U svakom slučaju, kod odabira radne tvari, osim odredbi odgovarajućih propisa i zadovoljavanja vrijednosti potencijala globalnog zagrijavanja (GWP), u obzir se mora uzeti i ostvarivanje ekonomičnog i učinkovitog rada rashladnog ili klimatizacijskog sustava. Isto tako, sigurnost, pouzdanost i dugotrajnost takvih sustava također su bitni čimbenici pri odabiru radne tvari.


Refrigerants, Naturally! for Life

Europski projekt ‘Refrigerants, Naturally! for Life’ (www.refrigerantsnaturally.com) pokrenut je 2019. godine. Uglavnom je usmjeren na primjenu radnih tvari u rashladnim sustavima trgovina živežnim namirnicama, na koje u Europi otpada značajan dio energije za hlađenje. Osnovni cilj projekta je razvoj baze podataka sa što sveobuhvatnijim podacima o stanju rashladnih i klimatizacijskih sustava u Europi i o radnim tvarima koje se u njima koriste. Isto tako, predviđen je i razvoj internetske platforme kao mjesta na kojem trgovci rashladnom i klimatizacijskom opremom za trgovine namirnicama i njezini vlasnici i korisnici mogu dobiti sve potrebne informacije, npr. o školovanjima i obuci ili o promjenama u normama i propisima iz tog područja.

Isto tako, na osnovi najboljih primjera iz prakse sudionici u projektu trebali bi biti motivirani na preglede rashladnih i klimatizacijskih sustava i radnih tvari koje se u njima koriste. Time će se vlasnici i korisnici rashladnih i klimatizacijskih sustava i svi drugi u lancu od proizvodnje do prodaje živežnih namirnica senzibilizirati na primjenu prirodnih radnih tvari i ekoloških rješenja.

Projekt se provodi u dvije faze, a trebao bi biti zaključen do ove godine. Prva faza obuhvaća prikupljanje podataka o stanju na tržištu, a zatim slijedi razrada preporuka za ekonomski, ekološki i učinkovit pogon rashladnih i klimatizacijskih sustava.

Nositelj projekta je konzorcij koji čine osam partnera iz zemalja Europske unije: tvrtke Heat iz Njemačke (voditelj) i Shecco iz Belgije, Portugalsko udruženje za biološku poljoprivredu (AgroBio) iz Portugala, Savezno udruženje za prirodnu namirnice i proizvode (BNN) i Savezno strukovno udruženje njemačkih obrtnika za hlađenje (BIV) iz Njemačke, Španjolsko društvo za ekološku poljoprivredu Agroecología iz Španjolske, Kraljevsko nizozemsko udruženje za hlađenje (KNVvK) i Zaklada za rashladnu tehniku bez emisija (Stek) iz Nizozemske.


Leakage & Energy Control

Njemački projekt VDKF-LEC - Leakage & Energy Control (www.vdkf-lec.de) provodi se u suradnji ranije spomenutog BIV-a i Saveza njemačkih stručnjaka za hlađenje i klimatizaciju (VDKF). Njegov je cilj njemačkim tvrtkama i obrtima iz područja rashladne i klimatizacijske tehnike pomoći u pronalaženju rješenja za nadzor rashladnih i klimatizacijskih sustava. Uz to, cilj je i pružiti im alat za komunikaciju s nadležnim tijelima i javnom upravom koji će im pomoći pri izradi dokumentacije o propuštanjima i provjerama nepropusnosti takvih sustava.

Tako je razvijen softver pod nazivom LEC koji omogućava i vođenje elektroničkog dnevnika sustava, izradu dokumentacije o primjeni radne tvari i klimatskih bilanci. Time se, između ostalog, mogu optimirati servisni intervali i rokovi za održavanje. Najnovija inačica tog softvera (5.20) po nazivom SmartLEC omogućava pregled svih potrebnih informacija o radu rashladnih sustava i na pametnim telefonima. Tako serviser na pametnom telefonu odmah može dobiti sve potrebne podatke: o ispitivanjima nepropusnosti, uporabi radne tvari, radovima na servisu i održavanju.


Life Front

Europska inicijativa Life Front (www.lifefront.eu) ponajviše se odnosi na primjenu zapaljivih radnih tvari u rashladnoj tehnici i ima dva glavna cilja. Prvi je uklanjanje prepreka u vezi s primjenom takvih radnih tvari koje proizlaze iz normi i propisa, a drugi je olakšati njihovu primjenu u rashladnim sustavima smanjivanjem rizika od zapaljenja poboljšavanjem njihove izvedbe.

Središnji dio projekta je razvoj ‘Najveće europske baze podataka za propuštanja i simulacije sustava s prirodnim radnim tvarima’. Tako će se na osnovi prikupljenih primjera iz prakse moći zaključiti koliko je siguran pogon nekog rashladnog sustava s većom količinom punjenja prirodne radne tvari (nego što je ranije bilo dopušteno). Baza podataka s dva ključna elementa (količinama i koncentracijama propuštanja zapaljivih radnih tvari) nalazi se na internetu još od listopada prošle godine i može joj se besplatno pristupiti. U njoj se mogu pronaći i parametri rizika koji su određeni na osnovi stvarne učestalosti propuštanja, veličine otvora kroz koje dolazi do propuštanja i masenih protoka pri propuštanju s osnovnim smjernicama za mjerenje vremena propuštanja.
Podaci iz baze mogu se koristiti i kao ulazni parametri za sigurnosne standarde kojima se, između ostalog, određuju dopuštene količine punjenja radne tvari i osnovne veličine za projektiranje sustava.

Projektni partneri su ranije spomenute tvrtke Heat i Shecco, a tu su i tvrtke NIBE iz Švedske, AIT iz Njemačke i AHT iz Austrije i Europska ekološka građanska organizacija za normizaciju (ECOS) iz Belgije.